Lyckat omställningspaket och 80 miljoner till Kalmar…

På arbetsutskottet idag fick vi idag en genomgång av ett antal pågående arbeten som drogs igång i samband med Budget i Balans. En av de viktigaste ingredienserna i det arbetet var det så kallade omställningspaketetet som innebär att kommunen har möjlighet att erbjuda anställda som tex vill gå i förtida pension en möjlighet att göra det. Kravet är i så fall att tjänsten inte återbesätts.

Som kommunala företrädare är vi snabba med att ställa krav på den här typen av lösningar mot det privata näringslivet men vi har inte själva varit särskilt duktiga när vi behövt skära ner.

När kommunen behövde minska sina kostnader så var det därför självklart för mig att driva ett omställningspaket. Nu börjar vi se resultatet, hittills är 55 personer inne i omställningspaketet vilket motsvarar en långsiktigt minskad kostnad på cirka 20 miljoner kronor. Det ska ställas i relation till den totala besparingen för nämnderna på 50 miljoner. Ingen dålig hjälp på vägen med andra ord. Mest berörda av detta är barn- och ungdomsnämnden som kunnat erbjuda äldre lärare pension samtidigt som man sluppit varsla yngre lärare. Modellen med omställningspaket kommer finnas kvar till och med 2009 vilket innebär att antalet kommer att öka.

Alla är vinnare:
– Kommunen tar sitt ansvar och bedriver god personalpolitik. Vi minskar våra kostnader.
– Den enskilde som får möjlighet att gå vidare.
– Den yngre medarbetare som slipper bli uppsagd därför att en äldre väljer omställning.

Nu går de flesta kommuner mot sämre tider. I princip alla förbereder sparbeting. Vilka lösningar erbjuder de? Hittills har jag inte hört någon kommun som tagit motsvarande ansvar.

Sedan måste jag ju glädjas åt den skuggbudget som idag presenterades av mitt parti. 12 miljarder mer än regeringen till kommunsektorn för att möta sämre tider. Det innebär 80 miljoner till Kalmar kommun.

Mer till infrastruktur, satsning på industrin, offensiv för besöksnäringen, förbättringar för sjuka och arbetslösa, fler högskoleplatser och mer yrkesutbildning. Tänk vad man kan göra om man väljer att satsa på jobb & välfärd istället för stora skattesänkningar till de som redan har. Dessutom, trots alla dessa satsningar så är budgetsaldot bättre än regeringens.