Omstart mot valseger

Lägger ut det pressmeddelande som sändes ut under morgonen.

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Kalmar, 22/9 2008

Omstart i majoritetssamarbetet i Kalmar – valseger 2010

Socialdemokraterna i Kalmar kommun har under måndagskvällen haft ett möte med sitt representantskap. En av punkterna som diskuterades var samarbetet inom kommunens politiska majoritet, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Efter en lång och intensiv diskussion tog representantskapet beslut om att göra en omstart i majoritetssamarbetet. Den omstarten syftar till att från vår sida fördjupa och förstärka samarbetet mellan partierna med sikte på att bilda majoritet även efter nästa val.

•- Det har funnits en del meningsskiljaktigheter under den senaste tiden. Mot den bakgrunden var det naturligt att också diskutera frågan på ett representantskap som nu tog ett enhälligt beslut om att göra denna omstart. Mot bakgrund av allt positivt som nu sker i Kalmar så har vi väldigt höga förväntningar inför valet om två år, säger Lena Hallengren och Johan Persson.

Under den senaste veckan har det förekommit en ömsesidig sondering mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Det var den typ av sondering som då och då förekommer mellan partierna. Vi kommer fortsätta arbeta för att ta stora politiska beslut i största möjlighet enighet över blockgränserna.