Osmakligt!

Det står var och en fritt att ha synpunkter på andra personers agerande. Så är det i en demokrati. Om synpunkterna övergår i hot eller trakasserier så är det ett angrepp på just demokratin.

Om det nu är så att den person som överklagade kommunfullmäktiges beslut om arena nu drar tillbaka sitt överklagande på grund av hot mot sin familj så är det direkt osmakligt.