Arena och handel

Har idag varit i Stockholm på lite olika möten.

Under eftermiddagen var jag på en konferens som arrangerades av tidningen Market och Handelns utredningsinstitut. Några slutsatser från dagen är bland annat:

– Försäljningen av kapitalvaror såsom bilar går kraftigt ned just nu.
– Trots långkonjunktur bedömer man att handeln som helhet kommer att öka med mellan 4-5 procent under de kommande tre åren. E-handeln bedöms öka med cirka 20 procent årligen.
– Under 2007 omsatte handeln i Sverige 488 miljarder, vilket var en ökning med 4.7 procent.
– 90 procent av tillväxten sker i 70 av landets kommuner, koncentrationen av handel i kluster ökar. Befolkningsutveckling styr mycket av utvecklingen inom dagligvaruhandeln medan sällanköpen avgörs av hur mycket man kan samla på ett och samma ställe.

Kalmar kommun ökade sin handelsvolym i kronor räknat med 508 miljoner kronor under 2007, det innebär att vi har den nionde högsta ökningen i landet. Störst ökningar finns föga förvånande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att vi ligger på nionde plats när vi är den trettionde största kommunen är faktiskt riktigt bra!!

Även när det gäller ökningen av vårt handelsindex så ligger vi bra till, på en sjundeplats i hela landet. Detta är enkelt uttryck ett mått på hur mycket kunder som kommer utanför kommunen. 

Jag fick under eftermiddagen också beskedet att kommunfullmäktiges beslut om arenan överklagats. Väntat? Tja men likväl tråkigt. De stora förlorarna om detta drar ut på tiden är Kalmar FF. Hoppas nu att det kan gå relativt snabbt i länsrätten.