Konsekvenser censurerades

Låt mig först högt och tydligt deklarera att jag är positiv till fristående skolor. Exempelvis har etableringen av CIS i Kalmar inneburit mycket positivt, dels därför att studenterna på så sätt har fått ytterligare ett alternativ och dels därför att de kommunala skolorna på det sättet blivit mer angelägna om att ha ett utbud som lockar elever.

På kommunstyrelsen idag hade vi att ta ställning till ansökningar från tre fristående skolor inom grundskolan i Kalmar kommun. Vi tar ställning genom att yttra oss till Skolverket där vi som kommun ska beskriva de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna som en utökning av verksamhet vid fristående skola för med sig.

Barn- och ungdomsnämnden hade som underlag till kommunstyrelsen antagit ett yttrande från förvaltningschefen där hon beskrev konsekvenserna för den kommunala skolan om dessa fristående skolor skulle etableras. Efter votering ställde sig nämnden bakom yttrandet.

På dagens kommunstyrelse la miljöpartiet genom Jonas Löhnn ett förslag som innebar att kommunen inte skulle säga ja eller nej till en etablering. Vi skulle helt låta Skolverket avgöra frågan. Han lade också ett förslag om att ändra texten i det yttrande som förvaltningschefen på Barn- och ungdomsförvaltningen lagt fram och som Barn- och ungdomsnämnden ställt sig bakom. För detta fick miljöpartiet stöd av de borgerliga ledamöterna. Därmed uppstod en majoritet.

Jag inser att man ibland råkar ut för nederlag i det politiska livet, det är sådant man får leva med. Vad jag däremot tycker är upprörande är att man i Kalmar kommuns yttrande strök väck en större del av de negativa konsekvenser som dessa tre ansökningar kan innebära.

Bland annat så finns följande inte med när det gäller ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB:
 
"En etablering av Karl-Oskarskolan skulle därmed vara mest kännbar för de närmast belägna F-6 skolorna, dvs Oxhagsskolan och Vasaskolan samt möjligen Lindöskolan och Falkenbergsskolan…."

" Den ekonomiska bärkraften för de kommunala skolorna skulle därmed starkt reduceras. Oxhagsskolan och/eller en av de två övriga skolorna skulle med stor sannolikhet tvingas lägga ner inom ett till två år. Elever som bor i närheten av den nedlagda skolan/de nedlagda skolorna skulle därmed få betydligt längre skolväg till kommunal F-6/F-9 skola. Dessutom med en klart trafikfarligare skolväg. "

När det gäller ansökan från CIS så är bland annat följande text från förvaltningschefen bortcensurerad ur Kalmar kommuns yttrande:

"Den ekonomiska bärkraften för Lindsdal- och eller Novaskolan beröknas bli allt för dålig för att driva skolan vidare. Nova-skolan skulle sannolikhet tvingas lägga ner 2010 eller 2011."

Enligt min uppfattning har inte kommunen genom detta beslut inte fullgjort sitt åtagande när man på det här sättet stryker väck konsekvenser i sitt yttrande till Skolverket. Konsekvenser som är tydligt beskrivna av de tjänstemän som är verksamma inom området.