Gemensamt arbete för Kalmarsund

Idag träffades företrädare för Kalmarsunds kommuner i Timmernabben. Mötet föranleddes av det arbete som bedrivits inom ramen för Kalmarsundskommissionen under ledning av förre miljöministern Olof Johansson. Sedan flera år tillbaka bedrivs ett riktigt aktivt kustmiljöarbete i framförallt Mönsterås och Torsås.

Under de senaste två åren har arbetet kommit igång rejält också i Kalmar kommun. Just nu finns cirka 15 föreningar/arbetsgrupper i kommunen som alla arbetar med att förbättra kustmiljön där de bor. Det kan handla om vassröjning, musselodlingar, olika sorters kvävefällor, rensning eller muddring för att åstadkomma cirkulation.

En eldsjäl i detta arbete är Anna Thore som just nu jobbar åt både Mönsterås och Kalmar kommun. Hon har fungerat lite som av en spindel i nätet för att se till att ord blir till handling.

Vid mötet idag enades vi om att ta fram ett underlag som syftar till att skapa en Kalmarsundskommission med alla sundets kommuner som medlemmar. I grunden fortsätter det konkreta och lokala arbetet men vi är övertygade om att vi genom att samarbeta mera både kan sätta större fokus på frågan och få loss mer resurser. Under den närmaste månaden ska det nu processas fram ett underlag som sedan får fattas beslut om i respektive kommun. Klart är dock att arbetet även framåt kommer att ledas av Olof Johansson.

Det känns som att vi kommit en bra bit på vägen i de flesta kommuner men samtidigt är det nog bara att konstatera att vi bara är i början. Ska vi klara av att få ett Kalmarsund och en Östersjö som är friskt så återstår väldigt mycket hårt arbete både från enskilda och samhället i stort.