Extra möten i nästa vecka….

Tänkte möjligen att det kunde intressera att följande kallelse gått ut…..

"Härmed kallas kommunfullmäktiges gruppledare samt presidiet i Kultur- och fritidsnämnden till ett informationsmöte rörande ärendet om ny arena i kvarteret Bilen. Vid detta möte kommer ärendet att redovisas och handlingar överlämnas.
 
Mötet äger rum i gamla KS salen klockan 14.00 måndagen den 18 augusti.  

Jag vill samtidigt passa på att meddela att:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer kallas till sammanträde fredagen den 22 augusti klockan 08.30.
Kommunstyrelsen kommer kallas till sammanträde fredagen den 22 augusti klockan 11.00.  "