Positiva siffror!

Har precis tagit del av arbetslöshetssiffrorna. Det är väldigt glädjande att kunna konstatera att det är fortsatt väldigt bra tryck i Kalmar. Vi har lägre arbetslöshet än riket och vi har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner!

Enligt arbetsmarknadschefen Ronny Johansson på Kalmar kommun så har det inte hänt under hans tid i kommunen och det är ganska många år…

Här är siffrorna som anger den öppna arbetslösheten i procent:

Riket: 2.4
Växjö: 2.7
Kalmar: 2.3
Karlskrona: 2.6
Kristianstad: 2.7
Halmstad: 2.4