Felaktiga uppgifter om arenan

På väg hem från en familjesammankonst på Öland satte jag under eftermiddagen på radion och fick då höra ett nyhetsinslag om den nya arenan i Kalmar. I inslaget fick man bland annat höra att den politiska majoriteten i stadshuset nu hade en färdig uppgörelse kring arenan och att vi fört den borgerliga oppositionen bakom ljuset. Låt mig direkt säga att det vore politisk idioti att hantera denna fråga på det sätt som Radio Kalmar basunerar ut som en sanning.

Så här är läget:

Vi har ett enigt fullmäktigebeslut på att stötta en ny arena i kvarteret Bilen genom ett årligt bidrag på 5.8 miljoner plus index i 25 år. Under våren kom Sveafastigheter och Kalmar FF till kommunen och berättade att banken inte kunde låna ut pengar till projektet på grund av att det inte fanns några säkerheter för Kalmar FFs hyra i 25 år.

Sedan dess har vi arbetat på olika modeller för att säkerställa att det ändå kan bi en ny arena i Kalmar. Ett antal förslag har prövats av de fyra inblandade aktörerna, dvs Sveafastigheter, banken, kommunen och Kalmar FF.

Ett förslag till uppgörelse håller nu på att processas. Kommunen avvaktar för närvarande ett slutligt besked från Sveafastigheter och Kalmar FF kring ett förslag till lösning. Vi räknar med att få ett slutligt besked när som helst. I samma stund som vi får ett klartecken från Svea och Kalmar FF så kommer jag att bjuda in samtliga kommunfullmäktiges gruppledare till en information i ärendet.

Vid ett beredningsmöte under tisdagen så diskuterade jag och kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors (m) tillsammans med kansliet om hur själva processen skulle kunna gå till om vi ska kunna ta ett beslut på kommunfullmäktiges augustisammanträde. En fråga som då avgjordes var att ärendet skulle föras upp på föredragningslistan, detta mot bakgrund av det regelverk som finns kring annonsering och kungörelser.

Är vi klara med ett förslag snart så kan det då behandlas, är vi inte klara så utgår ärendet. Så enkelt resonerade vi. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå hur denna så kallade nyhet kan förmedlas på det sätt som den gjorde….