Infrastruktur viktig del i ny klimatpolitik

Mitt parti har sedan hösten 2007 utvecklat sin politik i fyra rådslagsgrupper. Jag själv är med i rådslagsgruppen som ska formulera och ta fram förslag för fler jobb och högre tillväxt.

I samband med Mona Sahlins sommartal i Vitabergsparken så presenterades 127 konkreta förslag för en bättre klimatpolitik. Alla förslagen finns presenterade på http://www.socialdemokraterna.se/

Rådslagsgruppen för klimat och miljö har arbetat fram en ny socialdemokratisk klimatpolitik efter att ha fått in synpunkter från närmare 5 000 partimedlemmar, privatpersoner, parti­organisationer, branschorganisationer och miljöorganisationer. Gruppen har letts av Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg, och Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm.

Några utdrag:

 – Sverige skall ta sitt ansvar för klimatet, men vi skall också bidra till en global klimatöverenskommelse. Regeringen går inte före och tar ledarskapet. Vi socialdemokrater vill se en klimatöverenskommelse där de globala utsläppen slutar att öka inom tio år. De industrialiserade länderna behöver minska sina utsläpp med minst 30 % till år 2020. Inför en global utsläppshandel för energiintensiv industri med global konkurrens och ställ krav på minskade utsläpp från flyg och sjöfart. Stöd fattigare länder med tekniköverföring och anpassningsåtgärder, fortsätter Carin Jämtin.


– Vi behöver bra transporter i Sverige för att klara människors vardag och landets ekonomi. Samtidigt måste transporternas utsläpp kraftigt minska. Vi socialdemokrater vill därför öka infrastrukturinvesteringarna på både kort och lång sikt. Vi prioriterar nyinvesteringar i järnväg och vill satsa på kollektivtrafiken. Kapaciteten på järnvägen behöver öka med uppemot 50 procent på sikt. Sverige skall satsa på tåg med hög hastighet mellan våra storstäder, så att tåget kan konkurrera med flyget, säger Mona Sahlin.

– Vi socialdemokrater vill satsa på förnybara alternativ som vind, sol och biobränslen och öka målet för ny förnybar el till 30 TWh till 2020. Samtidigt lägger vi förslag om energieffektiviseringar inom både industrin och boendet. De borgerliga partierna har i stället gjort en uppgörelse som innebär att de inget skall göra vad gäller energiomställningen. Både hushåll och företag behöver besked om vad som skall gälla i framtiden. Vi har därför bjudit in riksdagspartierna till överläggningar om den framtida energipolitiken, fortsätter Mona Sahlin.