Har ett kommunalråd något ansvar?

Har ett kommunalråd något ansvar alls? Ja den frågan kan man ställa sig efter att ha läst Inger Hillmanssons utspel i dagens Barometern. Den här gången är det planarbetet kring Rifa tomten som föranleder henne att gå till attack. Bland annat menar hon att kommunen inte gör något, att vi skjuter ett problem framför oss.

Ja, hade det varit så att kommunen inte gjort något så hade hon haft en poäng. Nu är det ju inte så att den kommun där hon själv är arvoderat kommunalråd inte gör något. Tvärtom!

Kort sammanfattat så är läget så här:

Efter Rifas nedläggning så köptes hela fastigheten in av PEAB. Ett planarbete drog igång för att utveckla området i sin helhet. Arla som är ett stort och viktigt företag i Kalmar accepterade först detta men blev efterhand alltmer kritiska och rädda för att deras verksamhet skulle hotas på sikt. Samtidigt var planerna på ett nytt polishus i Kalmar långt gångna. För att inte riskera att polishuset skulle drabbas av stora förseningar så beslutade samhälsbyggnadsnämnden att dela detaljplanen. På så sätt kunde polishuset komma igång och samtidigt skulle man få tid för en rejäl dialog mellan Arla, Peab och kommunen. En sådan dialog inleddes och beslutet att dela detaljplanen gillades av Arla som är väldigt viktigt för Kalmar. Både kommunen och Peab utlovade en rejäl dialog med Arla kring nästa etapp av detaljplanen. Trots denna hantering gick Arlas koncernledning in  och överklagade detaljplanen för polishuset. Det överklagandet vann dock inget gehör och polishuset kunde börja byggas.

Sedan dess har det varit ett antal möten mellan Arla, Peab och kommunen. Ett av mötena ägde rum på Arlas huvudkontor i Stockholm. Det har också varit möten mellan Peab och Arla. Alla dessa möten har ägt rum för att hitta en samsyn mellan PEAB och Arla. Mitt emellan sitter kommunen som nu under hösten kommer att starta upp arbetet med en ny detaljplan. Arbetet måste dock ske på ett sådant sätt att man säkrar framtiden för Arla och samtidigt får till stånd en utveckling av Oxhagen. Här finns många möjliga projekt såsom handel, bostäder och häkte. Ansvariga för arbetet är samhällsbyggnadskontoret. Parallellt med detta arbete pågår också stadsförnyelseprojektet för Oxhagen.

Jag brukar försöka ta reda på fakta innan jag som företrädare för Kalmar kommun uttalar mig i tidningen. Det är viktigt för att inte skapa osäkerhet i en fråga. Om Inger Hillmansson inte vill fråga mig så hade hon väl kunnat fråga någon av de tjänstemän som är inblandade i frågan eller kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors som också deltagit i möten. För visst måste man kunna ta åtminstone lite ansvar även om man är i opposition?