Hygglig samsyn om budget

Under måndagen var det heldagsmöte med kommunfullmäktige. Normalt sammanträder vi på kvällarna men junimötet sker alltid under en hel dag. Detta på grund av att vi under detta möte tar budget och ekonomisk planering för de kommande tre åren. Totalt beräknas kommunen omsluta 8.4 miljarder under dessa tre år, investeringarna landar på över 800 miljoner.
 
Jag hade förmånen att få inleda diskussionen och beskrev då utgångsläget för Kalmar och regionen. Vi har ju en situation där de flesta kurvorna pekar åt rätt håll.  

– Vi har rekord i gästnätter.
– Rekord i evenemang.
– Fortsatt höga betyg i medborgarundersökning om kommunens verksamhet.
– För tredje året i rad klättrar vi i Svenskt näringslivs ranking.
– Vi ligger i den övre tredjedelen när tidningen Fokus rankar kommuner.
– Vi har en arbetslöshet som sjunker snabbare än i både riket och våra jämförelsekommuner.
– Vi har ett gemensamt beslut om budget i balans.
– Vi har trots, lite tjabbel ibland, en hygglig politisk samsyn brett över blockgränserna. Vi har dessutom en stabil politisk majoritet som håller ihop på ett bra sätt.

Allt detta tillsammans utgör en väldigt god grund om vi ska kunna bryta en lång rad år av negativ utveckling i den här delen av landet. Det är dock omöjligt att lyckas om vi inte har hyggligt gemensamma mål, om vi gör allt för att skjuta sönder varandra, det är också omöjligt att lyckas om man inte har en hyggligt sund ekonomi att vila sig emot.

Grunden för en bättre kommunal ekonomi lades i december då fullmäktige tog beslut om Budget i Balans. Det beslutet byggde på ett antal analyser som visade att kostnadsläget i Kalmar var för högt, detta i förhållande till andra kommuner. Särskilt höga är kostnaderna inom omsorg och förskola. Mot den bakgrunden togs då ett beslut om ett antal utredningar som syftar till effektiviseringar, generella besparingar på två procent och ett omställningspaket på totalt 50 miljoner som ska underlätta arbetet med att minska personalkostnaderna.

Att nu få ordning och reda i den kommunala ekonomin är oerhört viktigt. Vi har en situation där konjunkturen försvagas och samtidigt har vi en regering som fryser statsbidragen och samtidigt för över kostnader på landets kommuner. Borgerligt styrda organisationen, Sveriges kommuner och landsting SKL, varnar nu öppet för stora underskott i kommunsektorn. Att i det läget inte bromsa in och skaffa sig marginaler hade inneburit att vi längre fram hade fått göra samma åtgärder men i panik.

Beslutet som togs av kommunfullmäktige blev också breda. Egentligen var det bara Kristdemokraterna som skiljde sig från alla andra partier genom att vilja undanta omsorgen från besparingar. Folk får väl själva bedöma trovärdigheten hos ett parti som presenterar en budget utan några siffror…

Något annat som förvånade var att Sverigedemokraterna inte ens hade lämnat något eget budgetförslag. Vi har generösa regler för stöd till fullmäktiges partier, Sverigedemokraterna har med sina två mandat en egen politisk sekreterare. Att mot den bakgrunden inte ens kunna leverera ett budgetförslag är oerhört svagt. Särskilt när man nu gör allt för att klassas som ett parti bland andra.

Jag passade också på att rikta ett tack till de borgerliga partierna för att de leverade så splittrade budgetförslag. Det är bra för Kalmar därför att det ökar förutsättningarna för breda och blocköverskridande uppgörelser.