Härliga sommarsiffror!

Idag kom SCB med sin stora partisympatiundersökning. Om man ska bry sig om och borra lite i någon undersökning så är det denna. SCB brukar göra en undersökning i november och en i maj. Urvalet är stort och man kan därför göra intressanta brytningar på olika grupper. Just denna undersökning är också den som med någon procents felmarginal brukar stämma med valresultaten vart fjärde år.

Jag tänkte här återge två olika delar av undersökningen:

Åldersgruppen 18-24 år

                                 c        fp        m        kd        mp        s        v        övr
Maj 2006                  2.4    10       27.7   1.8       10         34.1   11.2      2.9 
Maj 2008                  6.1     6.1     17.4    2.0       10.1     47.8    7.5       2.9

Småland med öarna

                                   c        fp        m        kd        mp        s        v        övr
Maj 2006                     9.8   6.2       23.7   8.3       3.2        42.3   4.7        1.7
Maj 2008                     7.8   4.6       18.4   7.8       4.8        49.3   6.0         2.8