Otillräckligt stöd för K14

I december beslutade kommunfullmäktige att ställa upp på en ansökan från Kalmar län om att bli Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Detta under förutsättning att det fanns bred politisk enighet inom Kalmar kommun och mellan länets kommuner. Jag tycker det var ett klokt beslut.

Ska man vara med i ett projekt i den här storleksordningen och som dessutom sträcker sig in i nästa mandatperiod så bör det politiska stödet vara väldigt brett. Det sämsta hade varit att köra igenom en sån här satsning med stöd av lite drygt hälften av länets kommuner. Kommuner som kanske dessutom hade tagit sitt beslut med en knapp majoritet. Det hade garanterat att projektet från början till slut hade kritiserats och granskats i en sådan omfattning att det knappast hade blivit ett lyft för kulturen i vår region.

Nu kan vi se att det breda stödet inte fanns i Kalmar kommun, både moderaterna och centern var emot. Inte heller finns stödet hos länets kommuner. Mot den bakgrunden tog arbetsutskottet idag beslut om att för Kalmars del säga nej till en ansökan om Kulturhuvudstad 2014.

Nu får vi istället lägga kraften på att förstärka den kultur och den upplevelsenäring som redan finns. I Kalmar finns det ett väldigt rikt utbud. Vi har nyss öppnat ett nytt konstmuseum, vi sitter i diskussioner med Statens fastighetsverk om hur Kalmar slott ska kunna öppnas mer, bara i sommar har vi sex teatrar med ett rikt utbud, här finns länsmuseum, Kronan och Byteatern. Det saknas med andra ord inte uppslag och möjligheter att bygga vidare på kulturen som upplevelsenäring…