3.3 miljoner i ökade socialbidrag

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har borgerlig majoritet och leds av moderaten Anders Knape. Igår kom en rapport ut till medierna. Den visade på organisationens beräkningar av de ändringar inom socialföräkringssystemet som riksdagen väntas ta beslut om i veckan.

Man har inte bedömt de negativa effekterna för den enskilde individen utan bara koncentrerat sig på de ekonomiska effekterna för Sveriges kommuner. I sin analys kommer man fram till att 10 000 personer fler kommer bli beroende av socialbidrag. Detta till en kostnad av 500 miljoner för Sveriges kommuner. Utslaget på Kalmar kommun innebär det ökade kostnader på 3.3 miljoner.

Då har jag inte sagt något om att 400 000 människor lämnat A-kassan på två år eller att deltidsstämplingen avskaffas. Detta samtidigt som regeringen beslutat att frysa statsbidragen till landets kommuner. Vad gör man inte för att kunna sänka skatterna…

"Åt de som redan haver varda givet" står det i Bibeln. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning av regeringens politik också.