Knyt ihop Kalmar & Växjö

I förra veckan presenterades budgeten för Kalmar kommun. Ett av uppdragen är ett intitiativ med syfte att korta restiden mellan Kalmar och Växjö till 45 minuter. Vi lägger just nu väldigt mycket pengar på att bygga järnvägsövergångarna mellan de två städerna. Där har ni förklaringen till de flesta vägarbeten som nu pågår…  Syftet med detta är att korta restiden genom högre hastigheter. Även Nybro bangård har byggts om och byggts ut för att kunna öka hastigheten på sträckan.

Det är helt avgörande för en regions utveckling att arbetsmarknadsregionerna blir större. Vi ser vad som hänt med Eskilstuna och övriga Sörmlands inland sedan man fick Mälardalsbanan. Även i Skåne har det varit en väldigt positiv utveckling sedan man började storsatsa på Pågatågen, antalet arbetsmarkandsregioner har gått från fyra till två.

I Kalmar län har vi alldeles för små och och för isolerade arbetsmarknadsregioner. Det ökar sårbarheten och bromsar tilväxten. Ett av de prioriterade målen måste därför vara att förstora arbetsmarknaden. Ett steg på vägen tas i augusti då timmestrafik startar mellan Oskarshamn och Kalmar. Det innebär i ett slag en rejäl förstoring norrut. Våra arbetsmarknader kompletterar dessutom varandra på ett fint sätt. 

Kunde vi sedan gå vidare och göra en satsning som innebär att restiden på tåg mellan Kalmar och Växjö är 45 minuter, ja då har vi tagit rejäla steg framåt. Jag har lyft frågan med Växjös kommunledning och med rektorerna för Högskolan i Kalmar respektive Växjö Universitet. Jag noterar i dagens tidning att studentkårerna på respektive ort också pläderar för en satsning på att korta restiden med tåg mellan Kalmar och Växjö. Det är bra att de driver på!