Vårdnadsbidrag får nobben…

I veckan tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätten att införa vårdnadsbidrag, staten bidrar inte. Borgerligt styrda SKL (Sveriges kommuner och landsting) har räknat ut att kostnaden för detta innebär en kostnad för kommunerna på omkring 3 miljarder kronor. Min bedömning har hela tiden varit att det kommer bli få kommuner som inför vårdsnadsbidraget. Nu verkar det som att jag får rätt.

Inte ens i Mönsterås där centerns distriktsordförande Roland Åkesson i princip har egen majoritet så finns det med i budgetförslaget. En kuriosa är ju att kristdemokraternas riksdagsledamot Chatrine Pålsson är aktiv i samma kommun.

I Karlskrona så skriver den borgerliga majoriteten till regeringen och ber om finansiering. Själva har man inte råd.

I Västervikstidningen kan man läsa några underbara citat. Se nedan:

Politisk oenighet – kvinnofälla eller valmöjlighet?

Den som hade sett fram emot att få stanna hemma med barnen mot ersättning från kommunen får vänta. Politikerna skjuter frågan framför sig.

För andra gången i vår var vårdnadsbidraget uppe i barn- och utbildningsnämnden. I april sa ledamöterna att man ville veta mer och det gör man även nu.
– Merparten av majoriteten tycker att man inte har tillräckliga kunskaper om vad vårdnadsbidraget kommer att kosta, säger Mats Hugosson (c) ordförande för nämnden.

Informationen som tjänstemännen presenterade för nämnden innehöll inga kalkyler, därför ska kommunen gå ut med enkät till alla föräldrar med barn mellan ett halvt och tre år, för att undersöka efterfrågan. Men det var högst oenig nämnde som fattade beslutet, inte ens inom partierna var man överens. Frågan var tvungen att avgöras med votering, som slutade med sex röster för och sex emot. Tre personer från den borgerliga majoriteten avstod från att delta i beslutet.
Lotti Jilsmo (c) för att hon anser att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla.
– Om vi menar allvar med att minska löneklyftan mellan könen tycker jag att det är dumt att införa ett system som gör att kvinnorna stannar hemma längre och på så sätt kommer efter i löneutvecklingen.

Josef Naaman (fp) avstod också från att rösta.
– Vi i folkpartiet är skeptiska till förslaget, därför att en majoritet av svenska folket hellre ser en fungerande förskola än vårdbidrag.

Ur Västervikstidningen 22 maj 2008