Kraftig Kalmar-klättring i jobbindex!

FSF, Forum för småföretagsforskning har i dagarna presenterat en analys över sysselsättningens utveckling i landets alla kommuner. Statistiken släpar lite och det man fått fram är ökningen mellan 2005 och 2006. Rapporten har fått stort genomslag ibland annat Dagens Industri.  Även i denna undersökning tar Kalmar rejäla kliv framåt. Antalet jobb ökade rejält. Ännu mer intressant blir det att se 2007 års siffror, redan nu vet vi att sysselsättningen steg rejält under det året. Att vi har den högsta sysselsättningsökningen i länet är en sak, extra roligt är det att läsa att vi har ett högre netto än både Växjö och Karlskrona. Kalmar Framåt! – Det var ju devisen i valrörelsen! 

Några av slutsatserna som forskarna drar är intressanta. Man säger bland annat över 94 procent av alla nya jobb i Sverige skapades i det privata näringslivet.

FSF vill lyfta fram fem lärdomar man kan dra av studien.

Lärdom 1: jobben skapas i det privata näringslivet. Den privata sektorn är dubbelt så stor som den offentliga och skapade hela tre gånger fler nya arbetstillfällen.

Lärdom 2: den privata sektorn är dynamisk. Var femte privat arbetstillfälle omsattes: nya arbetsplatser skapades medan andra växte, minskade eller försvann helt. Det innebär att förändringstrycket är högre än vad tidigare svenska studier visat.

Lärdom 3: den offentliga sektorn är odynamisk. I det offentliga omsattes endast 12 procent av arbetstillfällena och tillkom färre än sex procent av alla nya arbetstillfällen.

Lärdom 4: sysselsättningen växer mest i småföretagen (10-49 anställda). I hela åtta av tio kommuner växte antalet sysselsatta i småföretagen.

Lärdom 5: de minsta företagen (med färre än 10 anställda) bidrar inte till sysselsättningstillväxten. Men det är i denna grupp företag som flest nya företag skapas och flest företag försvinner.

Här nedan anges siffrorna för kommunerna i Kalmar län men också Karlskrona & Växjö.

Kalmar län     sysselsättningsindex 2006     sysselsättningsindex 2005     Nettoförändring

Borgholm       249                                      182                                      -34

Emmaboda     71                                        288                                      100

Hultsfred        269                                      256                                      -89

Högsby          262                                      114                                      -134

Kalmar           87                                        143                                      452

Mönsterås      234                                      254                                      -18

Mörbylånga    264                                      223                                      -68

Nybro            256                                      80                                        -102

Oskarshamn   189                                      262                                      46

Torsås            253                                      216                                      -30

Vimmerby      48                                        176                                      190

Västervik       251                                      279                                      -114

Växjö             141                                      87                                        390

Karlskrona     88                                        95                                        395