Sanningen om kulturhuvudstadsåret

På Barometerns ledarredaktion tycks konspirationer och politiskt spel vara den ständiga syresättningen. I dagens tidning kommer man fram till att hela hanteringen av Kulturhuvudstadsåret är ett enda långt taktik-spel från min sida. Jag ska enligt Per "konspirationen" Dahl ha lagt upp någon form av taktik för något år sedan, en taktik som skulle innebära att några andra kommuner skulle säga nej före det att Kalmar skulle fatta sitt beslut. 

Jag ska mot den bakgrunden komma med några avslöjanden som säkert kan chocka en del: 

1. Huvuddelen av politikerna i Kalmar län går inte omkring och taktiserar dagarna igenom. Den tiden finns helt enkelt inte, ibland får man vara glad om man hinner gå på lunch. 

2. Frågan om Kalmar län ska ansöka om att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2014 sköts i prakttiken i sank redan i höstas när kommunalråden Kent Ingvarsson och Harald Hjalmarsson i Mörbylånga respektive Västervik gick ut och sa att man inte stödde kandidaturen. 

3. I full enighet togs ett beslut i Kalmars kommunstyrelse där vårt deltagande förutsatte en enighet inom både kommunen och länet. För mig är det en självklarhet.  Detta eftersom projektet är så stort och dessutom sträcker sig in i nästa mandatperiod.

4. I december var det ett möte på Gässhult säteri. Regionförbundet var värd, samtliga kommunalråd var inbjudna. En av frågorna som diskuterades var kulturhuvudstadsåret. Före det mötet hade jag samlat kommunstyrelsens gruppledare för en avstämning. Moderaterna sa nej och centern var tveksamma. Övriga kunde tänka sig att ställa upp under förutsättning av enighet i länet och i kommunen. Mot bakgrund av beskeden från m och c åkte jag till Gässhult och meddelade att Kalmar kommun säger nej. Den enighet som krävdes fanns ej. På det mötet uttrycktes tveksamhet även från en del andra kommuner. Samtidigt ville en del andra kommuner ha mer tid för att kunna förankra ett ställningstagande. Slutsatsen från mötet var att regionförbundet skulle ta över hela processen och ett definitivt beslut tas före sommaren 2008.

5. Nu har bland annat Oskarshamn, Torsås och Västervik sagt nej. Vi ska ta definitivt ställning efter ett möte i slutet av maj där alla partier är inbjudna.

Det viktiga nu tror jag handlar om att ta tillvara det arbete som lagts ned kring K14. Att med varje kommun som bas hitta metoder och satsningar som gör att vi tar tillvara kulturen som en av byggstenarna i att skapa tillväxt och framtidstro i den här delen av landet. Vi är ju inte direkt fattiga på upplevelser. Bara i Kalmar har vi en sommar framför oss där det är rekord i antal evenemang och upplevelser. Dessa spänner över allt från Kalmar slott, nya konstmuseét till Stadsfest och barnteatrar.
 
Det sämsta man kan göra är att partipolitisera kulturen. Skulle man vilja göra det så är ju moderaterna det parti som definitivt sänkt frågan genom sina företrädare i Kalmar, Mörbylånga och Västervik.

Det kanske är det avslöjandet som den moderata ledarskribenten på Barometern är rädd för. Av den anledningen skjuter man hellre hårt mot en "taktisk" sosse i residensstaden…