Tack Olof Johansson!

Ett av uppdragen när jag drog igång Kalmarsundskommissionen sommaren 2006 var att Kalmar skulle bli en del av det havsmiljösinstitut som då utreddes. Förre Kalmarbon och miljöministern Olof Johansson blev ordförande. Kommissionen åtgärdsplan innehöll konkreta åtgärder som nu håller på att genomföras, ett antal föreningar utmed Kalmarkusten har startats. Nu i budgeten som läggs om några veckor kommer det sättas konkreta mål för reducering av fosfor och kväve i Kalmarsund. 

Idag kom då äntligen regeringens besked om havsmiljösinstitut och där är Kalmar med! Olof Johansson ska ha ett varmt tack för det arbete han lagt ned. På torsdag är han på plats i Kalmar och då bjuder jag på tårta.   

Pressmeddelande från regeringen nedan:

Regeringen startar havsmiljöinstitut

Regeringen har beslutat att inrätta ett havsmiljöinstitut för att öka kraften i den svenska forskningen om hav och havsmiljö. Ledningen för institutet kommer att finnas i Göteborg men verksamheten ska bedrivas som ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå samt Högskolan i Kalmar.

Regeringen arbetar på flera fronter för en bättre havsmiljö.

– Regeringen har rivstartat satsningen för att rädda våra hav. En halv miljard kronor har redan avsatts. Nu stärker vi samordningen av havsmiljöforskningen för att alla som arbetar för våra hav enklare och bättre ska kunna använda kunskapen som grund för sina åtgärder. Havsmiljöinstitutet kommer även att stärka vårt internationella arbete för haven, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Vid sidan av klimatfrågan är havsmiljön vår största, akuta miljöfråga. Algblomning, övergödning och döda havsbottnar har skapat en stark känsla hos många människor att vi måste göra mer för att rädda våra kusthav. I det arbetet behöver vi mer kunskap, både om läget och om tänkbara lösningar. Vår förhoppning är att Havsmiljöinstitutet ska bidra med sådan kunskap vi behöver i vårt arbete för friskare hav, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

För att möjliggöra upprättandet av havsmiljöinstitutet tillför regeringen 10 miljoner kronor årligen till kansliet som upprättas vid Göteborgs universitet.