Bara förlorare om omställningspaketet skrotas!

När ett företag lägger ned sin verksamhet eller behöver minska sina kostnader så brukar facken och det övriga samhället ställa krav på att man på olika sätt ska ta ett ansvar för de personer som drabbas. De kraven ställdes exempelvis när Bombardier lade ned och flyttade sin produktion från Kalmar. De anställda fick då bra villkor som gav dem möjlighet att gå vidare i livet.

När vi under 2007 tog beslut om att minska kommunens kostnader för att nå budget i balans så tyckte jag och många med mig att vi själva borde leva upp till de krav som vi ställer på näringslivet. Därför konstrurerades ett omställningspaket på totalt 50 miljoner. Dessa pengar lösgjordes genom att kommunen samlade det sista kommunala bolaget Kalmar Energi inom koncernen Kalmar kommunbolag AB.

Tanken var och är att kommunen genom omställningspaketet ska kunna erbjuda människor att gå vidare i livet. Den tjänsten ska då inte återbesättas. Kommunen ska på det sättet kunna sänka sina kostnader. Arbetet har redan påbörjats och ett antal avtal har tecknats. Rent konkret kan det handla om en lärare som är dryga 60 år. Personen har arbetat hela livet och kan med denna lösning erbjudas att gå i förtida pension. Alternativet, när elevantalen går ned inom grundskolan, är att kommunen får varsla yngre lärare.

Omställningspaketet är inte en lösning som passar överallt men det är tänkt att vara ett av redskapen när förvaltningarna ska minska sina kostnader.

Vid två tillfällen har landstinget i Kalmar län använt sig av modellen, detta med väldigt lyckat resultat.

Nu har revisorerna synpunkter på detta och vill träffa hela kommunstyrelsen. Det tycker jag är bra. Jag kan dock tycka att det är lite märkligt när revisorernas moderata ordförande Barbro Molinder talar i så bestämd form som hon gör i tidningarna. Jag är van vid att man träffas och för ett resonemang och sedan finner en lösning. Under flera år har nämligen samma revisorer efterlyst åtgärder för att minska kommunens kostnader. När nu åtgärder vidtas så tycker jag att man borde fokusera på helheten. Nu ska vi träffas nästa fredag. Fram tills dess kommer förvaltningarna naturligtvis anstränga sig än mer för att mer precist ange inom vilka områden man kan använda sig av omställningspaketet.

Jag kan bara beklaga om denna diskussion leder fram till att vi får skrota, säg halva omställningspaketet. De som kommer drabbas av det är framförallt yngre och äldre medarbetare inom Kalmar kommun. För de yngre med kort anställningstid ökar risken för att bli varslad och för de äldre minskar möjligheten att gå i förtida pension. Totalt sett blir både medarbetarna och Kalmar kommun förlorare.

Jag har också noterat att folkpartiet som vanligt är ute och höjer rösten. Även denna gång är man i efterhand emot något man röstat för. Man ville sälja Kalmar energi på på marknaden, inte till Kalmar kommunbolag. Omställningspaketet var man däremot aldrig emot. Jag är dock inte förvånad. Folkpartiet brukar agera på det här sättet. I beslut är man för något, i tidningarna är man emot. Det mest tydliga exemplet på det är Fanerdun.