Ponera ett nej…

Kalmar och Kalmar län har under en lång rad av år haft en sämre utveckling än de flesta andra regioner. Vi har relativt sett tappat i position om vi jämför med till exempel Växjö, Karlskrona och Halmstad. Dessa kommuner har ökat sitt befolkningsantal två till fyra gånger mer än Kalmar.

Detta har naturligtvis fått till följd att vi haft svårt att hävda oss när det gäller satsningar på infrastruktur och statliga regionkontor. Huvudorsaken till denna utveckling är de mycket stora strukturomvandlingarna på vår arbetsmarknad. Hela regionen har tappat tusentals arbetstillfällen under de senaste femton åren.

Det är mot den bakgrunden jag och den stora majoriteten i kommunstyrelsen välkomnar satsningar i det befintliga näringslivet. Det är också därför vi välkomnar nya företag som vill investera i vår region. På dagens ledarsida i Barometern tycker man att vi skulle sagt nej till World Trade Center i Kalmar. Istället skulle vi funderat ett varv till.

Jag skulle vilja se krigsrubrikerna i samma tidning om vi sagt nej…

Skulle kunna tänka mig att rubriken hade blivit ungefär så här: 

Växjö & Karlskrona tar WTC – Kalmar missar tåget!