Det som inte skrivs om….

I fredags morse presenterade Svenskt näringsliv en undersökning om företagsklimatet i Kalmar kommun. I den del som presenterades i fredags speglas det lokala näringslivets syn på läget i den egna kommunen. Jag har i olika sammanhang sagt att det just är denna del av deras rapport som är mest intressant, detta för att det direkt är en avspegling av stämningsläget i kommunen. 

Den slutliga rankingen av landets alla kommuner presenteras i maj månad och där väger man också in andra faktorer som just Svenskt näringsliv tycker är viktiga. De senaste åren har Kalmar stigit i denna ranking vilket naturligtvis är roligt.

Extra kul är det att läsa om det lokala näringslivets syn på hur kommunen, allmänhet, skola med flera arbetar för ett bättre företagsklimat i Kalmar. Alla dessa kurvor pekar uppåt. På flera områden ligger betyget över läns- och riksgenomsnitt. 

Det finns egentligen bara ett område där vi har riktigt stora problem, enligt näringslivet i Kalmar, och det är medias attityd till företagande. Betyget går kraftigt ned och ligger nu betänkligt under snittet i både Kalmar län och riket.

Leende ägnade jag en minut åt att fundera över rubrikerna om situationen varit annorlunda. Tänk om betyget för kommunpolitikerna hade rasat hos det lokala näringslivet medan det hade stigit för media…. I ett sådant läge är jag ganska övertygad om att det i alla fall hade nämnts på nyhetsplats. Eller vad tror ni?