Per Dahl och ”Kryphåls-Johan”

Med anledning av dagens ledare i Barometern där jag benämns som "KryphålsJohan" har jag skrivit ett svar som förhoppningsvis kommer in i tidningen imorgon. Hela det svaret kan ni läsa nedan.

Brev till ledarsidan

Om arenan

Mycket tokigheter ska man läsa i sina dagar. På fredagens ledarsida beskylls jag av den politiske chefredaktören Per Dahl för att söka kryphål i kommunallagen. Detta för att förverkliga att en ny arena byggs i Kalmar. Inget kan vara mer fel.

Låt mig först dra bakgrunden. Ett enigt kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat om ett föreningsbidrag till Kalmar FF för att på så sätt medverka i förverkligandet av en ny arena. Detta föreningsbidrag utgör tilsammans med en hyra från Kalmar FF själva basen i finansieringen av arenan. Därtill lägger fastighetsägaren Sveafastigheter in stora summor i projektet, detta på grund av de mervärden som en arena tillför handelsområdet kring IKEA. Just den konstruktionen tycker jag är spännande. I vilka andra projekt har vi den typen av medfinansiering?

Planprocessen är nu klar, bygglovet är på plats och parterna är överens om finansieringen. Med andra ord så finns förutsättningar för att starta bygget i maj med färdigställande våren 2010. Med detta så får Kalmar FF goda förutsättningar att även i framtiden kunna spela fotboll på högsta nivå. Det kan väl inte ha undgått Per Dahl att den nuvarande anläggningen på Fredriksskans inte håller måttet. Detta innebär bland annat att KFF under det kommandet året får spela matcher i Helsinborg eller Borås om man lyckas med bragden att ta sig vidare i de internationella kval man kvalificerat sig för.

Vad är då alternativet till en ny arena på den plats som nu diskuteras? Jo, med största sannolikhet är det en total ombyggnad av Fredriksskans. Ett alternativ som innebär en omstart av hela processen. Vi går då miste om den insats som Svea-fastigheter lägger i projektet. Möjligheten att exploatera någon del av träningsplanerna på Fredriksskans försvinner, kommunen måste bygga en ny anläggning för friidrott på annan plats och med stor sannolikhet måste vi också hitta andra långsiktiga lösningar för skolidrotten. Det alternativet är med andra ord både mer komplext, dyrare och sämre för kommunen. Det är också något som skulle ge betydande problem för Kalmar FF.

Nu har vi ett läge där Kalmar FF kommit till kommunen med ett antal ideér om hur man mot banken ska säkerställa att de betalar sin hyra. Ett antal alternativ studeras. För att säkerställa att kommunen gör rätt rent juridiskt så har vi vid sidan av den kompetens som finns i stadshuset anlitat ytterligare juridisk kompetens. Detta för att verkligen vara på den säkra sidan om kommunen ska fatta beslut i frågan. Detta föranleder Per Dahl att kalla mig för "kryphåls-Johan". Jag måste tillstå att jag inte blir riktigt klok på den analysen. Att gå  fram till kommunfullmäktige med en lösning som inte är juridiskt hållbar vore ju direkt oansvarigt och inget som skulle accepteras vare sig av mig, mitt parti  eller någon av de andra partigrupperna.

Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna hitta en lösning och också få ett brett politiskt beslut som innebär att Kalmar och Kalmar FF fortsätter att gå framåt. Vi vill ju alla Kalmars väl. Det gör väl även Per Dahl även om han i sin iver att svartmåla mig allt som oftast skjuter sig själv i foten.

Johan Persson (s)
Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar