Största ökningen på 2000-talet!

Det går bra för flygplatsen i Kalmar. Sedan kommunen tog över flygplatsen har antalet passagerare ökat stadigt. I januari ökade antalet passagerare med drygt elva procent. I februari var ökningen hela 27.3 procent!

Det känns fantastiskt roligt att det det arbete som lagts och nu läggs ned börjar ge resultat. Jag har väldigt stora förhoppningar om att den närmaste tiden kunna presentera ytterligare grejer som gör att ökningen kan ta ännu mer fart….