Lägg Anniken på minnet

Det sägs att en del amerikanska företag använder Sverige som testland för sina produkter innan de lanseras i USA. Detta beroende på att svenskarna är trendkänsliga och teknikintresserade. Jag vet inte om det också är förklaringen till den relativa hysterin kring det amerikanska primärvalet. I princip varje tidning har specialsajter på nätet om de två partiernas process för att vaska fram sin kandidat. Ibland kan jag tycka att det går till överdrift. 

I en liten notis meddelas det från grannlandet Norge att Anniken Huitfeldt blivit ungdoms- och familjeminister. Tidigare var vi ganska vana vid att medierna skildrade den politiska vardagen i våra grannländer, nu är det väldigt sällsynt. Därför får det väl betraktas som något positivt att denna notis ändå kom med i de svenska morgontidningarna.  

För alla som är intresserade av politik i norden är detta ett namn som bör läggas på minnet. Anniken är tillsammans med kultur och kyrkoministern Trond Giske de verkliga framtidsnamnen i åtminstone arbeiderpartiet. När den populäre Jens Stoltenberg en dag kliver av som statsminister så skulle jag tro att en av dessa kliver fram. Båda har ett förflutet i AUF, arbeiderpartiets ungdomsförbund.

Jag har stött på dem i olika sammanhang genom åren. När jag var aktiv i SSU fanns det ett nordiskt samarbete som innebar att vi då och då träffades och hade överläggningar. Det mest bestående minnet av detta, vid sidan av att man lärde känna bra folk, var att Islänningarna aldrig dök upp dagtid. Framåt lunch dök finnarna upp. Lite försenade kom danskarna. Exakt på klockslaget kom däremot vi svenskar och Anniken Huitfeldt, ofta i släptåg med Trond Giske. Vi betraktades nog ibland som ganska tråkiga av de andra och då var vi nog med en svensk referensram allt annat än tråkiga…