Satsning som börjar märkas!

Ett av de områden som vi under de senaste två åren satsat rejält på är idrotten. Det är oerhört viktigt för en stad eller en kommun att kunna erbjuda bra anläggningar att utöva idrott på. Jag är övertygad om att en satsad krona på det här området betalar sig många gånger om i det långa loppet.

Ibland är man så uppe i det dagsaktuella (tex Kalmarhem…) att man inte ens reflekterar över vad som händer och sker i övrigt. Jag tänkte därför här passa på att göra en liten redovisning av vad som skett, sker och kommer hända inom det idrottsliga området.

* Gröndal: Här har kommunen givit investeringsbidrag till en idag färdisgställd klubbstuga. Entreprenaden pågår när det gäller att anlägga en ny träningsplan.

* Trekanten: Här är det byggstart för ny idrottshall i februari i år, den förväntas vara klar att invigas i september i år. 

* Fjölebro: Här har anlagts en konstgräsplan med belysning som blev klar i november 2007. I nästa etapp är det ytterligare två träningsplaner, byggstart för dessa är i mars 2008. Etapp tre är ett klubbhus, där återstår frågan om slutlig finansiering. 

* Brännarehallen (Bombardier): Här hyr kommunen tills vidare en lokal för inomhusfotboll. Här jobbar man på en mer långsiktig lösning, bland annat saknas omklädningsrum. 

* Skälby: Här upprustas och byggs om för skytteverksamheten. Beräknas vara klart i maj 2008.

* Södra utmarken: I november 2007 blev en konstgräsplan klar på den befintliga grusplan. Här har också skapats en utomhusskatepark. 

* Rockneby: Här pågår program och planarbete för en idrottshall. 

* Ljungbyholm: Här har det under slutet av förra året varit samråd kring en ny konstgräsplan. 

* Nötskrikan: Arbetsutskottet har här givit klartecken till tjänstemännen att arbeta vidare med anläggandet av ny träningshall för våra issporter. Behovet är väldigt stort. När den är klar får man arbeta vidare med att titta på hur man kan utveckla hela området till ett centrum för idrott & hälsa. 

Därutöver pågår diskussionen om den nya fotbollsarenan mellan kommunen, Kalmar FF och Sveafastigheter. Det i sin tur påverkar möjligheterna för användningen av Fredriksskansområdet i framtiden. Om fotbollen försvinner finns här möjligheter att utveckla friidrott och skolidrott på delar av området. 

Takten på det mesta beror som ni vet på hur ekonomin ser ut i kommunen. 

Föreningslivet är ett av de områden som vi behöver satsa på. Om vi har utrymme för att göra en satsning på ökade föreningsbidrag får vi återkomma till när vi arbetar vidare med budgeten. Att det finns behov av att satsa mer på just föreningslivet och allt det ideélla arbete som bedrivs här hoppas jag många med mig håller med om.