Hillmansson kontra verkligheten

Jag kan bara inte låta bli att lägga ut det senaste inlägget som folkpartiets ledare Inger Hillmansson har på sin blogg. Hennes skrivningar är kursiva. Mina kommentarer är i fet stil. Läs och dra era egna slutsatser. 

 

"När Kalmarhem skulle få kommunal borgen för lån till de aktuella renoveringarna diskuterades verkligen huruvida man fick använda dessa lån till driften. Många tyckte att detta var ok. så ansvaret vilar tungt på dem som underblåst detta ekonomiska lättsinne.
Vi sa naturligtvis nej till detta borgensåtagande."

Kommentar: Detta är en av de frågor som ställts i samband med att Kalmarhems ekonomi gåtts igenom de senaste månaderna. Svaret var tydligt. Lån med kommunal borgen har inte gått till drift. Detta har redovisats för Inger Hillmansson så sent som för en vecka sedan. Varför hon nu insinuerar något att annat på sin blogg får hon själv svara för.

"Folkpartiet har efterfrågat en riskanalys vid varje borgenslån, men vi har hittills bara fått stöd av revisorerna."


Kommentar: Det finns med i besluten.  

"Vi har också efterfrågat en strategi från Kalmarhem för att stabilisera ekonomin. Det håller ju inte i längden att låna till löpande utgifter, och det har väl äntligen gått upp för de flesta."


– Det är ett beslut som redan är fattat i kommunbolagets styrelse efter ett förslag från mig.

"Men med den här majoriteten är vi vana vid brandkårsutryckningar. Nu hoppas jag att det är långt till nästa."

Kommentar: Ingen gillar vad som skett i Kalmarhem. Det hade naturligtvis aldrig uppstått några problem överhuvudtaget  i Kalmar om Inger Hillmanssons hade egen majoritet.