Dyr demokrati….

Under onsdagen och torsdagen genomfördes en gemensam budgetupptakt med alla nämnder och förvaltningsledningar. Vi fick lyssna på mängder av information, fakta och underlag om nämnderna och deras verksamhet. Intressant och lärorikt! Här finns en hel del som jag säkert kommer att redovisa på denna blogg.

En av uppgifterna som kom fram är den preliminära notan för byggnationen av det nya konstmuseét i Stadsparken. Bygget överklagades som bekant och fördyringen med anledning av detta landar på 4.4 miljoner. Därutöver blev den utökade arkeologiska utgrävningen 1 miljon dyrare än i den ursprungliga kalkylen. Det innebär att kommunens totala kostnad kommer landa på 33.4 miljoner av den totala byggkostnaden på 48 miljoner.

Jag har inga synpunkter på att folk utnyttjar sin rätt att överklaga. Jag konstaterar bara att den rättigheten blev ganska dyr den här gången…