Sydsverige eller Östra Götaland?

I alla partier och i de flesta kommuner pågår just nu en diskussion kring framtidens regioner. På en del håll har man kommit längre som i Skåne och Västra Götaland, i Norrland väntas man under de närmaste dagarna ta beslut om att lämna in en ansökan om att få bilda två regioner av hela Norrland.

Frågan om regionbildning i Sverige har uttretts flera gånger under de senaste 20 åren. Bakgrunden till utredningarna har framförallt varit tre. 1. Statens organisation spretar betänkligt. 2. De nuvarande länen är för små för att klara utmaningarna inom sjukvården. 3 En allmän politisk vilja att ge större regioner mer makt och inflytande över till exempel infrastruktur och tillväxtfrågor.

När den senaste utredningen, Ansvarskommittén, varit på remiss ute i landet var 98 procent av svaren positiva. Ett fåtal, däribland några landshövdingar var emot en förändring.

Jag är i grunden positiv till att bilda en större region i vår del av landet. Jag tror det är nödvändigt om vi ska hänga med, framförallt när det gäller satsningarna på infrastruktur och tilväxt. Vi ser redan nu vilka satsningar som har landats i Västra Götalands regionen, satsningar som aldrig blivit så stora om de inte talat med en röst och haft egna rejäla muskler att växla upp investeringar som gjorts.

Jag tror det är oerhört viktigt att vi nu får igång en rejäl debatt kring regionbildning i vår del av landet, annars riskerar vi att återigen hamna i ett B-lag.

Jag har själv, till förtret för en del, deltagit aktivt i denna diskussion och då tydligt markerat vikten av att Sydost hålls ihop. Vi har idag ett fruktbart samarbete mellan framförallt Kalmar, Karlskrona & Växjö. Förhoppningsvis får vi ett gemensamt universitet, vi har planer på WTC Sydost och vi anstränger oss för att bli en gemensam arbetsmarknadsregion genom ett erbjudande till regeringen om en satsning på infrastrukturen. Resonemanget att hålla ihop sydost känner jag ett  starkt stöd för både i kommunen och i mitt eget parti. Detta bekräftades också nyligen på ett möte mellan de socialdemokratiska partidistrikten i Kalmar, Kronoberg & Blekinge.

Jag ser två scenario framför mig när det gäller regionbildning:
1. Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och ev Jönköpings län (de sistnämnda vacklar och vet inte riktigt om de vill ha regioner över huvudtaget. Region södra Sverige / Södra Götaland.
2. Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Region Östra Götaland.

Jag kan leva med båda alternativen. För mig är det viktigast att sydöstra Sverige hålls ihop. Eftersom både Blekinge och Kronoberg varit tydliga med att de vill söderut så är det Skåne som sitter på lite av beslutet. Säger de ja till att bilda en ny sydsvensk region så blir det nog så. Säger de nej så blir det alternativ två. Det är i alla fall min gissning just nu. I mitten av februari träffas socialdemokraterna i södra Sverige för att diskutera frågan djupare. Inbjudare är Skåne. Min bedömning är att Skåne mer och mer öppnar upp för en ny region, i alla fall inom det parti jag tillhör. 

En spännande vår med andra ord. Den här frågan lär säkert bölja fram och tilbaka under de närmaste månaderna. Kul och intressant tycker jag.