Om Linnéuniversitetet och dess platser

Det finns många åsikter rörande placeringen av nya Linnéuniversitetet. Det är naturligt och väcker självklart många frågor. Jag har varit inne i diskussionen under ett par år, mest intensiv har processen varit under det senaste året då det har blivit helt klart att Kalmar blir universitetsstad från och med årsskiftet.

Min utgångspunkt kring detta är följande:

* Kalmar blir från årsskiftet universitetsstad. Redan idag betyder högskolan oerhört mycket för Kalmar. När universitetet bildas kommer betydelsen men också möjligheterna för Kalmar att öka rejält. Under alla samtal jag haft med mina kollegor i Växjö och Karlstad som har blivit universitetsstäder så är de väldigt tydliga på en punkt, det är en väldigt stor skillnad mellan att vara universitet mot högskola. Intresset från både studenter, forskare och näringsliv ökar betänkligt. Den fråga vi funderar väldigt mycket på nu är hur vi kan se till att det blir samma positiva effekt också i Kalmar. Mot den bakgrunden har vi bland annat satsat på Kalmar Science park som lyfts rejält. De arbetar med avknoppningar och studenter som vil starta företag. Idag finns ett 40-tal företag i inkubatorn. I Science park -nätverket finns företag med 800 anställda i Kalmar.

* Både den avgående och den tillträdande rektorn är väldigt tydliga med att man vill satsa i Kalmar. De menar att vi måste våga ta klivet från att vara en mindre högskola till att bli universitet med allt vad det för med sig. En mer samlad lokalisering nära järnvägen är avgörande för att lyckas med detta, enligt både Agneta Bladh och Stephen Hwang.

* Ett antal olika platser har då utretts för att få still stånd en mer samlad lokalisering. Malmen diskuterades inledningsvis men föll på grund av att denna placring förutsätter att man är kvar på Brofästet och i Ölandshamnen. Det skulle med andra ord bli exakt som det är idag. Då utreddes och skissades på fyra andra alternativ: Ölandshamnen, Brofästet, Elevatorkajen och Fredriksskans. Ledningen för högskolan/universitetet har hela tiden varit tydliga med att man vill ligga kvar i Ölandshamnen där man har både naturvetenskap och Sjöbefälsskolan. I utvärderingen markerade också universitetet att man inte ansåg att Brofästet uppfyllde kriterierna eftersom det ligger för långt från järnvägsstationen. Från kommunens sida har vi hela tiden betoenat att denna mer samlade lokalisering ska stärka centrum och Kalmars attraktionskraft. Mot bakgrund av denna flyttprocess inom universitetet ska vara klar först 2020 så vill vi inte binda upp hela Fredriksskans under denna period. Här vill vi istället bygga bostäder. Då återstår att utreda vidare Ölandshamnen och området kring Kalmarsalen.

* Vi håller nu på med ett planarbete kring hela centrum och också Ölandshamnen för att ta ett helhetsgrepp. I det arbetet får man nu studera hur mycket som går att få in i Ölandshamnen, detta med hänsyn taget till följande faktorer: Ändring av järnvägsspår, byggande av hotell, utnyttja befintliga byggrätter, siktlinjer mot slottet, förhandling med privat fastighetsägare, resecentrum, vägdragningar och lite till. Det enda man kan säga om detta är att området knappast är Kalmars mest attraktiva idag MEN att det kan bli det i framtiden med verksamhet året runt.

* När det sedan gäller området kring Kalmarsalen så finns idag väldigt mycket befintliga byggnader med mycket kontorslokaler. Detta område kommer, om det är möjligt, att inrymma den mindre delen av universitetet. Tänk att få till en samverkan med Kalmarsalen och härliga promenadstråk som lyfter hela den södra delen av Kvarnholmen. Också detta kommer att ta de närmaste åren att landa. Jag utesluter inte att det behöver byggas något nytt men jag är inte heller säker på att det behövs. Till skillnad från Länsmuseets chef Maria Malmlöf så tror jag att det skulle bli ett väldigt lyft för museet om det blev mer liv och rörelse på denna delen av Kvarnholmen.

Den intressanta frågeställningen kommer nu: Tycker verkligen en del politiker och debattörer att kommunen ska säga nej till ett Universitet som vill satsa i Kalmar? Tycker man verkligen inte att vi på allvar ska utreda förutsättningarna att stärka Kalmar centrum genom detta?

Vad är alternativet? Jo, vi säger att det är bra som det är och andra universitets- och högskoleorter fortsätter gasa och satsa. Kalmar tappar ett gyllene läge till utveckling. Knappast lockande.  

18 reaktion på “Om Linnéuniversitetet och dess platser”

 1. Är det Agneta Bladh och Stephen Hwang som dikterar villkoren för placeringen?

  Om det är placeringen som styr detta borde man ju i ett tidigare skede förvissat sig om placeringen vid vattnet var möjlig!

 2. Är det Agneta Bladh och Stephen Hwang som dikterar villkoren för placeringen?

  Om det är placeringen som styr detta borde man ju i ett tidigare skede förvissat sig om placeringen vid vattnet var möjlig!

 3. Vi har arbetat med detta gemensamt och så kommer det också att bli framåt. Kommunen är stor markägare och har planmonopol så det är inget som universitetet ensamt kan styra.

  Frågan kommer upp i fullmäktige den 21 december och då har du ju alla möjligheter att ställa frågor, även till nya rektorn Stephen Wang som kommer att delta.

  JP

 4. Vi har arbetat med detta gemensamt och så kommer det också att bli framåt. Kommunen är stor markägare och har planmonopol så det är inget som universitetet ensamt kan styra.

  Frågan kommer upp i fullmäktige den 21 december och då har du ju alla möjligheter att ställa frågor, även till nya rektorn Stephen Wang som kommer att delta.

  JP

 5. Om det är viktigt för universitetet att ligga nära kommunikationer är det enklaste, lönsammaste och mest praktiska för hela stadsplaneringen att flytta stationen till fd Bombardier. Där i kvarteren går att bygga ut universitetet hur mycket som helst, det blir också nära till studenternas boende. Eller påstår någon förläst rektor att det ska byggas studentrum med sjötomt också???

 6. Om det är viktigt för universitetet att ligga nära kommunikationer är det enklaste, lönsammaste och mest praktiska för hela stadsplaneringen att flytta stationen till fd Bombardier. Där i kvarteren går att bygga ut universitetet hur mycket som helst, det blir också nära till studenternas boende. Eller påstår någon förläst rektor att det ska byggas studentrum med sjötomt också???

 7. Hej

  Nej, det är ingen rektor som kräver studentbostäder med sjötomt. Detta handlar överhuvudtaget inte om bostäder utan bara om undervisningslokaler.

  I olika sammanhang har frågan om centralens placering diskuterats med SJ och Banverket. De deltar inte i den typen av samtal, deras affärsidé är att tågen ska åka ända in i centrum. Så flytt går ej.

  JP

 8. Hej

  Nej, det är ingen rektor som kräver studentbostäder med sjötomt. Detta handlar överhuvudtaget inte om bostäder utan bara om undervisningslokaler.

  I olika sammanhang har frågan om centralens placering diskuterats med SJ och Banverket. De deltar inte i den typen av samtal, deras affärsidé är att tågen ska åka ända in i centrum. Så flytt går ej.

  JP

 9. Så som du gasar så kommer centrum att flytta sig av bara centrifugalkraften. Kommer då att landa på Malmen.
  Att du öh.taget överväger att utrymma riskvarnen är ett tecken på att dragningen från vattnet upp på land redan börjat.

  Har du tillräckligt lång framförhållning eller är det bara till nästa mandatperiod ?
  Du har ju själv fattat beslut om en långsiktig ekonomi och dito planering.

 10. Så som du gasar så kommer centrum att flytta sig av bara centrifugalkraften. Kommer då att landa på Malmen.
  Att du öh.taget överväger att utrymma riskvarnen är ett tecken på att dragningen från vattnet upp på land redan börjat.

  Har du tillräckligt lång framförhållning eller är det bara till nästa mandatperiod ?
  Du har ju själv fattat beslut om en långsiktig ekonomi och dito planering.

 11. Det är ju f n faktiskt Växjö som har en färsk numornad universitetsstatus. Kalmar är ett annex som måste – i förmodad konkurrens med Växjö – efterhand arbeta sig upp till en erkänd akademisk "excellence". Det måste vi göra med egen kraft. Den verkliga utmaningen!! Byggnaderna måste då komma som prioritet av lägre dignitet. I den vision som A Bladh nämner måste det väl finnas något område som Kalmar skall bli världsbäst på, eller europabäst på, eller svenska mästare i och inte bara länsmästare i. Vad fordras för att förverkliga denna typ av visioner? Närma till tåget och havsutsikt?? Du pläderar för att Kalmar skall ha en utveckling som gör att våra barn kan tänkas flytta tillbaka hit för kvalificerade jobb och fin miljö. Då måste väl diskussionen om Universitetsannexet starta från en annan utgångspunkt än byggnader, järnvägsstationer och havsutsikt! Ändra fokus och lyft blicken till vad visionen egentligen skall syfta till och sedan ser vi till att "det gaur" att genomföra. Och det gör vi steg för steg, envetet och i samverkan för vår stad. En byggnad och en stämpel utan träget arbete smäller inte högt i den akademiska världen.

 12. Det är ju f n faktiskt Växjö som har en färsk numornad universitetsstatus. Kalmar är ett annex som måste – i förmodad konkurrens med Växjö – efterhand arbeta sig upp till en erkänd akademisk "excellence". Det måste vi göra med egen kraft. Den verkliga utmaningen!! Byggnaderna måste då komma som prioritet av lägre dignitet. I den vision som A Bladh nämner måste det väl finnas något område som Kalmar skall bli världsbäst på, eller europabäst på, eller svenska mästare i och inte bara länsmästare i. Vad fordras för att förverkliga denna typ av visioner? Närma till tåget och havsutsikt?? Du pläderar för att Kalmar skall ha en utveckling som gör att våra barn kan tänkas flytta tillbaka hit för kvalificerade jobb och fin miljö. Då måste väl diskussionen om Universitetsannexet starta från en annan utgångspunkt än byggnader, järnvägsstationer och havsutsikt! Ändra fokus och lyft blicken till vad visionen egentligen skall syfta till och sedan ser vi till att "det gaur" att genomföra. Och det gör vi steg för steg, envetet och i samverkan för vår stad. En byggnad och en stämpel utan träget arbete smäller inte högt i den akademiska världen.

 13. Hej

  Högskolan/Universitetet ska väl själva svara på frågor om sina framsteg inom forskning. Den bild jag har fått är att man ligger väl till i olika rankingar inom sitt huvudområde som är naturvetenskap. Senast idag står det i tidningarna om att man fått utökade medel för forskning kring det som i dagligt kallas för pandemi.

  När den nya rektorn talar om framtiden för Linnéuniversitetet så är utgångspunkten att man ska ligga i framkant inom utbildningsområdet. Jag har aldrig hört honom säga att lokalfrågorna är överordnade. Däremot att de är viktiga för att att kunna vara en attraktiva och effektiva.

  Slutdatumet för detta utredningsarbete som nu startar är 2020. Med andra ord så är det långsiktigt. Vi ska göra detta på ett sätt som stärker både Linnéuniversitetet och Kalmar som stad.

  JP

 14. Hej

  Högskolan/Universitetet ska väl själva svara på frågor om sina framsteg inom forskning. Den bild jag har fått är att man ligger väl till i olika rankingar inom sitt huvudområde som är naturvetenskap. Senast idag står det i tidningarna om att man fått utökade medel för forskning kring det som i dagligt kallas för pandemi.

  När den nya rektorn talar om framtiden för Linnéuniversitetet så är utgångspunkten att man ska ligga i framkant inom utbildningsområdet. Jag har aldrig hört honom säga att lokalfrågorna är överordnade. Däremot att de är viktiga för att att kunna vara en attraktiva och effektiva.

  Slutdatumet för detta utredningsarbete som nu startar är 2020. Med andra ord så är det långsiktigt. Vi ska göra detta på ett sätt som stärker både Linnéuniversitetet och Kalmar som stad.

  JP

 15. Det är bra för Kalmar stad att läosätet får universitetsstatus. Det tar dock tid att bli ett universitet. I Växjö är vi på god väg menknappast färdiga. Det ska bli kul att jobba med detta.

  För snart 30 år sedan fattades ett beslut i Växjö att högskolan skulle placeras på Teleborg. Detta var bra i flera avseende. Marken har varit billig och ytorna nästan obegränsade. Det blev ett samlat campus med massor av studentlägenheter på samm ställe. Detta har visat sig ha en stor attraktionskraft. Tyvärr innebär det också att staden har nytta universitetet, men inte någon större av studenterna. De märks inte i centrum.

  Campus på Teleborg har sina fördelar men jag menar ändå att det var ett misstag att fatta det där beslutet på 70-talet. Med femtusen unga studenter, det är de som bor på campus, mitt stan hade vi haft betydligt bättre drag i stan – handel, restauranger, krogar, cafeer osv. Platsen fanns i Växjö, Spetsamossen, fängelset, Ringsberg, Västerled gamla vårdhögskolan på Söder. Vi missade chansen att låta universitetet sätta sin prägel på stadsbilden. Gör inte samma misstag i Kalmar.

  Nu har vi något annat, ett samlat campus. Det är bra, och det är viktigt att Linneuniversitet har två olika erbjudanden – campus i Växjö, centrala universitetslokaler i Kalmar. Boendet kan placeras lite var stans om ni får busstrafiken och cykelvägarna att följa med. Det är bra också för att ni kan skapa mindre homogena bostadsområden runt om i stan och en varierad prisbild.

  Ölandskajen är bra för studenterna, för Kalmar och för Linneuniversitetet. Att LnU skulle bestämma… LnU kan bli Kalmar kommuns viktigaste tillgång efter placeringen vid kusten. Det är klart att universitetet ibland kommer kunna välja mellan Växjö och Kalmar, då gäller det att kunna erbjuda något som passar i LnUs helhetsbild. Det blir en spännande utmaning för kommunerna.

 16. Det är bra för Kalmar stad att läosätet får universitetsstatus. Det tar dock tid att bli ett universitet. I Växjö är vi på god väg menknappast färdiga. Det ska bli kul att jobba med detta.

  För snart 30 år sedan fattades ett beslut i Växjö att högskolan skulle placeras på Teleborg. Detta var bra i flera avseende. Marken har varit billig och ytorna nästan obegränsade. Det blev ett samlat campus med massor av studentlägenheter på samm ställe. Detta har visat sig ha en stor attraktionskraft. Tyvärr innebär det också att staden har nytta universitetet, men inte någon större av studenterna. De märks inte i centrum.

  Campus på Teleborg har sina fördelar men jag menar ändå att det var ett misstag att fatta det där beslutet på 70-talet. Med femtusen unga studenter, det är de som bor på campus, mitt stan hade vi haft betydligt bättre drag i stan – handel, restauranger, krogar, cafeer osv. Platsen fanns i Växjö, Spetsamossen, fängelset, Ringsberg, Västerled gamla vårdhögskolan på Söder. Vi missade chansen att låta universitetet sätta sin prägel på stadsbilden. Gör inte samma misstag i Kalmar.

  Nu har vi något annat, ett samlat campus. Det är bra, och det är viktigt att Linneuniversitet har två olika erbjudanden – campus i Växjö, centrala universitetslokaler i Kalmar. Boendet kan placeras lite var stans om ni får busstrafiken och cykelvägarna att följa med. Det är bra också för att ni kan skapa mindre homogena bostadsområden runt om i stan och en varierad prisbild.

  Ölandskajen är bra för studenterna, för Kalmar och för Linneuniversitetet. Att LnU skulle bestämma… LnU kan bli Kalmar kommuns viktigaste tillgång efter placeringen vid kusten. Det är klart att universitetet ibland kommer kunna välja mellan Växjö och Kalmar, då gäller det att kunna erbjuda något som passar i LnUs helhetsbild. Det blir en spännande utmaning för kommunerna.

 17. Hur kan ni ena stunden besluta om förlängd markreservation till Skanska för ett hotellbygge vid Ölandskajen för att i nästa "lova" Linné Universitetet att den platsen är deras?

 18. Hur kan ni ena stunden besluta om förlängd markreservation till Skanska för ett hotellbygge vid Ölandskajen för att i nästa "lova" Linné Universitetet att den platsen är deras?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *