Har ett kommunalråd något ansvar?

Har ett kommunalråd något ansvar alls? Ja den frågan kan man ställa sig efter att ha läst Inger Hillmanssons utspel i dagens Barometern. Den här gången är det planarbetet kring Rifa tomten som föranleder henne att gå till attack. Bland annat menar hon att kommunen inte gör något, att vi skjuter ett problem framför oss.

Ja, hade det varit så att kommunen inte gjort något så hade hon haft en poäng. Nu är det ju inte så att den kommun där hon själv är arvoderat kommunalråd inte gör något. Tvärtom!

Kort sammanfattat så är läget så här:

Efter Rifas nedläggning så köptes hela fastigheten in av PEAB. Ett planarbete drog igång för att utveckla området i sin helhet. Arla som är ett stort och viktigt företag i Kalmar accepterade först detta men blev efterhand alltmer kritiska och rädda för att deras verksamhet skulle hotas på sikt. Samtidigt var planerna på ett nytt polishus i Kalmar långt gångna. För att inte riskera att polishuset skulle drabbas av stora förseningar så beslutade samhälsbyggnadsnämnden att dela detaljplanen. På så sätt kunde polishuset komma igång och samtidigt skulle man få tid för en rejäl dialog mellan Arla, Peab och kommunen. En sådan dialog inleddes och beslutet att dela detaljplanen gillades av Arla som är väldigt viktigt för Kalmar. Både kommunen och Peab utlovade en rejäl dialog med Arla kring nästa etapp av detaljplanen. Trots denna hantering gick Arlas koncernledning in  och överklagade detaljplanen för polishuset. Det överklagandet vann dock inget gehör och polishuset kunde börja byggas.

Sedan dess har det varit ett antal möten mellan Arla, Peab och kommunen. Ett av mötena ägde rum på Arlas huvudkontor i Stockholm. Det har också varit möten mellan Peab och Arla. Alla dessa möten har ägt rum för att hitta en samsyn mellan PEAB och Arla. Mitt emellan sitter kommunen som nu under hösten kommer att starta upp arbetet med en ny detaljplan. Arbetet måste dock ske på ett sådant sätt att man säkrar framtiden för Arla och samtidigt får till stånd en utveckling av Oxhagen. Här finns många möjliga projekt såsom handel, bostäder och häkte. Ansvariga för arbetet är samhällsbyggnadskontoret. Parallellt med detta arbete pågår också stadsförnyelseprojektet för Oxhagen.

Jag brukar försöka ta reda på fakta innan jag som företrädare för Kalmar kommun uttalar mig i tidningen. Det är viktigt för att inte skapa osäkerhet i en fråga. Om Inger Hillmansson inte vill fråga mig så hade hon väl kunnat fråga någon av de tjänstemän som är inblandade i frågan eller kommunstyrelsens vice ordförande Göran Häggfors som också deltagit i möten. För visst måste man kunna ta åtminstone lite ansvar även om man är i opposition?

10 reaktion på “Har ett kommunalråd något ansvar?”

 1. Göran Häggfors kan inte ha en lätt uppgift när han ska försöka hålla ihop denna spretiga oppositionsgrupp!! Bäva månde Kalmar om folkpartiet i Kalmar skulle styra kommunen.

  SE Karlsson

 2. Problemet är väl inte en spretig oppositionsgrupp utan problemet är att dess medlemmar har funnit sig för väl i att sitta som nummer två till köttgrytan.

 3. Hej

  Om nu Ritzén bryr sig så mycket om Kalmar borde han väl vara nöjd med att Kalmar har ett så skickligt och sympatiskt kommunalråd som JP? Då borde det väl spela mindre roll om partifärgen är grön, röd eller blå. Det viktigaste är väl att det går framåt för Kalmar, eler?

  Ingen kan ju påstå något annat än att det går bättre och bättre för kommunen. Vi minns ju alla hur det var när alla industrier lade ner och stack.

  SE Karlsson

 4. SE Karlsson.

  JP är säkert sympatisk men hans skicklighet kan nog diskuteras. Visst minns vi industrinedläggningarna men vi ser ju även kommunens nuvarande mer än skraltiga ekonomi. Industrinedläggningarna hade sina stukturella orsaker men vad beror kommunens dåliga finanser på och går det egentlige så speciellt bra för Kalmar under nuvarande kommunledning? Den kritiklösa och tafatta politiska oppositionen bär enligt min mening en stor del av skulden för kommunens dåliga ekonomi. Att med någon form av "det stora språnget" i ett slag vända på kommunskutan har ju visat sig mindre lyckosamt. Man får ju hoppas att en mera verklighetsbaserad kommunpolitik får slå rot men med dagens kommunstyrelse verkar det vara lång väg dit.

 5. Hej igen

  Jag vet inte om Ritzén är rätt man att bedöma vad som nu sker i Kalmar.

  Jag kan bara konstatera två saker, dels så tar Johan Persson i den kommunala ekonomin på ett rejält sätt. Han har suttit i dryga två år och kan knappast lastas för allt som skett innan honom och dels så sjunker arbetslösheten snabbare i Kalmar än i riket. Tänk om någon sagt det för några år sedan!!! Den personen hade blivit utskrattad. Så visst, Ritzén har det vänt för Kalmar. Mycket tack vare ett kommunalråd som är optimistisk och har framtidstro.

  SE Karlsson

 6. Vem som är rätt man är svårt att veta innan man sett resultatet, dock kan konstateras att man behöver inte dagligen vistas i Kommunen för att kunna ta del av vad som där sker och inte sker. Intressant att ta del av Din synpunkt att allt väl som nu enligt Dig sker i kalmar är en mans verk. Jag undrar vad resten av kommunstyrelsen gör? Den kan kanske bli föremål för en besparingsåtgärd!?

 7. SE Karlsson

  Jag kan inte motstå frestelsen att något ytterligare kommentera Ditt senaste inlägg i vår lilla sommardebatt.

  Som Kalmarvän hoppas jag innerligt att Du har rätt i att "det har vänt för Kalmar". Tyvärr talar fakta för att Du kan ha fel. Du säger att JP har tagit i den kommunala ekonomin "på ett rejält sätt". Jag är inte beredd att hålla med Dig och vill ge ett exempel. För att täcka bristerna för 2007 ordnades försäljningen av Kalmar Energi till kommunens moderbolag. Försäljningen gav en reavinst på jag tror det var omkring 215 mkr men för att kunna genomföra köpet tvingades moderbolaget låna upp köpesumman som sedan överfördes till kommunen som "reavinst". Lånet borgade kommunen för. Jag har svårt att se att denna affär genomfördes på ett "rejält sätt" utifrån kommuninnevånarnas intresse. I praktiken lånade ju kommunen sig ur knipan.

  En annan oroande företeelse är kommunstyrelsens preferens för att nappa på "otroliga affärsprojekt". Salve. Bredband. Fanerdun och WTC. Detta vittnar inte om någon större skicklighet inom kommunledningen när det gäller att bedöma affärsprojekt.

  Salve och Bredbandsprojektet är redan två fiaskon. Fanerdun har mycket små möjligheter att förverkligas och kan i bästa fall ge kommunen ett nytt hotell samt några hundratal nya bostäder om nu mr Luo vill bebygga den mark han köpt och fått byggtillstånd för. Affärsidén att Kalmar kan bli Europacetrum/Östersjöcentrum för kinahandel är synnerligen diskutabel bland annat utifrån Kalmars geografiska läge och bristfälliga kommunikationer men även andra stora frågetecken finns.

  WTC kan bli ett ett lyft för Kvarnholmen men kommunens och Kärnhems fantasier om först 1000 och sedan 330 anslutna företag bådar inte gott. Var finns verklighetsförankringen?

  Kalmar är en av de vackraste platserna på jorden men avsaknandet av en konstruktiv samhällsdebatt med sikte att ta till vara på Kalmars förutsättningar på ett framsynt sätt är påtaglig. Det har gått troll i tron på att ett enda stort språng skall utgöra en lösning på kommunens problem. Kommunpolitikernas roll härvidlag bör omprövas.

  Vänligen

  Bjarne Ritzén

 8. Jag är inte den S-E Karlsson som kommenterar i den här bloggen ! Någon med samma namn ?

  Mvh Sven-Erik Karlsson Berga Högsby .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *