Kategoriarkiv: Allmänt

Kalmar tillhör Kalmarborna – Inte kriminella gäng!

Kalmar tillhör Kalmarborna!

Efter en härlig helg som avslutades med Kalmar FFs seger över Djurgården så vaknade jag inatt till beskedet om ytterligare en skjutning med dödlig utgång i vårt Kalmar. Jag är övertygad om att jag talar för varenda hederlig Kalmarbo när jag skriver att detta måste få ett slut. Dessa kriminella personer som skjuter och mördar, nu senast på en skolgård, ska gripas och dömas och låsas in.

Jag vill rikta ett stort Tack till alla de som nu arbetar inom Kalmar kommuns förskolor och grundskolor och möter oroliga barn med frågor om vad som händer.

Jag har idag haft samtal med polisområdeschefen Patrik Oldin och framfört ett mycket tydligt önskemål om ökad polisiär närvaro. Jag har också varit tydlig med att vi i takt med att antalet poliser blir fler också behöver fler områdespoliser som långsiktigt arbetar och skapar relationer i olika stadsdelar. Nu öppnar Kalmar kommun mötesplatser i tre olika stadsdelar. Också polisen skulle permanent behöva finnas på plats.

Självklart är det mycket bra att en person sedan i fredags är häktad för ett av morden som skett den senaste tiden. Under förmiddagen idag anhölls ytterligare en person som misstänkt för nattens händelser. Det är bra. Men. Polisen i Kalmar behöver nu stöd och uppbackning från övriga delar av landet. Denna våldsspiral måste brytas och då måste resurser tillföras.

Kalmar tillhör Kalmarborna. Vi ska aldrig acceptera att våra gator och bostadsområden är i händerna på kriminella. För mig finns här ingen gråzon eller någon kompromiss. Vi ska vara stenhårda mot brott och arbeta strategiskt och långsiktigt med brottslighetens orsaker och säkerställa trygghet. Nästa måndag tar kommunfullmäktige ett beslut om ytterligare ett trygghetspaket. Förslaget kommer från en enig kommunstyrelse. Det är en styrka att politiken är samlad i kommunens arbete för ökad trygghet. I detta paket ingår både hårt och mjukt, utöver det som redan tidigare beslutats. Från ordningsvakter och fler kameror till förebyggande insatser i skolan, socialtjänsten och i föreningslivet. Från Kalmar kommuns sida kommer vi inte lämna någon möda osparad i kampen mot kriminaliteten.

Sen måste vi tala klarspråk och det handlar om narkotikan. Det är den som varje dag göder de kriminella i Kalmar. På våra krogar konsumeras det inte bara alkohol, en hel del av besökarna på krogar och restauranger konsumerar också narkotika. Varje gång detta partydrogande sker så stödjer man aktivt de kriminella som lever på att sälja dessa droger. Stryp denna intäkt. Säg upp bekantskapen med människor i din omgivning som ägnar sig åt detta. Då gör du som Kalmarbo en riktigt stor nytta för ett tryggare Kalmar!

Grönt ljus för anstalten, koranbränningar, försvarsutgifter och laddstolpar

Igår eftermiddag kunde jag äntligen ta kontakt med Kriminalvårdens generaldirektör och meddela ett besked från Mark- och miljödomstolen. Överklagandet av anstalten i Halltorp avslås som väntat eftersom de som klagat inte bedöms som sakägare.

Detta kan en lekman konstatera bara genom att läsa lite domar. Därför är det märkligt att det ska ta fem månader för en domstol att bara pröva om man är sakägare. Att det kan ta tid att hantera ett ärende som verkligen prövas är en annan sak.

Nu kan avslaget överklagas till Mark- och miljööverdomstolen där man i så fall begär prövningstillstånd. En mycket liten andel av de som överklagar får prövningstillstånd. Särskilt i frågan om man är sakägare eller ej.

Domstolens utslag är därför ett stort steg framåt för anstalten i Halltorp. En investering på över två miljarder och 400 nya jobb. Om någon vecka invigs en livsmedelsbutik i Halltorp som är en direkt följd av anstalten. Planläggningen för nya bostäder fortgår liksom dialogen om nya utbildningar för att klara kompetensförsörjningen.

Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.

Idag har Sverige och Finland lämnat in sina respektive ansökningar om medlemskap i Nato. Jag har tidigare skrivit om varför jag svängt och numera är positiv till ett Nato-medlemskap. Tröskel-effekten, det vill säga förlusterna, vid ett angrepp mot Sverige höjs avsevärt när vi får uppbackning av Nato. Det innebär sannolikt att risken för ett angrepp minskar avsevärt.

Medlemskapet i Nato innebär att Sverige kommer höja sina försvarsutgifter till 2 procent av BNP, från 66 miljarder till 108 miljarder (2022). Det kommer ta sin tid men inriktningen är tydlig och det är man också överens om mellan partierna i riksdagen.

Under kalla kriget la Sverige lite drygt 4 procent av BNP på försvaret. Det var priset för att vi skulle kunna vara alliansfria och samtidigt ha en mycket hög ”tröskeleffekt” för ett angrepp mot vårt land. Efter kalla kriget så rustades som bekant det militära försvaret ned och sedan några år tillbaka pågår nu en upprustning igen.

Jag tycker just pengarna/resurserna försvinner i diskussionen om Nato just nu. De som är emot ett medlemskap tycker jag bör redovisa hur mycket mer än två procent av BNP som man är beredd att lägga på försvaret för att få samma skydd som ett medlemskap innebär.

Ska vi upp till 4 procent som för några årtionden sen så handlar om det mer än 100 miljarder mer. Varje år. Det innebär att allt reformutrymme och mer därtill måste gå till försvaret de kommande åren. Ska de partier som är emot ha någon trovärdighet så borde man naturligtvis säga att vi sätter alliansfriheten så högt att vi är beredda att lägga krav på ökade resurser till välfärden och pensionärerna åt sidan och istället lägga dessa resurser på militären.

Det säger man naturligtvis inte. Man ska både ha kakan (Nato-motståndet) och äta upp den (Välfärd och pensioner). Det är knappast trovärdigt och ansvarsfullt.  

För några veckor sedan meddelade Kalmarhem att man gör en storsatsning på att få fram laddstolpar till samtliga lägenheter under en två-års period. Idag går Kalmar kommun ut och erbjuder privata företag att sätta upp laddstolpar runtom i kommunen. Upp emot 300 platser erbjuds och intresset verkar stort. Riktigt bra!

 

Ett historiskt möte

Måndag morgon på Arlanda i väntan på planet hem. Åkte ut väldigt tidigt för att inte riskera att missa planet. Det har varit strul med säkerhetskontrollen ett bra tag nu. Hört för många historier om personer som inte kommit med sina plan.

Efter en lunch på HMS Belos i fredags var det dags att åka mot Stockholm. Hustrun var redan på plats efter möten på sitt håll. En härlig fredagskväll tillsammans med goda vänner.

Lördagen besöktes Hallywska Palatset som verkligen kan rekommenderas. Helt otroligt hus som makarna von Hallywl uppförde och sedan testamenterade till staten helt orört.

På lördag eftermiddag blev det ett digitalt möte med partivänner i Dalarna. 

På söndagen var det sedan dags för möte med partistyrelsen. Fullt med media utanför Sveavägen 68. Sa vad jag tyckte kring Nato-frågan.

Tänkte här redogöra för varför jag landat där jag landat. Och självklart. Det är helt okej att komma fram till en annan uppfattning. Det är det fina med att vi har demokrati och yttrandefrihet i Sverige. Här får man kalla en spade för en spade. Det får man inte göra i Ryssland längre.

Redan när Ryssland i december 2021 började skicka brev till bland annat Finland och Sverige med krav på vår utrikes- och säkerhetspolitik började det gnaga hos mig. Vi skulle, enligt Ryssland, vara en del av deras intresse-sfär. Ett budskap som var helt oförenligt med den Europeiska säkerhetsordningen som stadgar att varje land självständigt bestämmer över sin utrikes- och säkerhetspolitik.

Genom EU-inträdet blev detta ännu tydligare. Sverige lämnade då neutraliteten men behöll alliansfriheten. För att på ett trovärdigt sätt kunna vara alliansfria så behöver man bygga partnerskap med andra länder och man behöver rusta upp försvaret rejält. Det har varit den linje som försvarsminister Peter Hultqvist och regeringen haft och arbetat stenhårt med sedan 2014.

Värnplikten har återinförts, resurserna har kraftigt förstärkts, nya förband har startat upp och ett antal avtal med andra länder har tecknats. Inte minst med Finland.

När sedan truppförstärkningarna började kring Ukraina så skärptes läget än mer. I Ryssland avfärdades varningarna om en förestående invasion som ”Fake News”. Sedan kom invasionen som var fullskalig och riktat mot hela Ukraina. Resten är historia.

De normala spelreglerna var helt satta ur spel. Läget var helt nytt. Det tidigare splittrade EU samlade ihop sig och blev mer enat än någonsin. Sverige och andra länder har skickat vapen till Ukraina. Ett helt unikt beslut. Tyskland meddelade att man ska göra en mycket kraftig upprustning av sitt försvar. I Sverige är det samma inriktning.

Där någonstans i mars så förvandlades min magkänsla till en uppfattning om att vi måste ompröva den strategi som hittills varit så framgångsrik. I Finland började man också navigera mot ett Nato-medlemskap.

Finland har en 140 mil lång gräns mot Ryssland. Även med väldigt hög försvarsvilja så kan jag förstå oron. Inte minst efter vad som Ryssland gjort med det andra grannlandet Ukraina.

När Finland nu landat i Nato så hade vi att välja på att stå ensamma utanför. Det hade inte gagnat Sverige eller vår säkerhet. Att höja försvarsutgifterna till 2 procent som nu är inriktningen hade inte räckt på långa vägar. Under kalla kriget så låg vi på 4 procent. Denna upprustning hade också tagit väldigt lång tid. Det är tid som inte vi har.

Mot den bakgrunden landade jag i att vi inte kan stå ensamma längre. Med ett Nato-medlemskap så är tröskeln för ett militärt angrepp på Sverige väldigt hög. Där ligger hela poängen med Nato.

Nu kommer vi med stor sannolikhet att ha en osäker tid framför oss. Det är därför försvars-samarbetet med bland annat Storbritannien och Tyskland är så viktiga.

Jag tror detta beslut är bra för Sverige. Det var dessutom det enda möjliga beslutet i denna tid. Tycker i alla fall jag.

Nybloggat om Mötesplats Oxhagen, trygghet, dörrknackning, Uddevalla & tillgången till energi

Precis tillbaka i Stadshuset efter invigning av Mötesplats Oxhagen. I november fanns tre mötesplatser med i majoritetens budgetförslag. Nu är den första invigd genom en riktig familjefest. Inom kort öppnas också Mötesplatser i Norrliden och Berga. 

Dessa mötesplatser är permanenta. Det är inte ett projekt!!

De är bemannade med kommunala aktivitetsledare och det finns också medarbetare från socialförvaltningen på plats. Syftet är att skapa långsiktiga relationer, bygga förtroende och skapa aktiviteter. Det kan handla om språkcafé, studiecirklar eller tjej-kvällar med film.

Dessa mötesplatser är en del av det 33-miljoners paket som kommunen lagt för att öka tryggheten i Kalmar. Målet är att Kalmar ska vara en av landets tryggaste residensstäder. För att lyckas måste vi i samverkan med andra vara stenhårda mot brott men också lika kraftfulla mot det som orsakar brott och kriminalitet.

Det har varit och är en extremt hektisk period just nu. Parallellt med det vanliga arbetsuppgifterna som det innebär att vara kommunstyrelsens ordförande så kör nu också valrörelsen igång. Det innebär inte sällan att man är igång alla dagar i veckan, morgon som kväll.

Det jag gillar mest med valrörelsen är det enskilda mötet med människor, gärna dörrknackning, igår var jag och knackade på Sandås. Väldigt bra och trevliga samtal. Däremot gillar jag inte tjafset och konstlade konflikter som tyvärr är baksidan av en valrörelse.

En tydlig nackdel när tempot är högt är att jag inte prioriterar att skriva regelbundet på min blogg. Det är korkat för jag tror faktiskt att många är intresserade av att följa med vad som händer även om man inte har samma uppfattning i alla lägen. Jag ska skärpa mig!

Mellan olika möten idag så hade jag också en digital sittning med företrädare för Uddevalla kommun. De ville veta mer om hur vi arbetade med olika frågor. De hade noterat att vi låg väldigt bra till i SCBs medborgarundersökning. Kul att få resonera med andra kommuner. Alla kommuner är unika men man kan alltid lära något av varandra. Jag följer väldigt många kommuner på olika sätt för att spana efter goda idéer. En tydlig lärdom av dessa studier under många år är att en kommun måste ledas av en majoritet, oavsett färg. Annars får all energi ägnas inåt. Det kanske går i något år att hanka sig fram men över tid så går det bakåt med utvecklingen.

Jag följer noga utvecklingen i norra Sverige där det hela tiden sker gröna investeringar/etableringar. Jag tror att dessa investeringar också kommer till södra Sverige framåt. Detta under förutsättning att vi har tillgång till grön el. Därför har jag haft lite olika möten tillsammans med Kalmar energis VD Anna Karlsson, detta för att få en lägesbild av tillgången till el i vår del av landet. Just nu är det inga problem att landa normala etableringar eller investeringar men det gäller ju att skapa en bild av läget framåt också.

Därför hade vi under förmiddagen ett möte med EON där också Oskarshamns kommunalråd Andreas Erlandsson deltog tillsammans med Oskarshamns energi. Ett mycket bra samtal och genomgång av hur vi långsiktigt och gemensamt ska arbeta för med dessa frågor. Både Kalmar och Oskarshamn har mark för etableringar.

Till helgen blir det Stockholm och möte med partistyrelsen om Nato-frågan.

Nu bär det snart av mot Guldfågeln arena och hemmamatch för IFK Kalmar. 

Nybloggat om företagsklimat, hembygdsrörelsen, FBC Kalmarsund & Frankrike

Bilade runt med hela familjen i Frankrike under förra veckan. Ljuvligt landskap och otroliga kulturmiljöer. Dessutom välbehövligt att få stänga av några dagar och bara umgås med sin familj. Upplevelser på dagen och kortspel på kvällarna. Inga möten, inga träningar eller aktiviteter som skulle hanteras.

Direkt efter hemkomst fylldes helgen med FBC Kalmarsund och SM-finalen. Vilken resa denna förening har gjort. På elva år har man byggt upp en helt otrolig verksamhet för ungdomar men också med både damer och herrar i SSL. Jag är väldigt imponerad av denna snabba utveckling. Blev ett väldigt trevligt mottagande av Silver-hjältarna på Larmtorget i söndags.

Och på söndagen meddelades också att Emma Fransson vunnit SM -guld i fäktning!!

På förmiddagen hann jag med att åka till Himmelsberga där jag satt ordförande på Ölands Hembygdsförbunds stämma.

Min bild är att hembygdsföreningarna kommer att spela en allt större roll framåt. I takt med att globaliseringen snurrar på alltmer så ökar behovet av att känna en stark förankring i den bygd man kallar hemma. Det innebär, tror jag, att hembygdsföreningarna inte bara kommer att handla om vårdandet av ett lokalt kulturarv utan också bli mer och mer av byalag eller intresseföreningar för en bygd.

Igår kommunfullmäktige där bland annat årsredovisningen togs. Min uppfattning är att 2021 blev ett av de bästa i Kalmar kommuns moderna historia, trots pandemin.

Resultatet, rent ekonomiskt,  blev det bästa någonsin.

  • Kalmar ökade sin befolkning med 999 personer.
  • Delade turer inom äldreomsorgen avskaffades.
  • En detaljplan för ny anstalt med 400 jobb antogs.
  • En överenskommelse med Linnéuniversitetet antogs som innebär att utbildningar inom juridik ska etableras i Kalmar.
  • En ny ishall invigdes.
  • Kalmar blev Årets Superkommun i den bredaste ranking som görs av landets kommuner.
  • Kalmar blev bästa kommun när det gäller Agenda 2030.
  • I SCBs medborgarundersökning så gav Kalmarborna högsta betyget av alla när det handlade om hur kommunen sköter sitt arbete som kommun.

Detta för att nämna några exempel.

I veckan släpptes också SKRs undersökning av företagsklimatet. Ser att Barometern beskriver resultatet med stora braskande rubriker. Det stämmer att vi tappade några placeringar. Detta på grund av att vi i den totala sammanställningen gick från 81 till 79 poäng.

Det leder till att vi totalt hamnar på plats 43 av 189 kommuner. Av de kommuner som har mer än 40 000 invånare så hamnar vi på plats 10. Vårt mål är att vara Topp 30.

Vår totala poäng är alltså 79. Det kan jämföras med våra jämförelsekommuner:

Växjö (M): 71 poäng. 

Halmstad (M):  72 poäng. 

Kristianstad (M): 76 poäng. 

Karlskrona (S): 75 poäng. 

Imorgon ska jag till Malmö och möte med Trafikverkets styrelse.

Två utmanare, mark, Nato, Futsal och omräknad opinion

Efter över två år med pandemi och Covid 19 så rök jag dit för en vecka sedan. Trodde ärligt talat att jag skulle klara mig men gick bet. Det blev några förlorade dagar som nu ska tas igen i ett febrilt tempo.

Var igår på Futsal och match mellan FC Kalmar och Svenska landslaget i Futsal. Var helt fullsatt i Kalmar Sportcenter och det blev en riktigt bra match. I halvlek hyllades KFUM Kalmar Saints för avancemanget till basketligan. Tidigare på dagen hyllades de också i Stadshuset där vi bjöd på lunch.

Självklart präglas mycket av dagarna åt det fasansfulla kriget i Ukraina. Fruktansvärda bilder som förmedlas på nyheterna dygnet runt. För mig som aldrig varit i närheten av något liknande är det  ändå svårt att ta till sig vad ett krig innebär på riktigt. Hur man än läser och försöker följa med.

Desto påtagligare är det för alla personer som en gång flytt undan krig och kommit till Sverige och Kalmar. Min kollega Dzenita Abaza är en av dem. I hennes och många andra Kalmarbors fall blir dessa påminnelser säkert extra jobbiga.

Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om inköp av nästan 100 hektar mark för för företag som vill växa eller etablera sig i Kalmar. Dessa markköp med efterföljande planläggning är kanske den viktigaste näringspolitiska åtgärden en kommun kan ägna sig åt.

Noterade att jag numera har två uttalade utmanare i rollen som kommunstyrelsens ordförande. Dels Jonathan Sager (SD) som lanseras sig själv som KSO-kandidat på Facebook och dels då Hanne Lindqvist (M).

För att komma i närheten av ett maktskifte så behöver de ju varandra. Kanske är det att ställa för höga krav men är det inte rimligt att man som opposition enas om vem man vill ska leda Kalmar? Att Sager därtill har givit uttryck för att han hatar Liberaler gör kanske inte äktenskapsambitionerna enklare..

Idag kom SVT Novus med sin marsmätning. Roade mig med att ta förändringarna på riksplanet och räkna om förändringen till kommunalvalet i Kalmar. Brukar stämma ganska hyggligt.

V – 8.3 procent, +0.3 procent. 

S – 46.3 procent, +3.8 procent

Mp – 2.6 procent, -1.1 procent. 

C 6.8 procent, – 1.8 procent. 

L – 2.1 procent, – 3.4 procent. 

M – 17.1 procent, + 1.6 procent.

Kd 4.8 procent, -0.6 procent. 

SD 13.7 procent, + 1.2 procent. 

Skulle denna nationella trend hålla i sig och slå igenom också på lokal nivå vilket det brukar göra så blir det sex istället för åtta partier i kommunfullmäktige efter nästa val. Men. Osvuret är bäst. Det är på valdagen allt avgörs.

Ska jag gissa något så är det att SD-trenden den senaste månaden kommer hålla i sig. Kopplingarna till Ryssland och oförmågan att skilja på Putin och Macron kommer göra väljarna än mer tveksamma till SD.

Jag tror inte heller att Nato-frågan kommer bli en del av valrörelsen. Den kommer med stor sannolikhet att avgöras innan dess. Jag tror nämligen att Sverige i bred konsensus kommer att ha ansökt om ett medlemskap i Nato redan före sommaren. Vår del av världen är helt enkelt annorlunda nu än vad den var för några månader sedan.

Pensionsskuld, markköp, mat & valupptakt

Rubriken ”Inlösen del av pensionsskuld” på arbetsutskottets dagordning kanske inte får så många att bli så väldigt nyfikna. Jag går dock loss!

Kort och gott så handlar det om pensioner som är intjänade före 1998. Det ligger som en skuld hos arbetsgivaren kommunen. Efter 1998 så görs pensionsinbetalningarna löpande så numera byggs inga berg av skulder som rullas till nästa generation vilket  var regel i kommunerna före 1998. 

I dagsläget har Kalmar kommun en gammal pensionsskuld på 1169 miljoner och ett åtagande som enligt beräkningarna sträcker sig till 2060. I beslutet som vi tog idag så löser vi in en pensionsskuld motsvarande 200 miljoner. Det innebär att vår årliga kostnad för dessa pensioner minskar med cirka 10 miljoner per år från 2025 till 2042. Förra gången vi gjorde motsvarande var 2019. Jag gör det gärna fler gånger!

Denna inlösen finansieras genom försäljningen av KIFAB där en del av ”vinsten” går till detta. Resten går till att minska låneskulden och avsättning till ett generationskonto som också ska skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Kalmar kommer med detta kapital kunna stå mycket starkare vid påfrestningar. 

Jag har sagt det förut och säger det igen. Generationsperspektivet är på tok för lite närvarande i politiken! 

Vi fick också en avrapportering av Miljöbokslutet som snart släpps. En glädjande del i detta är att 80 procent av kommunens fordon nu drivs på förnybart bränsle (räddningstjänsten och lite andra tyngre fordon återstår). Vi har också nått målet om minst 75 procent ekologisk eller närproducerad mat. 

På planutskottet togs många beslut men ett av de mer strategiska är två ordentliga markköp utmed väg 25 mellan Kalmar och Nybro. Totalt köper kommunen in cirka 80 hektar mark för att kunna erbjuda mark till nya och befintliga företag. Under de senaste åren har vi gjort flera markköp för att säkra framtida behov av mark för nya jobb. Det är helt avgörande om näringslivet ska kunna växa i vår kommun.  Just tillgången till mark kanske är den viktigaste frågan för att främja ett gott företagsklimat. 

Imorgon är det återigen dörrknackning med partiet men jag kommer inte vara med. Den kära hustrun fyller år så jag ska bjuda på middag och sjunga en trudilutt. 

På fredag är det dags för Akademisk högtid i Växjö under dagen. På fredagskvällen och hela lördagen är det sedan valupptakt med alla nya och gamla medlemmar i fullmäktigegruppen. Ska bli kul!  

Nybloggat om Ukraina, valsedlar, gröna näringar och ”Kalmar-alliansen”

Oerhört intensiva dagar just nu. Om en timme börjar möte med partistyrelsen. Känner en väldigt stor trygghet i att vi har en regering med Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Ann Linde i detta väldigt turbulenta säkerhetspolitiska läget. Den uppfattningen tycks delas av svenska folket vilket naturligtvis är roligt.

Att det inte går särskilt bra för oppositionen syns inte minst på twitter där framförallt moderata politiker fullständigt spårat ur. Måhända är detta en spegel av de dagliga opinionsmätningarna som trillar in på partikansliet?

Även i Kalmar verkar det stressat i oppositionen. Det märks inte minst i dagens utspel där man vill att kommunstyrelsen ska lägga ett antal miljoner på att hyra in advokater som ska gå igenom alla bygglov som givits de senaste fyra åren.

Det kommer vi inte att göra av den enkla anledningen att det är olagligt för kommunstyrelsen att lägga sig i myndighetsutövning vilket ju hanteringen av bygglov är. De pengarna lägger jag hellre på ökad kommunal närvaro i Norrliden, Berga och Oxhagen.

Jag förstår att oppositionen i Kalmar är pressad och därför gör utspel som andas desperation. Den så kallade Kalmar-alliansen har 16 mandat av kommunfullmäktiges 61 mandat. För att ens komma i närheten av en majoritet så behöver de förena sig med både Miljöpartiet (2 mandat) och Sverigedemokraterna (8 mandat) och dessutom vinna ytterligare fem mandat. Därtill måste Liberalerna, KD och Mp klara spärren på tre procent. Bara konststycket att få ihop Mp och SD känns ju inte direkt realistiskt.

Detta samtidigt som majoriteten med S, C och V fungerar väldigt väl både politiskt och när det gäller personkemin. Man kan ju inte heller direkt påstå att det går dåligt för Kalmar. Ekonomin är välskött och medborgarna ger toppbetyg till den kommunala verksamheten. Under 2021 blev Kalmar dessutom utsedda till Årets Superkommun i den bredaste rankingen som finns.

Jag gillar verkligen att vara igång med fysiska möten igen. Under den senaste veckan har jag varit igång från morgon till kväll med olika möten. Det har varit företagsbesök, kvällsmöten med Hyresgästföreningen och Rotary. 

Igår var det möte med företrädare för de Gröna näringarna i kommunen. Vi genomförde mötet på den nya hästkliniken vid Kalmartravet. Självklart är det tufft för sektorn just nu. Jag lägger en hel del tid på samtal kring detta. Landsbygdsministern Anna Caren Sätherberg är välinformerad om läget i vår del av landet.

Det som dock överskuggar det mesta är kriget i Ukraina. I veckan deltog jag i ett möte med hundra borgmästare från stora delar av Europa. Det var borgmästaren i vår vänort Gdansk som var värd för mötet. Kriget blir väldigt nära när man sitter med vice borgmästaren i Mariupol framför sig. Han beskrev i detalj hur Ryssland bombat sönder staden och även bombat sjukhus och skolor. Jag tror ingen som inte varit i detta helvete kan föreställa sig hur de har det.

Idag släpper Kalmar kommun en insamling till att hjälpa vår vänort Gdansk med medel. Sveriges kommuner är enligt kommunallagen förbjudna att ge bistånd. Därför startar vi en insamling istället. Gdansk har tagit emot väldigt många flyktingar och det börjar nu bli ordentligt kämpigt. Självklart ska vi då hjälpa till. Mer information om detta kommer på kommunens hemsida. Där kan ni också läsa mer om hur kommunen arbetar med Ukraina.

Jag hoppas att det snart blir en uppgörelse mellan Migrationsverket och SKR kring formerna för arbetet med framförallt flyktingar som nu kommer. Eftersom Massflyktsdirektivet nu är aktiverat så gäller inte den vanliga lagstiftningen med bosättningslagen. Därför måste det till en uppgörelse som ger ordning och reda i mottagandet.

För något år sedan la Sverigedemokraterna en riksdagsmotion om att flyktingars ägodelar skulle beslagtas. Jag undrar naturligtvis om det också gäller de smycken som Ukrainska flyktingar bär eller om denna lagstiftning enbart skulle gälla för människor som har en annan hudfärg?

Imorgon har Socialdemokraterna i Kalmar årsmöte. Vid sidan av dörrknackning så ska årsmötet också besluta om valsedlarna till kommunen och regionen. Jag läste en krönika som Ulf Carlsson skrev i Barometern där han undrade om Anna Lööf Hedh skulle kandidera i valet till kommunfullmäktige. Jag blev lite förvånad över detta eftersom Anna själv valt att kandidera till regionen och därför inte alls är nominerad till kommunen. Är man inte nominerad så är man inte valbar. Det regleras i partiets stadgar.

Jag tror Anna Lööf Hedh har goda förutsättningar att komma in i regionen. Hon kommer med sin långa erfarenhet gör ett bra jobb i regionen.

Nu ska jag ge hönsen lite mat innan det är dags att koppla upp sig till partistyrelsens möte.

Funderingar kring kriget och Kalmar

Sitter som många andra klistrad vid TVn och följer den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina. Nästan svårt att ta till sig all den nöd som nu utspelar sig i ett land som inte ligger särskilt långt borta. Samtidigt häpnar man över Rysslands hänsynslöshet i bombandet av civila mål. Nu på morgonen så har man skjutit mot ett av Europas största kärnkraftverk. Spärrarna tycks ha släppt fullständigt!

Självklart leder detta till eftertanke om hur detta krig i Europa kommer påverka Sverige och Kalmar. Att vi måste hand om människor som flyr är ju självklart men i övrigt?

Jag tror tyvärr att vi får leva med detta krig under en längre tid. Även om Ryssland skulle inta större delen av Ukraina så kommer det finnas ett motstånd kvar som gör allt för att bekämpa den Ryska aggressionen.

Jag är knappast expert på säkerhetspolitik men funderar ändå på effekterna för oss i Sverige och i Kalmar.

Det kommer krävas beslut om ytterligare stora satsningar på totalförsvaret, både det militära och det civila. Det kommer sannolikt att gå ganska snabbt nu. Här pratar jag både om statliga och kommunala satsningar. Vi har exempelvis tillgång till ett antal dieselkraftverk i Kalmar. Dessa kan producera el till bland annat våra vård- och omsorgsboenden vid strömavbrott. Hittills har vi räknat och byggt beredskap på att dessa strömavbrott inte sker samtidigt överallt i Kalmar kommun eftersom det inte inträffat tidigare. Nu måste vi tänka om. Jag har därför begärt att få ett underlag för beslut kring inköp av ytterligare kraftverk.

Vi kan räkna med att energipriserna kommer stiga rejält. Det är olja och gas som finansierar Rysslands krig. Europa och Sverige måste göra sig oberoende av detta men det kommer ta sin tid. Under tiden kommer priserna att vara höga. Sannolikt kommer vi därför att se en ökad inblandning av biobränslen i diesel och bensin. Vi behöver också öka takten när det gäller att bygga ut vår förnybara energiproduktion. Ingen kan väl i detta läge tro på storskalig utbyggnad av kärnkraft? Snacka om att lägga äggen i samma korg.

Den inhemska produktionen av mat, insatsvaror, jordartsmetaller och mycket mer måste öka rejält. Beredskapslager behöver byggas upp av samhället men också av oss som enskilda individer.

Igår var det möte med Pensionärsrådet. På dessa möten brukar jag alltid dra läget i kommunen. Igår kändes det bara futtigt att prata om KIFAB-affären, bokslut och medborgarundersökningar. Istället blev det enbart ett bra samtal om kriget i Ukraina.

På kvällen igår så var jag med och knackade dörr. Också det präglades av Ukraina. Jag ställer mig frågan hur annorlunda valrörelsen kommer bli?

Igår kom i alla fall en opinionsmätning som visade på en rejäl uppgång för S. SVTs inrikespolitiska kommentator Mats Knutson slog fast att det var en krigseffekt. Döm därför om min förvåning när jag igår kväll läser att Novus själva säger att det inte stämmer. S uppgång kom innan kriget bröt ut. Under den senaste veckan har S legat still. Man kan väl tycka att en politisk kommentator borde ha koll på sånt..

Hur eller hur så tror jag att oppositionen kommer få bekymmer. M, KD och L har lierat sig väldigt hårt med SD. Det är knappast en fördel just nu. Det är bara två veckor sedan Jimmie Åkesson inte kunde välja mellan Putin och Biden. Nu meddelar samma parti att Sverige är fullt och därför inte bör ta emot vår andel av flyktingar från Ukraina. Samtidigt skriver SD i Kalmar inlägg på sociala medier och begär att S ska öka mottagandet av just flyktingar. Snurrigt värre.

Sannolikt får även V bekymmer efter vacklandet kring militärt stöd till Ukraina.

Exceptionell befolkningstillväxt och kräk som skjuter

Nu på morgonen kom SCB med sin befolkningsstatistik över 2021. Kalmar växte med 999 personer, en enda person från tusen.

Det är höga födelsetal, låga dödstal och en stor inflyttning, inte minst från storstäderna som ligger bakom. Jag har stött på många av dessa inflyttare. En del har växt upp i vår region, andra har lockats för att arbetsmarknaden erbjuder spännande jobb. Många vittnar också om att man upplever väldigt mycket av livskvalité i Kalmar.

Självklart känns det inte riktigt så under den senaste veckan där skjutningar har lamslagit oss alla.

I förrgår hade jag kontakt med en pappa. Han bor alldeles bredvid den senaste skjutningen. Självklart var han upprörd. Det är jag och många andra med mig också.

Jag tror att jag talar för varenda Kalmarbo när jag slår fast att skjutningar i bostadsområden förtjänar vårt djupaste förakt och avsky. För de kriminella kräk som ligger bakom dessa händelser finns inga förmildrande omständigheter. Man kan inte förklara bort att man skjuter i ett bostadsområde.

Jag tror dessutom att jag talar för varenda Kalmarbo när jag uttrycker att vi med förtroende förväntar oss att polisen sätter in alla resurser för att klara upp de brott som skett och gör sitt yttersta för att förhindra fler från att begås.

Vi som bor i Kalmar kommer nämligen aldrig acceptera eller vara tysta inför beteenden som beskär vår frihet, som hotar vår trygghet och sprider skräck i bostadsområden. Eller för den delen på gator och torg. Vi tänker försvara vår rätt att bo i vår del av landet utan att behöva vara rädda för vapen och våld.

Självfallet är det inte bara polisen som har en uppgift att göra. Jag vet att kommunen, liksom många andra, gör stora förebyggande insatser. Inte minst handlar det om att bekämpa de droger som ligger bakom så mycket elände i vårt samhälle. Här bör mer göras av alla olika aktörer i vårt samhälle, även Kalmar kommun.

Tillsammans kan och ska vi göra vårt yttersta för att bygga vidare på ett Kalmar som har plats för alla och som präglas av frihet, trygghet och respekt. Det är vi som bor i Kalmar som är Kalmar!

Åter till befolkningsutvecklingen och en liten jämförelse.
Kalmar växer med 1.4 procent, riket växer med 0.7 procent.
Stockholms kommuns kräftgång fortsätter, man växer med 0.3 procent.
Göteborg växer med 0.76 procent.
Malmö med 1.08 procent.
Växjö med 1.2 procent.
Karlskrona med 0.3 procent.
Kristianstad med 0.49 procent.
Halmstad med 0.78 procent.