Kategoriarkiv: Allmänt

Idag släppte SPF Seniorerna sin undersökning över hemtjänsten i landets alla kommuner. Förra året hade Kalmar inte fyllt i olika siffror vilket gjorde att vi hamnade relativt lågt. Detta har diskuterats ett flertal gånger på Pensionärsrådet där Omsorgsförvaltningen lovat att bevaka enkäten när den anländer.

Kalmar placerar sig på plats 21 av landets 290 kommuner. En förbättring med nästan 150 placeringar. Jag gillar den här typen av undersökningar där kommuner får analysera sina egna siffror och försöka få till förbättringar av kvalité.

Kalmars totala poäng är 75.8. Halmstad ligger i topp med 81.5.

Det som mäts är information, biståndshandläggning, utförande & stöd och utveckling. Kul för duktiga medarbetare att få bekräftelse på sitt fina arbete.

Näst bäst i Kalmar län är Mörbylånga på plats 104 och en poäng på 70.1.

Kalmar på plats 21 av 290 i Hemtjänstindex

Helg, ekonomi, opinion & Fredrik Modeus

Haft en härlig helg med fullt av aktiviteter utan arbete vilket är tämligen unikt. Har gjort köttbullar och senap till jul. Övriga familjen har bakat lussekatter, pepparkakor och julgodis. På söndagsmorgonen hade det snöat så mycket att det var dags att ta ut traktorn. På eftermiddagen firade vi advent i Mortorps vackra kyrka. Måste säga att jag är imponerad av Svenska kyrkan i Södermöre. Det är ett smörgåsbord av aktiviteter och gudstjänster när det närmar sig jul.

Idag har det varit sedvanliga möten i majoriteten och med alla ordförande i nämnder och styrelser. Det är ett riktigt gott gäng som alla är engagerade och drivna.

På tisdagen är det kommunstyrelse med ett 25-tal ärenden. Däribland uppföljning av ekonomin. Det ser ut som att vi inte behöver använda resultatutjämningsreserven under 2023. Istället för minus 87 miljoner så ser det ut att bli 28 miljoner plus. Orsaken till det är bland annat att vi inte använt en budgeterad krisbuffert på 30 miljoner, el-stöd på omkring 20 miljoner och uppskrivna skatteintäkter i förhållande till den bedömning som gjordes när budgeten klubbades. Även omsorgen bidrar positivt genom extra statsbidrag baserat på att hög kvalité. På minus-sidan finns exploateringsintäkter och socialförvaltningen som har stora minus.

Jag hörde på Ekot att 59 procent av väljarna ville se S i regeringen. Detta enligt en undersökning från Indikator opinion. Av L väljarna är det 36 procent.

I samma undersökning har Jimmie Åkesson gått om Ulf Kristersson som statsminister när Tidö-väljarna får bestämma. Detta samtidigt som M fortsätter minska och når 16.2 procent, SD har 22.6 procent medan S har 38.3 procent.

Undrar vad alla ”smarta” strateger på högerkanten tänker om detta. Det var ju en hel del av dem som hävdade att SD skulle mogna och bli ett ”vanligt” högerparti om de bara fick komma in i värmen..

Så blev det ju inte riktigt…

Biskopen i Växjö, Fredrik Modeus har skrivit en mycket läsvärd artikel i Svenska Dagbladet apropå polariseringen i vårt land.

Fredrik Modéus: Vi måste stå upp mot polariseringen | SvD Debatt

Budget för framtidstro & och ett hotat Generationskonto.

Idag tar kommunfullmäktige beslut om budgeten för nästa år.

Tack vare att vi i goda tider har samlat i ladorna och vårdat kommunens ekonomi så kan vi lägga en budget som står i skarp kontrast till övriga kommuner i landet. Vi kan nämligen lägga en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg. Vi står upp för resursfördelningssystemet som kompenserar nämnderna för fler barn eller fler äldre. Därtill görs ett antal riktade satsningar. Totalt tillförs nästan 100 miljoner till verksamheten.

Det är åttonde året i rad som vi lägger en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg.

För att motverka lågkonjunkturen satsar vi rejält på investeringar. Just nu byggs en ny simhall och ett Kulturcentrum. Vi ska bygga vård och omsorgs-boende i Lindsdal och en ny huvudbyggnad i Folkets park Detta bara för att nämna några exempel. Totalt satsas över tre miljarder i Kommun-koncernen de kommande åren.

Vid sidan av det finns ett Tillväxt-paket med planläggning av flera hundra hektar ny verksamhetsmark för nya och befintliga företag. Utöver det ska ett Tillväxt-projekt upphandlas som riktar sig till företag som har mellan 5 och 50 anställda. I andra kommuner där detta genomförts har 1000 nya jobb tillskapats, trots pandemi-år.

Oppositionen har många vällovliga förslag. Bekymret är att de slarvar betänkligt med sin finansiering. Det beklagar jag. I dessa tider måste man vara extra noga med ordning och reda i ekonomin.

Jag ska ta ett exempel.

M, KD och L föreslår att 600 miljoner ska plockas från Generationskontot för att finansiera drift och ett stöd till Kalmarhem på 500 miljoner.

Den 7 juni 2022 tog kommunfullmäktige ett ramverk för hur Generationskontot ska hanteras. I regelverket står bland annat följande:

  • Generationskontot ska hanteras inom egen resultat- och balansräkning.
  • Förvaltningen av kapitalet har en placeringshorisont om plus 10 år och ska ses som kapitalbevarande.
  • För att initialt bygga upp en ackumulerad direktavkastning ska generationskontot inte tas i anspråk förrän efter fem år från startdatum av förvaltningen.
  • För att säkerställa att generationskontot förblir kapitalbevarande får uttag endast ske upp till den ackumulerade direktavkastningen som förvaltningen generar.
  • Beslut om att använda direktavkastningen från generationskontot kräver minst två tredjedelars majoritet.
  • Kapitalet ska ej användas till löpande drift och ej som ett sätt att finansiera lägre kommunal skattesats.

Trots detta regelverk så använder M, Kd och L Generationskontot för att få ihop sin budget. Regelverket fattades beslut om 7 juni 2022. Det finns inga reservationer mot regelverket ovan. Jag beklagar att man så lättvindigt struntar i det handslag som gjorts.

Dagens mest oväntade inlägg kom från Jonatan Sager SD som krasst konstaterade att M, Kd och L ej kan använda dessa pengar eftersom de bara har en tredjedel bakom sig. Inte de två tredjedelar som krävs.

Att vara djurägare är fantastiskt på många sätt. Vi har i många år haft höns som förgyllt vardagen med både kacklande och mängder av goda ägg. Baksidan av att ha djur är dock när de blir gamla. Helgen har ägnats åt att ta bort höns som redan gick på övertid. Det är verkligen inte roligt men nödvändigt ibland.

Också ägnat lite tid åt att förbereda den kommande veckan. På måndag är det budgetfullmäktige hela dagen, på tisdag bland annat möte med Trafikverket och onsdag och torsdag är möten i Stockholm. Också fredagen är proppfull med möten fast på hemmaplan. I Stockholm är det möten med SKR men jag ska också ha ett lunchmöte med näringslivsnestorn Michael Treschow som jag lärt känna de senaste åren.

Jag börjar på allvar ställa mig frågan om Sverige kommer komma med i Nato det närmaste året. Sverigedemokraternas utspel om koranbränningar och nu senast om att riva moskeér lär ju inte göra den turkiska politiken mer positiv till Sverige direkt.

Det Turkiska regeringspartiet AKP och dess stödpartier är ju partier som är mycket djupt rotade i Islam. Att det största partiet i det svenska regeringsunderlaget då gör väldigt extrema uttalanden uppmärksammas självklart i Turkiet.

Att uttalandena också strider mot den svenska grundlagens formuleringar om religionsfrihet gör dem ju inte mindre allvarliga.

Att vara regering i ett läge där Sverigedemokraterna aktivt saboterar ens arbete kan inte vara enkelt men det är ju ett val som M, KD och L aktivt gjort. Man har helt enkelt tagit ”fan i båten” och då är det bara ro!

Vi är i ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Skulle vi inte komma med i Nato på grund av Sverigedemokraternas agerande så bör man naturligtvis bilda en bred regering över de gamla blockgränserna. En regering som inte är beroende av SD och som kan lotsa Sverige in i Nato.

På SDs landsdagar uppmärksammades ju också Kalmar. SDs ledande Kalmarpolitiker Jonatan Sager fyller nu nationell media efter uttalanden om att en drag-queen artist skulle utvisas ur Sverige.

Jag är dubbel inför dessa extrema uttalanden som kommit under helgen. Å ena sidan blir jag chockad och arg å andra sidan så känner jag en lättnad över att SD-folket  nu öppet visar sitt rätta ansikte.

Nu ska jag klättra i träd. Julbelysningen ska upp.

Kommer Sverige att komma med i Nato?

Nybloggat om räntan, byggande & brev från arméchefen

Ett par gånger i veckan får jag frågor om när jag tänker dra igång min blogg igen. Den har tydligen varit uppskattad av många vilket naturligtvis är roligt.

Har äntligen lyckats frigöra några timmar för att kunna skriva och komma ikapp. Den här hösten har varit väldigt intensiv vilket jag gillar men det gäller också att hitta de där små andningshålen.

Jag tror många drog en lättnadens suck när beskedet om oförändrad styrränta kom idag på förmiddagen. De åtta räntehöjningarna som varit har verkligen fått effekt och kylt av ekonomin. Det var helt nödvändigt att få ned inflationen. Den knäcker både hushåll, företag och kommuner.

Samtidigt hade ytterligare höjningar av styrräntan också bidragit till kraftiga försämringar, inte minst inom byggsektorn som har stora problem just nu. Slopade investeringsstöd för nya hyresrätter och de höjda räntorna var en mycket välkomponerad käftsmäll för byggsektorn.

Jag tror inte byggnationen av bostäder kommer tillbaka förrän 2026 eller 2027. De bostäder som byggs nu kommer byggas klart men sen kommer det dröja innan det blir större volymer av bostäder igen. Istället får byggsektorn rikta in sig på offentliga investeringar men självklart kommer det bli tufft för de bolag som riktat in sig på bostäder.

Jag är glad att vi i Kalmar investerar rejält. De närmaste tre åren ska Kalmar kommun och våra bolag investera för en bit över två miljarder. Vi vill på det sättet bidra till att hålla samhället igång trots dystra tider. Därutöver kommer Kriminalvården att bygga både nytt häkte och ny anstalt. Det är en investering som vida överstiger byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Därtill görs stora investeringar i det privata näringslivet.

Under Hösten har jag lagt väldigt mycket tid på vårt erbjudande till Försvarsmakten om att etablera luftvärnsutbildning i Kalmar. Det har varit väldigt mycket möten med både Försvarsmakten och de politiska partierna. Successivt har vi märkt ett ökat intresse men jag har varit med så länge att jag aldrig ropar hej i förväg.

I förra veckan kom i alla fall ett brev från arméchefen Jonny Lindfors  som uttryckte uppskattning över arbetet som görs i Kalmar.

”Jag vill börja med att uttrycka min uppskattning för Kalmars goda försvarsvilja och framåtanda. Kalmarerbjudandet innehåller många lovande aspekter värda att ta i beaktande och som utpekat skulle lokalisering av luftvärnsutbildning i kommunen onekligen komma med fördelar. Då ni redan tagit steg mot en politisk dialog för att driva frågan hoppas vi gemensamt på fortsatt positiva utvecklingar inom arbetet och att det kommer till gagn för Sveriges förmågeutveckling.”

Nu fortsätter arbetet i både den politiska styrgruppen och i det Advisory board som kommunen tillsatt.

Ha en fortsatt trevlig torsdag!

Kalmar city, erbjudande till regeringen & angiverilagen

Väldigt intensiva dagar nu men mycket i röret som kan landa på ett bra sätt. Viktigt att inte gräva ned sig och deppa ihop när kris-rapporterna duggar tätt.

Mycket av det vi gör som kommun har långa ledtider och det som förbereds nu kan blomma ut i ett annat konjunkturläge. Så var det exempelvis med Fredriksskans arena. Hela planen att göra Fredriksskans till en arena där man kombinerar friidrott, skolidrott och stora konserter jobbades det med under pandemin där alla satt med restriktioner. Nu när pandemin är över så kan planerna förverkligas. Konserterna med Håkan Hellström och Gyllene tider blir fantastiska och kommer ge väldigt mycket tillbaka till Kalmar i form av besökare som alla handlar, bor och äter i vår kommun.

På motsvarande sätt är det med större kongresser. Igår hälsade jag Avfall Sverige välkomna till Kalmar. Förre ledamoten i Avfall Sveriges styrelse Steve Sjögren lobbade hårt för att stämman skulle hamna hos oss. Väldigt bra för Kalmar!

Samtidigt har vi fortsatt utmaningar att landa större konferenser, kongresser och möten. Tillgången till centrala hotellrum är fortsatt begränsat i Kalmar och därför kan vi inte riktigt vara med i matchen mot de städer där dessa möten nu snurrat runt de senaste 20 åren.

Det är därför det är så viktigt att vi får till minst ett och gärna två nya hotell centrala Kalmar. Då är vi med i matchen och jag är övertygad om att Kalmar med sina unika miljöer skulle locka.

Då fyller vi Kvarnholmen med besökare under de mörka månaderna. På sommaren och helger är det vanlig turism. Tillsammans med allt annat som görs och som planeras så tror jag det skulle ge en rejäl injektion till Kalmar city. Därtill skulle det skapa väldigt mycket nya jobb.

Apropå jobb. Jag läser att Barometerns ledarsida och en massa andra högerdebattörer går i spinn över Jobbskatteavdragets betydelse för att skapa jobb.

30 miljarder i sänkt skatt har enligt Riksrevisionen skapat 20 000 nya jobb. Är det bra? 1.5 miljon per jobb.

Jag har ett erbjudande. Om Kalmar kommun får 1.5 miljon per jobb som skapas i Kalmar kommun så kan jag omedelbart skriva under ett avtal på att skapa minst två och kanske tre nya jobb!!

I höstens budget fick landets 290 kommuner dela på 4 miljarder i nya generella statsbidrag. SKR bedömer att behovet är 24 miljarder..

Samtidigt prioriterade regeringen och SD att sänka skatten med 13 miljarder riktat mot oss som tjänar över 50 000 kronor i månaden. Det gav mig nästan 1 500 kronor i månaden i sänkt skatt. Det är en helt vansinnig prioritering. Om man lägger tre gånger mer på detta än på att stötta välfärden så är man ideologiskt blind.

Men om detta får man inte prata i kommunfullmäktige i Kalmar. Då blir högeroppositionen väldigt upprörd. Om regeringen vill man inte prata även om dess prioriteringar påverkar välfärden i Kalmar. Hade inte förra regeringen stöttat kommunerna under pandemin så hade det blivit totalt kaos. Så borde det vara även nu.

Nyligen remitterade regeringen förslag om ytterligare skattesänkningar men något besked om statsbidragen till kommunerna vägrar man att ge.

Jag noterar att även högerpartierna och till och med ärkebiskopen nu markerar mot den angiverilag som regeringen och SD vill driva igenom. I Kalmar blir man däremot upprörd för att frågan lyfts i en protokollsanteckning från majoriteten i Gymnasieförbundet.

Säger regeringen och SD hoppa så frågar Kalmar-högern hur högt.

Hur vore det att göra som sina partivänner i Skåne och Västra Götaland? Hur vore det att göra som ärkebiskopen?

Att faktiskt protestera högljutt mot tokerier!

 

”Högerkudden”, meritvärden, behöriga lärare & fokusflytt

Har haft en hel del samtal med både partivänner och kollegor från andra partier den senaste tiden. Man har en mandatperiod bakom sig av besparingar inom både skolan och äldreomsorgen. Nu väntar ett nytt stålbad på grund av inflation, lågkonjunktur och ett Tidö-gäng som prioriterar sänkta skatter framför välfärden.

I Kalmar är vi inne på femte eller sjätte året utan generella besparingar i skola, vård och omsorg. Vi har full kompensation för fler barn och äldre, löner och hyror när vi bygger nytt. Denna modell har givit stabilitet åt nämnder och förvaltningar och med trygghet i planeringsförutsättningarna så kommer också resultat i form av generellt hög kvalité.

Ta exempelvis meritvärdena för elever som slutade årskurs 9 i juni  2022. De är de högsta som någonsin uppmätts i Kalmar kommun.

Kalmars meritvärde är 238. Att jämföra med Halmstad på 226, Karlskrona 223, Kristianstad 217 och Växjö 233. I samtliga övriga kommuner så backade man jämfört med 2021. I Kalmar ökade meritvärdet med en poäng.

Jag tror att de stabila planeringsförutsättningarna är avgörande för det faktum att Kalmar 93.4 procent av de undervisande lärarna är behöriga. Det innebär att Kalmar är på en tredje plats av landets 290 kommuner. Tar man med de fristående skolorna så hamnar Kalmar på en femte plats. I denna statistik har Kalmar legat högt de senaste tio åren. Självklart spelar det in att det finns lärarutbildning på Linnéuniversitetet men det finns lärarutbildningar också i de övriga jämförelsekommunerna. Ska vi hamna på första plats i denna statistik så måste också de fristående skolorna i Kalmar anstränga sig för att rekrytera behöriga lärare.

I budgeten för 2023 använder vi oss av den resultatutjämningsreserv på nästan 300 miljoner som vi byggt upp i bättre tider för att kunna använda i sämre tider. Jag har internt döpt denna reserv till ”högerkudden”. Det vill säga en kudde som kan användas i det fall vi får en högerregering. Det brukar nämligen bli ekonomisk kris för kommunerna om detta händer..

Drygt 80 miljoner under 2023 används av vår ”högerkudde” för att på det sättet undvika generella besparingar. Min förhoppning är att vi genom återhållsamhet och budgetdisciplin kan klara 2023 utan att nyttja resultatutjämningsreserven. Då har vi med oss dessa medel in i budgetarbetet för 2024. På det sättet kanske vi kan övervintra utan generella besparingar även detta år men det vet vi först i höst när förutsättningarna klarnat.

När vi gick in i pandemin var jag helt inställd på att vi skulle gå med underskott. Kostnaderna skenade. Bara några veckor in i pandemin gick den dåvarande regeringen ut och meddelade att staten skulle säkra välfärden.

Nu står vi inför en större kris och regeringen prioriterar sänkta skatter framför välfärden. I höstens budget fick kommuner och regioner dela på sex miljarder, det beräknade underskottet för 2023 är 24 miljarder.

Samtidigt sänktes skatten för oss som tjänar över 50 000 kronor i månaden med 13 miljarder. Jag själv fick 1400 per månad. Absurt.

Så sent som i förra veckan remitterade regeringen ett förslag om ytterligare skattesänkningar för oss höginkomsttagare. Detta inför höstbudgeten. Denna nyhet uppskattades rejält av Kalmars oppositionsråd Hanne Lindqvist som delade nyheten på Facebook. Detta samtidigt som oppositionen i Kalmar kräver allt till alla. Det går helt enkelt inte ihop nånstans.

Glädjande nog tycks svenska folket uppfattat bluffen. Högerpartierna med SD i spetsen sjunker rejält i opinionen. Det är naturligtvis ingen slump att SD-ledaren Jimmie Åkesson vaknat till liv och vill diskutera allt från EU till politisk styrning av kulturen och vem som är Svensk.

På det sättet ska fokus flyttas från krisen i  välfärden och svikna vallöften till något helt annat.

Hoppas Svenska folket också ser igenom detta spel.

Första maj, höjda barnbidrag, 38 ton mer mat & 318 bostäder

Maj är alltid en intensiv månad. Så verkar det bli även detta år. Inledningen av månaden kunde dock inte bli bättre med ett rejält Första maj firande i Kalmar. Självklart stolt över dottern Ellen som premiärtalade! Morgan Johansson höll sedan ett riktigt bra tal till en rejäl publik på Larmtorget.

Glada Bokens orkester från Nybro uppträdde som vanligt. De blir bara bättre och bättre för varje år.

Mycket bra att S i sin vårbudget påminner om att man satsade rejält mycket mer än regeringen på välfärden. De prioriterade istället 13 miljarder på sänkt skatt till oss som tjänar mest. En helt otrolig prioritering i dessa tider.

Bra också att S satsar rejält på Sommarlovsaktiviteter inklusive lunch i sin vårbudget och höjda barnbidrag och studiebidrag. Det är riktigt tufft för väldigt många barnfamiljer just nu. Det blev tydligt på kommunstyrelsens senaste sammanträde där Serviceförvaltningen gjorde en genomgång av kostverkssamheten.

Antalet barn i skolan är ungefär densamma som förra året men matkonsumtionen har ökat från 472 ton första kvartalet 2022 till 510 ton första kvartalet 2023. Barnen äter mer mat, inte minst på fredagar och måndagar. En ökning 38 ton på ett kvartal! I denna siffra blir lågkonjunktur, elpriser, höjda räntor och fattigdom väldigt tydlig. 

Två företagsbesök idag, dels restaurang Zegel som satsar rejält och sedan Movant som är en stor aktör inom vuxenutbildning.

Till och med i april 2023 är antalet färdiga bostäder 318, varav 49 villor. Jag är inte orolig för det här året. Det som är planerat, beställt och igång byggs klart. Om ett par år tror jag däremot att det kommer vara riktigt dystert. Då har tvärniten i form av slopade investeringsstöd slagit till rejält.

Vi har ett antal större offentliga investeringar i röret men det kommer inte räcka för att hålla tillbaka ökad arbetslöshet inom byggsektorn. Ska bli intressant att se om stödet för SD inom byggsektorn fortsätter vara lika högt efter denna smäll.

Hittills i år har Kalmars befolkning växt med 173 personer till 72 191, detta att jämföra med samma vecka förra året då vi var 71 443, då var ökningen 115 sedan årsskiftet.

Nu möte med Linnéuniversitetet. Kul!

 

 

SFI-satsningen var en bluff. Tyvärr. Kommunernas ekonomi & 1 maj

I slutet av mars var vi många som gladdes åt att regeringen äntligen vaknat när det gäller SFI för Ukrainare. Ett helt igenom statligt ansvar!

Nu visar det sig att denna satsning från regeringen var en bluff. Tyvärr. Regeringen satsar inte 100 miljoner. Man finansierar detta genom att statsbidraget för nyanlända invandrares etablering minskas med just 100 miljoner. Det är pengar som verkligen behövs för att säkerställa just etablering av bland annat Ukrainare.

I Kalmar har oppositionen drivit SFI för Ukrainare vilket vi öppnade för efter beskedet från regeringen. Nu är vi tillbaka på ruta 1. Är ens oppositionen medvetna om att de, SKR och många av landets kommuner är upplurade på läktaren?

Med tanke på att hela kommunsektorns ekonomi nu rasar så är det helt omöjligt för kommunerna att också lägga resurser på det som till 100 procent är ett statligt ansvar.

I den skatteprognos som SKR kom med igår skrivs skatteintäkterna ned ytterligare 2024. Samtidigt så prioriterar regeringen sänkta skatter för oss som tjänar mest.

I stora delar av landet så skriver kommunalråd från höger till vänster gemensamma debattartiklar där man uppmanar regeringen att rädda välfärden. Pandemin är ju färsk i minnet. När den krisen slog till så säkrade den dåvarande regeringen välfärdens finansiering med råge. Kontrasten är total. Det går inte skylla på inflationen. Enligt Konjunkturinstitutet är det inte inflationsdrivande att rädda skolan och äldreomsorgen!

Kontrasten mot valrörelsen är total.

Lägg därtill total-slakten av budgeten för klimat och miljö och ständigt skjutande från Sverigedemokraterna mot regeringen. Har knappt gått en vecka utan att detta parti hotat med regeringskris.

Hur länge håller detta?

Nu ser jag fram mot 1 maj. Till Kalmar kommer vår utrikespolitiske talesperson Morgan Johansson. Vi samlas på Jenny Nyströms gränd kl 12.10 och går sedan mot Larmtorget.

Sydost, Maxi, kommunernas ekonomi & plastpåseskatt

En väldigt intensiv vecka går mot sitt slut. Värmen tycks äntligen vara på väg efter en tämligen kall vår.

Igår hade jag glädjen att möta en del gamla och nya kollegor i Sydost. Det var Malin Lauber från Växjö, Lars Altgård från Lessebo, Henrik Bokor från Torsås, Tobias Fagergård från Nybro och Johan Jonsson från Emmaboda. Även Karlskronas nya KSO Emma Swahn Nilsson var inbjuden men hade förhinder.

Själva mötet inleddes av Anders Borgehed som är regionchef för Sydsvenska Handelskammaren. Handelskammaren har gjort ett väldigt bra och gediget arbete som visar på potentialen i att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. I stora delar av övriga Sverige så har antalet arbetsmarknadsregioner minskat över tid vilket inneburit kraftigt ökad tillväxt i både näringslivet och befolkningsmässigt. Logiken är enkel. Om du ska stanna kvar i en region eller flytta dit så är det avgörande att arbetsmarknadsregionen är så pass stor att man kan få ett jobb, byta jobb eller plugga.

Nyckeln är då att restiderna är under en timme. Under de närmaste åren är detta inom räckhåll när det gäller Kalmar-Karlskrona. Investeringarna på E22 genom förbifart Rinkabyholm, Jämjö och Bergkvara kommer innebära kraftigt kortad restid och att vi kommer under timmen.

Nu måste fokus vara att få ner restiden med tåg mellan Kalmar och Växjö. Antalet resande har ökat kraftigt och nu gäller det att vi får till investeringar som möjliggör att vi kommer under timmen i restid. Att bygga dubbelspår mellan Kalmar och Växjö skulle kosta cirka 8 miljarder enligt Handelskammarens analys. Det är en investering som går att räkna hem genom att vi då får en helt gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost med över en halv miljon invånare.

I onsdags morse var jag, Erik Ciardi och Thomas Davidsson och besökte Maxi på företagsbesök. De är en stor arbetsplats med över 200 medarbetare. Jag är väldigt imponerad över den resa man gjort. Det handlar om allt från det egna bageriet och köket till arbetet med lokalt producerad mat och energieffektivisering. Därtill social hållbarhet genom de personer från Kalmar kommun som jobbar på Maxi. Riktigt roligt att möta Hannes som vann Kalmars Funkisfestival.

Jag har en hel del kontakt med kollegor av olika politiska färg. Bilden av ekonomin i kommunerna är entydig. Det går rakt ned i källaren. Framförallt är det kostnaderna för pensionerna som skenar. Det har att göra med att kommunernas kostnader är kopplat till Konsumentprisindex (KPI) som i sin tur är kopplat mot nivån på inflationen.

I Kalmar har vi de senaste åren försäkrat bort en stor del av vår pensionsskuld. Detta för att våra utgifter ska minska kommande år. Trots att vi gjort detta så har kostnaden för 2023 och 2024 ökat med nästan 250 miljoner. Det är pengar som går rakt in i resultaträkningen.

Klarar man det rakt upp och ner som kommun så har man haft en på tok för hög skatt!

Vid sidan av pensionerna så handlar det också om andra fördyringar för kost, el, löner, hyror och mycket mer.

Därtill finns de andra stora utmaningarna med krisberedskap, demografi och nödvändiga investeringar.

När vi hade kris senast i form av pandemin så var regeringen oerhört aktiv med stöd till både företag och kommuner. Jag vill påstå att denna kris är mycket större, inte minst ekonomiskt. I det här läget har vi en regering som sitter på händerna. De får varken fram elstöd till företag eller ger något stöd till välfärden. Istället är det pukor och trumpeter för att man tar bort skatten på plastpåsar!!

Oavsett vad man har för grundläggande politisk uppfattning så måste man väl inse att detta inte funkar!

Ett annat exempel är vuxenutbildningen. I dåliga tider är det ju ganska smart att se till att människor utbildar sig istället för att gå arbetslösa. Då skär regeringen ned 25 000 utbildningsplatser i höstas. I vårbudgeten som släpps på måndag tillför man 7 000 utbildningsplatser över hela landet och kallar det sedan en storsatsning. Man tar sig för pannan!

Om den här regeringen fortsätter på samma sätt så skulle jag inte vara förvånad om S nosar på 40 procent i opinionen till sommaren. Och då har jag inte nämnt klimat- och miljöpolitiken..

Nu ser vi fram emot en varm och härlig helg!