Kategoriarkiv: Allmänt

SKR, Medarbetare-enkät, självständiga myndigheter & regeringsformen

Riktigt bra och viktigt att SKR nu får en stabil politisk majoritet i form av S, C, V och Mp.

Bland annat Barometerns ledarsida har i flera artiklar drömt om en majoritet av M, KD, L, C och SD. Att Centern skulle sätta sig i ett styre som i alla beslut och i alla val är helt beroende av Sverigedemokraterna kan nog inte betraktas som något annan än en dröm från den mörkblåa ledarsidan.

Därtill är SKR en medlemsorganisation där man i största möjliga mån söker konsensus. Att i det läget forma ett styre som helt vilar på SD hade helt förändrat det politiska arbetet i organisationen.

På arbetsutskottet idag så fick vi en dragning om den medarbetare-enkät som gjordes under hösten. Det är en mängd frågor som sedan sammanställs och analyseras. Alla svaren är anonyma. Medarbetarna i Kalmar kommun fortsätter att ge väldigt höga betyg i denna enkät vilket bådar gott inför framtiden.

Igår blev det klart att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får fortsatt förtroende från regeringen. Det är alltid upp till regeringen att bedöma om en GD ska få förlängt förordnande så där har jag inga synpunkter.

Det är istället uttalanden från SD som får mig att reagera.

I regeringsformen står det följande:

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”

Våra myndigheters självständighet är med andra ord reglerad i grundlagen.

Riksdagsledamoten Björn Söder tycks strunta fullständigt i detta. Han skriver på twitter:

”Dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket.”

Detta sker samma dag som regeringen ger besked om att Ribbenvik inte får fortsätta. Uttalandet är ett direkt slagskott mot myndigheters självständighet och Sveriges grundlag. Vill man ha en förändring av en inriktning så får man ändra lagar. Inte rensa ut myndighetsledningar. Det var exakt så här det började i Ungern som för övrigt är föregångslandet för Söder och hans kompisar.

Detta sker bara några månader efter regeringsskiftet. Hoppas vi aldrig accepterar eller är tysta inför detta. Står vi inte upp för grundlagen nu så kan ni tänka er hur långt det kan gå på fyra eller åtta år med SD!

Nybloggat om Magda, Advisory Board, företagsbesök & Södermöre

DN rapporterar idag om fortsatt tapp i förtroende för partiledarna i regeringen. Inte särskilt märkligt tycker jag. Samtidigt så ligger Magdalena Andersson väldigt högt. Man får gå tillbaka till när Göran Perssons toppår för att nå samma nivå.

Samtidigt rapporterar Aftonbladet och Demoskop att SD tappar stöd för femte månaden i rad. Ska bli intressant att se vilka effekter detta kommer få för regerings-samarbetet framåt.

Igår hade vi kommunstyrelse och tog då beslut om att att nästa steg i arbetet med att etablera militär verksamhet i vår del av landet. Vi är en vit fläck och min uppfattning är att Försvarsmakten knappast kommer att klara av att fördubbla antalet medarbetare på några få år om man inte finns på fler platser i landet. Vid sidan av att vi inrättar ett Advisory Board så pågår också arbetet med att i Översiktsplanen peka ut möjliga områden för etablering av militär verksamhet. Det är ett av sätten att markera allvar i vårt erbjudande om Kalmar som en möjlig plats för militär verksamhet.

I Advisory board ingår:

 • Lennart Kelevensparr, överste och fd chef för Luftvärnsregementet i Halmstad.
 • Anders Åkessson, fd riksdagsledamot för Centern.
 • Anders Andersson, fd riksdagsledamot och vice partiordförande för KD.
 • Jan R Andersson, fd riksdagsledamot för M.
 • Cecilia Schelin Seidegård, fd landshövding på Gotland och Kalmar län.
 • Alf Jönsson, fd regiondirektör i Kalmar och Skåne som kommer att fungera som sammankallande.

Under denna vecka så genomför också kommunstyrelsens ledamöter företagsbesök tillsammans med ett antal tjänstepersoner. Tillsammans med Pär Svanfeldt besökte jag igår Västersläts gårdsbutik, Wilson Creative och Electrolux homebutiken. Riktigt bra besök! Idag ska jag och Pär Sturesson till Stävlö gods och ICA Magneten i Lindsdal.

I förra veckan meddelade Lena Thor att hon efter många år kommer sluta som förvaltningschef i Södermöre kommundelsnämnd. Med sitt goda humör och driv så har Lena verkligen gjort ett bra jobb. Inte sällan har jag sett henne cykla till jobbet på gamla E22 mellan Ekenäs och Ljungbyholm.

Min förhoppning är att det ska komma ut en annons om förvaltningschefstjänsten inom de närmaste dagarna.

 

Därför är det viktigt att en kommun köper och äger mark!

I lördagens Barometern fanns en anonym insändare som kritiserade att Kalmar kommun de senaste åren köpt in mark. Eftersom knappast alla hushåll numera har en tidning så lägger jag ut mitt svar här också. I detta inlägg beskriver jag bakgrunden och förklarar vikten av att en kommun äger mark.
…………………………………………………………………………………………………………………..
En av de viktigaste orsakerna till att Kalmar har haft en positiv utveckling de senaste åren är att tidigare generationer av förtroendevalda i Kalmar successivt har säkerställt att det finns kommunal mark. Detta för att kunna säkerställa både bostadsbyggande och erbjuda mark till ett expanderande näringsliv.
För några år sedan genomfördes planarbete i det som idag kallas för Flygstaden mellan flygplatsen och Smedby. Det är ett område på cirka 50 hektar som vi vid den tidpunkten trodde skulle räcka under väldigt många år. Nu några år senare är området fullt av växande företag.
Denna snabba och positiva utveckling gjorde att vi för fyra år sedan påbörjade analyser och dialoger med markägare om förvärv av ytterligare mark. Gärna i anslutning till större vägar.
Insändarskribenten föreslår att vi istället för skogsmark skulle köpt in åkermark. Den vägen är inte möjlig. Dels därför att priset på åkermark i våra trakter är betydligt högre än för skogsmark men det handlar också om att vi inte vill ianspråkta åkermark. Den marken behövs för att säkerställa produktionen av livsmedel. Vi skulle sannolikt inte heller få tillstånd av länsstyrelsen för att planlägga åkermark av det skälet.
Under de senaste åren har Kalmar kommun köpt cirka 400 hektar skogsmark utmed våra stora vägar. Det är norr om Snurrom, utmed väg 25 kring Moskogen, i Halltorp där en anstalt ska byggas och i Mosekrog.
Det är korrekt att den mark kommunen köpt in varit dyr. Vi har betalt en prislapp som överstiger markpriset för skogsmark. Över tid och över generationerna räknar vi ändå med att räkna hem dessa inköp. När kommunen gjort dessa inköp har ett planarbete påbörjats och markens användning ändras då från skog till ett planlagt verksamhetsområde. Priset på denna mark är annorlunda.
Just nu finns omkring 90 företag på en lista hos Kalmar kommun. Det är stora och små företag som alla anmält intresse av att få förvärva mark och bygga nya verksamhetslokaler. Det är befintliga företag i Kalmar och det är företag som inte är från Kalmar.
Enligt min uppfattning är kanske den viktigaste näringspolitiska insatsen en kommun kan göra just att kunna erbjuda mark för expanderande bolag. Det skapar naturligtvis också ökad sysselsättning och nya jobb. När lågkonjunkturen bytts till högkonjunktur igen står Kalmar kommun redo med planlagd mark ett växande näringsliv. Det tack vare markköp som kommer att räcka åtminstone ett par generationer framåt.

Annie Lööf, Murre, soliditet & 4 procent

Jag måste erkänna att Annie Lööf är något av en favoritpolitiker för mig. Inte för att vi tycker lika i en del politiska frågor utan för att hon är så värderingsstyrd. Jag kommer sakna henne och hennes raka linje när det gäller frågan om alla människors lika värde.

Precis som för många andra nya partiledare startar Muharrem Demirok i en uppförsbacke. Media letar febrilt efter någon inom partiet som har något att kritisera och sedan slås det upp. Jag är helt övertygad om att det i landets alla 290 kommuner alltid finns någon partivän som har något mindre smickrande att säga om sina partikamrater. Detta oavsett parti.

Lägg därtill nidbilderna som målas upp från höger-håll för att den tilltänkte partiledaren har samma uppfattning som sin företrädare när det gäller samarbete med SD.

Den här typen av granskning och kritik får man bara ta sig igenom och sedan starta ett långt och enträget arbete med politik-utveckling och samling inom partiet. Det tar sin tid och det får man acceptera.

Kalmar kommun gör ett preliminärt resultat på 174 miljoner för år 2022. Då har vi ändå gjort extra avsättningar för att minska vår pensionsskuld ännu mer och tagit beslut om extra satsningar på både trygghet och föreningslivet.

Soliditeten är nu uppe i 33.8 procent. När vi började resan med kommunens ekonomi så var soliditeten negativ.

2023 ser värre ut. Vi har lagt en budget utan besparingar och kan göra det eftersom vi byggt upp en resultatutjämningsreserv på nästan 300 miljoner. En del av dessa medel kan nu användas. Precis så som det är tänkt. Det som framförallt orsakat stora djupa hål i kommunernas ekonomi är kostnaderna för pensionerna. Kommunernas kostnader för dessa avgörs av hur hög inflationen är. När den under 2022 närmade sig tio procent så ökade våra kostnader kraftigt. Förhoppningsvis går inflationen nu neråt och då får vi en mer normal kostnadsutveckling.

Att vi numera har en regering som är tydliga med att statsbidragens andel av BNP ska sjunka under mandatperioden underlättar naturligtvis inte heller läget. Den förra regeringen stöttade kommunerna och därmed välfärden när det var kris under pandemin.

Igår kom en opinionsmätning från IPSOS som redovisade att S nu ligger på 37 procent och är mer än dubbelt så stora som SD och M tillsammans. Samtidigt kom en undersökning som visade att endast 4 procent tyckte att regeringen gör ett bra jobb. FYRA PROCENT.

Tänk krigsrubrikerna om en S-regering hade fått samma betyg.

Nu ska jag snart göra ett gemensamt besök med de andra majoritets-kommunalråden på Mötesplatsen i Norrliden. Ikväll blir det ytterligare en kväll med gänget som är med i Södermörerevyn. Texter ska skrivas och sättas. Den 11 mars är det premiär i Bjursnäs bygdegård.

 

 

Jag får 1 410 kronor i sänkt skatt per månad. Fullständigt orimligt!

Tillbringat onsdag och torsdag i Stockholm för möten på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Skulle bli väldigt förvånad om det inte blir majoritetsskifte i SKR efter kongressen i mars. S gick fram i valet och får därför fler ombud. Ska den gamla ”alliansen” sitta kvar så behöver de aktivt stöd i varje omröstning av Sverigedemokraterna. Jag har mycket svårt att se hur Centern skulle kunna medverka till ett sådant styre.

Efter mötena på SKR åkte jag på torsdagskvällen ut till Bommersvik där fullmäktigegruppen för S i Kalmar ska ha konferens hela helgen. Stötte på hela partiledningen som också var på plats. Magdalena Andersson tackade för ett riktigt bra möte som genomfördes i Norrliden under valrörelsen.

Idag är det den 27e januari vilket innebär att samtliga medarbetare och förtroendevalda i Kalmar kommun får sin lön/arvode.

Efter skatt fick jag ut 1410 kronor mer i januari än i december. Det beror på att Sveriges nya regering med stöd av Sverigedemokraterna har höjt den så kallade brytpunkten för statlig skatt, från 554 400 till 613 900 kronor per år. Denna förändring kostar hiskeliga 12.9 miljarder. En skattesänkning som nästan uteslutande träffar de som har de högsta inkomsterna i samhället.

Tjänar du 20 000 kronor i månaden så får du hela 72 kronor i sänkt skatt. 

Tjänar du 50 000 kronor i månaden så får du 902 kronor i sänkt skatt. 

Tjänar du 72 000 kronor i månaden så får du 1 250 kronor i sänkt skatt. 

Osv.

Detta är naturligtvis en helt orimlig och omvänd Robin Hood-politik. Denna skattesänkning för oss som tjänar bra är väl tillsammans med det avskaffade dans-tillståndet ett av få vallöften som denna regering lyckats med.

Nej, fel av mig. Förslaget om avskaffat danstillstånd fick bakläxa av lagrådet..

Tänk om man istället hade prioriterat höjt barnbidrag eller kraftigt höjda bostadsbidrag till grupper som verkligen hade behövt detta i dessa dyr-tider.

Eller om man lagt 12.9 miljarder i en satsning på välfärden. Det hade enligt den gängse fördelningsnyckeln inneburit omkring 61 miljoner till Kalmar kommun under år 2023.

Då hade väldigt många kommuner kunnat undvika stora besparingar som i sin tur förvärrar den lågkonjunktur som vi är på väg in i.

 

 

Nybloggat om Paludan, drogkampanj, Maia Dahlberg & religionsfrihet

Jag har inte bloggat på ett bra tag nu. Har flera gånger fått frågan om varför och när jag kommer igång igen.

För mig har bloggandet givit mycket energi, inte sällan har jag försökt ha fokus på framtidstro och optimism.

Efter valet nationellt så kände jag att det där med framtidstro och optimism fick sig en rejäl knäck. Det finns åtskilliga bloggare som i sina texter framstår som rejäla ”gnäll-gubbar”. Allt är fel och domedagen nära. Där ville inte jag hamna även om jag ofta känner så med ett krig i vårt närområde och ett nationellt styre som inte direkt rosar marknaden.

Hur eller hur så är jag nu igång igen och det känns bra. Ibland kommer det bli korta grejer och ibland blir det lite längre analyser.

Har precis gjort en intervju med SVT om den kampanj som vi dragit igång mot partyknarkande och drogliberalism. Kampanjen med dess filmer och bilder är knappast glamourösa. Tvärtom. Den visar istället på det tydliga sambandet mellan mord, gängkriminalitet och ökad droganvändning.

Här kan ni se filmen och läsa mer:

Kampanj mot partydroger – Kalmar

Både på lokal och nationell nivå fortsätter Sverigedemokraterna sitt kulturkrig mot framförallt muslimer. För några veckor sedan var udden riktade mot sagostunder Drag-queens. Riktigt roligt att fd ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg blivit nominerad till Årets Hetero för att hon stod upp för alla människors lika värde i denna debatt.

Några dagar efter valet poserade SD-företrädare med Rasmus Paludan med budskapet om ett hans kampanj under våren och sommaren hade ”givit effekt”.

För några dagar sedan betalade en SD-anställd polistillståndet åt Rasmus Paludan för att han skulle kunna bränna koranen utanför Turkiets ambassad. Självklart blir människor upprörda i Turkiet men också i andra länder.

När statsminister Kristersson försöker balansera denna ilska genom att uttrycka förståelse för att folk blir upprörda så går Jimmie Åkesson i taket och menar att statsministern kryper för muslimer.

Som ett brev på posten så grusades planerna på att få Turkiet att godkänna Sveriges ansökan till Nato. Är någon förvånad? Självklart har den Turkiska ledningen koll på att Sverigedemokraterna är det största partiet i regeringsunderlaget.

På lokal nivå ska nu också Sverigedemokraterna ta upp kampen mot muslimer. Detta genom att försöka få till en folkomröstning om huruvida man med egna medel ska få uppföra en moské och en samlingslokal. SD hävdar att platsen är fel. Det är naturligtvis ett trams-argument. Det kommer inte finnas någon plats som SD tycker är lämplig.

Jag tänker slåss stenhårt för att Kalmar ska följa grundlagen. I den står det mycket tydligt att vi ska ha religionsfrihet i Sverige.

Jag tänker med andra ord inte medverka till att vi i Kalmar ska folkomrösta om vi är för eller emot vår grundlagsskyddade religionsfrihet. Det är vad denna fråga egentligen handlar om.

 

Har idag en debattartikel inne i Barometern där jag beskriver vår agenda inför nästa mandatperiod. Läs gärna den om ni inte haft tillfälle.

Ett fokus som alltid präglat min drivkraft i politiken är förutsättningarna för nästa generation. Det var något som började ta rot redan när jag var i 20-års åldern och funderade på vad man skulle hitta på i livet.

Att stanna kvar i den här regionen var inte att tänka på. Pessimism, dåligt utbildningsutbud, Jantelag och nedläggningar av industrier var det som präglade Kalmar-regionen på den tiden.

Fortast härifrån var det istället som gällde. Efter några år i Göteborg, Växjö och Stockholm så kom jag ändå tillbaka och blev aktiv i kommunpolitiken i Kalmar.

Sedan dess har jag försökt driva på för att skapa utveckling och framtidstro. Jag ritade upp en lapp med ett antal olika områden som alla behöver utvecklas för att hjulet skulle börja rulla åt rätt håll. Det räcker med att ett eller två av dessa områden inte fungerar så börjar hela hjulet att hacka.

Syftet med lappen och den plan som fortfarande är aktuell var just generationsperspektivet. De barn och ungdomar som idag växer upp ska banne mig ha bättre förutsättningar och valmöjligheter än vad jag hade.

Ska man vara kommunpolitiker och få något gjort så är nyckeln att tänka långsiktigt och ha en tydlig färdriktning. Det är superlätt att fastna i detaljerna och bli fångad av agendor som sätts av tjänstepersoner eller media. Det ska naturligtvis hanteras men håll fast vid din färdriktning, sök stöd för den, argumentera och stå för den.

Jag tänkte här ge några exempel på ett antal frågor som fanns med på ”lappen” från 2006. En lapp som fortfarande finns på mitt skrivbord.

 1. Bredd på näringslivet och arbetsmarknaden. Kalmar var i många år en av landets mest sårbara kommuner på grund av ett beroende av några få stora bolag. Blev det lågkonjunktur eller nedläggningar så blev det extra sårbart. Därför måste vi ha bredd i näringslivet. Många bolag, små och stora, olika branscher och olika inriktning. Här har vi jobbat stenhårt genom bland annat Kalmar Science park och inkubatorn. Enligt WSP som varje år mäter kommunernas ”robusthet” för kriser så är numera Kalmar en av landets minst sårbara kommuner.
 2. Förvandlingen från högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet är kanske en av de viktigaste resorna som Kalmar gjort i modern tid. Att samla hela universitetet mitt inne i Kalmar var som bekant ingen spikrak resa men oj vilken betydelse det kommer ha på sikt. Dels att gå från att vara högskoleort till universitetsstad och dels allt det för med sig med nya utbildningar och forskning. Därtill  företag som vill växa i närheten av en sådan miljö.  Satsningen på juridiska utbildningar ger ytterligare ett ben att stå på. Nu diskuteras även stora satsningar inom E-hälsa och mer av ingenjörsutbildningar. Detta vid sidan av allt annat. Detta är något helt annat än den lövtunna utbildningskatalog som jag fick till mig som ung.
 3. Satsningen på att hand om vår egen skit och inte rulla denna bomb till nästa generation. Jag tänker både på investeringen i ett nytt reningsverk för de kommande 50-70 åren utan också det faktum att Kalmar nu ligger längst fram i landet när det handlar om att byta ut gamla VA-ledningar. Vi har idag en utbytestakt på omkring 90 år. Just hanteringen av VA är kanske det bästa provet på om en kommun har ett generationsperspektiv eller ej. Att låtsas som att denna utmaning inte finns och rulla den till nästa generation är väldigt själviskt.
 4. Säkra en hygglig produktion av bostäder med rimliga hyror. I Kalmar har vi byggt mycket hyresrätter med statligt investeringsstöd. Detta efter en tid då det nästan enbart byggdes bostadsrätter i exklusiva lägen. Nu börjar vi hamna i balans och kan mer bygga i den takt som befolkningen växer. Får vi stor bostadsbrist igen så måste vi öka annars drabbas företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft.  Bostadsbrist drabbar också alltid de som inte har mycket pengar eller kontakter. Så ska det inte vara i Kalmar. Du ska kunna flytta hemifrån även om du inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt. Vi ska inte ha 25-åringar som bor hemma hos sina föräldrar för att det är omöjligt att få tag i en bostad till rimlig kostnad.
 5. Vi har under den senaste mandatperioden investerat för 3.2 miljarder utan att låna en krona. Vi har med andra ord inte gjort investeringar vars lån ska betalas av barn och barnbarn.
 6. I våras satte vi av 1.1 miljard från försäljningen av KIFAB till ett särskilt generationskonto. De ska bli en buffert och en krock-kudde för framtiden. Och det kommer att finnas utmaningar. Tänk bara på kostnaderna för att skydda Kalmar från framtida havs-nivå höjning. Jag har aktivt försökt få till stånd ett regelverk som innebär att det ska vara svårt att äta på detta kapital innan det vuxit till åtminstone två miljarder och då ska man bara kunna plocka en del av avkastningen. Sköter Kalmars politiker detta klokt så kan vi nu bygga ett rejält kapital som gör det möjligt att bli en av de kommuner som har mest stabil ekonomi. Soliditeten, inklusive vår pensionsskuld, kommer i år att gå över 40 procent. När jag började hade Kalmar haft många tuffa år bakom sig. Då var den -3 procent.
 7. Skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. Det är en väldig skillnad för hemvändare och för näringslivet om vår arbetsmarknadsregion är på 100 000 invånare eller på en 500 000. Genom satsningar på infrastrukturen, både tåg och E22 så vidgas denna region alltmer. Vi är inom räckhåll att knyta ihop oss med Karlskrona, Växjö och Oskarshamn. Det är något helt annat än tidigare.
 8. Klimat och vatten-arbetet är högprioriterat i Kalmar. Vi blev Årets miljöbästa kommun i år och ingår nu också i nätverk de kommuner som ligger längst fram. Med det nya reningsverket och den kraftiga minskning av fosfor och kväve som denna byggnation innebär så kommer vi med stor sannolikhet att bli den första kommunen runt Östersjön som klarar vårt åtagande enligt Baltic sea action plan. Imorgon börjar Kalmarsundsveckan som alla verkligen bör besöka.

Jag skulle kunna hålla på ännu längre med fler exempel på hur generationsperspektivet har varit en drivkraft i mitt engagemang. Det handlar om föreningsliv, idrottsanläggningar, hög kvalité i skolan och mycket mer men då blir det en hel uppsats.

Hur eller hur. Det här är min drivkraft. De som växer upp idag ska ha helt enkelt ha bättre förutsättningar än min egen generation hade.

Och det är faktiskt viktigare än nästa val.

Hade vi bara fokuserat kortsiktigt på söndagens val så hade vi knappast tagit beslut om att låsa in 1.1 miljard i ett generationskonto eller betalat av på vår pensionsskuld i flera omgångar.

Men. Det hade varit som att kissa på sig. Varmt en stund och sedan  kallt jäkligt länge.

 

 

Att nästa generation är viktigare än nästa val är min politiska drivkraft!

Valaffischer, elpriser, fler poliser & Pride

Ägnar ett par timmar varje dag åt att resa, renovera och klistra om våra valtavlor. Jag har varit med i många valrörelser men har aldrig tidigare varit med om en så systematisk förstörelse av valaffischer. Denna kriminalitet är dessutom utstuderad därför att den riktar sig nästintill ensidigt mot socialdemokraterna och centerpartiet. Varför då? Ja, det kan ni ju alla fundera på.

Vid sidan av merjobb så blir det också väldigt skräpigt. Jag har varit åtskilliga rundor på pappersåtervinningen.

Denna tråkiga del av valrörelsen vägs dock upp av de samtal vi för med Kalmarbor när vi knackar dörr eller står vid valstugan. Igår kväll var vi i olika delar av Södermöre. Gensvaret är väldigt gott, dels när det gäller hur kommunen sköts och dels när det gäller Magdalena Andersson som ledare. Att hon har ett brett stöd långt utanför S märks väldigt tydligt.

Att hon var här i förra veckan och mötte väldigt mycket människor ger naturligtvis också energi.

En av de frågor som diskuteras väldigt mycket är ju energipriserna. Regeringens besked om ett högkostnadsskydd på hela 90 miljarder som riktar sig till både hushåll och företag är därför väldigt välkommet.

Morgonens besked om att frikoppla priserna för vårt elsystem från gaspriserna är ytterligare ett mycket stort steg. Flera länder i Europa har ju gjort sig beroende av Rysk gas och när den nu stryps så stiger naturligtvis priset. Det är orimligt att det ska påverka prissättningen av elen i södra Sverige.

Därtill kom besked maximering av vår egen elproduktion med kapacitetshöjningar. Mycket bra och välkomna besked!

På socialdemokraternas partikongress 2016 togs beslutet om att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Genom en kraftig utbyggnad av antalet polisutbildningar så är målet på god väg att nås. Att det har blivit fler poliser också här i vår del av landet märks och syns. Nu är det möjligt att återigen plädera för fasta områdespoliser i Kalmar. Den diskussionen var inte ens möjlig att föra med polisledningen för några år sedan.

Igår kom beskedet om ett nytt mål för S som jag verkligen välkomnar.   Till 2032 så ska det bli 34 000 poliser. Det är ytterligare en rejäl utbyggnad. Givetvis så kommer det kosta pengar och innebära att också andra delar av rättsväsendet kommer behöva byggas ut. Jag tänker på både domstolar och Kriminalvård.

Då  var det kanske inte så dumt att redan i planarbetet för anstalten i Halltorp ta höjd för 500 platser eller att satsa på att bygga upp juridiska utbildningar vid Linnéuniversitetet i Kalmar…

Därtill går ju S till val på att för varje krona som satsas på polisen så ska det också satsas lika mycket i stöd till kommunerna för förebyggande insatser.

Den typen av löften kan man våga ställa ut om man inte samtidigt utlovar stora skattesänkningar. Om man lovar både och så är man inte särskilt trovärdig. Det är inte annorlunda med statens ekonomi än med det egna hushållets. Man kan kan inte göra allt samtidigt. Allt i livet är en prioritering.

Imorgon är det Pride i Kalmar. Hoppas att många sluter upp!

Läckeby, Natura 2000, kameraövervakning & nytt regeringsverk

Hann iväg och klippa håret på lunchen. Var välbehövligt och med min enkla hårbonad går det dessutom snabbt. Rekordet är tolv minuter, idag tog det 16.

En fråga som jag drivit hårt internt i mitt parti är slopad tillståndsplikt för kommuner när det gäller att sätta upp kameror. Idag kom beskedet från regeringen. Väldigt välkommet.

Jag tror väldigt mycket på kameror som ett sätt att minska kriminaliteten. Vi ser hur skadegörelsen på våra skolor minskat när vi satt upp kameror. Är övertygad om att det är avskräckande att begå brott om man riskerar att hamna på film. Därtill ökar ju också förutsättningarna att klara upp brott om mängden kameror ökar.

På dagens planutskott togs beslut om att starta byggnation av ny och fullstor konstgräsplan i Läckeby. Byggstart blir i oktober och den ska vara klar till december. Efterlängtat i hela norra kommundelen.

Vi tog också beslut om att göra en revidering av tidsplanen för den nya översiktsplanen. Detta för att ta höjd för ett nytt luftvärnsregemente i Kalmar. En översiktsplan ligger fast i väldigt många år och det vore korkat att inte ha med möjligheten för ett nytt regemente. Skulle det bli aktuellt så blir processen mycket enklare om det från början är med i Översiktsplanen.

Nu har Länsstyrelsen gjort ett omtag när det gäller Natura 2000 områden utmed Kalmar läns kuster. Mycket kan sägas om processen och det har det också gjorts men frågan kokar ner i principer och vägval.

Jag har för min del landat i att Natura 2000 områden som täcker i princip hela kusten är oförenligt med den livsmedelsstrategi som riksdag och regering antagit. Får jag fortsatt förtroende att leda Kalmar kommun så kommer det vara budskapet till Länsstyrelsen men framförallt till regeringen som måste ta ett samlat ansvar för helheten och inte bara fokusera på EUs fågeldirektiv.

Idag tas första spadtaget för Kalmars nya reningsverk. Det är jag väldigt glad för.

Processen startade för många år sedan då det också gjordes en del översiktliga bedömningar av kostnader. Sedan dess har det tillkommit väldigt mycket. Jag har vänt och vridit på alla delarna av denna stora investering och kan stå upp för det investeringsbeslut som ett näst intill enhälligt kommunfullmäktige tog.

Fördelarna är framförallt tre: 

 1. Med denna investering så minskar utsläppen av kväve och fosfor ut i Kalmarsund rejält. Det motsvarar cirka 50 procent av Kalmars åtagande när det handlar om minskade utsläpp. Resten klarar vi genom våtmarker, kvävefällor och mycket annat. Med denna investering så har vi möjlighet att bli den första kommunen som till fullo klarar sitt åtagande enligt Baltic Sea Action Plan. Vi kan tycka att andra runt Östersjön gör för lite men då behöver vi sopa rent framför egen dörr.
 2. Utbyggt Vatten och Avlopp är den viktigaste faktorn för landsbygdsutveckling. Med de krav på rening som idag finns och som kommer komma framåt så kommer en högre andel av landsbygden att behöva kommunalt avlopp annars kommer det bli svårare med bygglov framåt. På norra Öland blev det väldigt tydligt. Hela expansionen av Sandvik handlade i grunden om att man löste avloppsfrågan.
 3. Vi rullar inte kostnader och investeringar till nästa generation. Med denna investering och med den förnyelsetakt av ledningsnätet som nu finns i Kalmar så skickar vi inte vidare en dold bomb av kostnader till nästa generation. Idag är förnyelsetakten runt 90 år i Kalmar. Det är bäst i landet.

En reflektion av kvällarnas dörrknackning är att det är stor rörlighet i väljarkåren just nu. Moderaterna dräneras från två håll. Dels till SD och dels till S och C. Vi får ser slutresultatet om elva dagar men jag skulle inte vara förvånad om SD går om M i alla tre valen.

Ironman – en del av Kalmars DNA. Kalmarborna säger nej till privatisering av äldreomsorgen. SD i Kalmar lämnar walk-over?

Vad underbart det var att Ironman kom tillbaka till oss. Över 2000 atleter från 55 länder. Och vilken folkfest det blev!

Får jag och mitt parti fortsatt förtroende kommer vi kämpa stenhårt för ett långt kontrakt som säkrar Ironman-tävlingar i Kalmar i flera år framåt. Ironman har kommit för att stanna i Kalmar! Det har blivit en del av det moderna Kalmars DNA.

Precis avslutat majoritetsmöte. Vid sidan av valrörelsen som är i full gång så ska kommunala frågor hanteras.

Samtidigt pågår möte på Larmtorget med Centerns partiledare Annie Lööf.  I Lindsdal har socialminister Lena Hallengren, omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin och Södermöre kommundelsnämnds ordförande Magnus Uhr haft en pressträff om att vi säger nej till att privatisera sönder vår äldreomsorg.

Denna linje har också stöd av Kalmarborna. Vi har låtit Novus göra en opinionsmätning där följande fråga ställts:

Vilken inställning har du till följande förslag: 

Privatisera mer av äldreomsorgen i Kalmar kommun? 

5 procent är mycket positiva. 

24 procent är ganska positiva. 

6 procent, varken eller

35 procent är ganska negativa. 

26 procent är mycket negativa. 

Vi har med andra ord ett väldigt starkt stöd för att säga nej till att privatisera mer av äldreomsorgen i kommunen. Något som bland annat Moderaterna föreslagit.

Denna morgon invigde Utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson den nya Bågskytteskolan i Rinkabyholm.

Blir inte riktigt klok på opinionsmätningarna just nu. I Sifo går S upp och ligger långt över valresultatet. I Novus ligger S kring valresultatet. På samma sätt är det med stödet för SD. Över 20 procent i Novus och 16 procent i Sifo.

Det enda gemensamma för båda mätningarna är att Moderaterna verkar rasa ihop.

SD i Kalmar kommun har ju meddelat att man inte kommer kräva några poster efter valet om tre veckor. Istället har man villkorslöst utlovat stöd till de andra tre högerpartierna L, M och KD. En Walk-over.

Då måste man ju ställa sig frågan varför i hela fridens namn man ska rösta på SD i kommunvalet?

På onsdag kommer Statsminister Magdalena Andersson till Kalmar. Hon ska först inviga kommunens nya mötesplats i Berga och därefter tala på ett partievent i Norrlidsparken kl 17.

Roligt med besök av statsministrar till Kalmar. Stefan Löfvén var här många gånger. Bland annat för spadtaget av nya Linnéuniversitetet men också för många andra besök.