Helsingborg & 1195 miljoner i överskott

Har förmånen att vara ordförande i SKRs beredning för Totalförsvar och civil beredskap. Vi ska fram till hösten ta fram ett underlag och en vägledning för kommuner och regioner men också beskriva de behov som finns för att samhället i hela landet ska bli mer robust.

I uppdraget ingår möten med Länsstyrelser, civilförsvarsområden, MSB, Försvarsmakten och många fler. I två dagar har vi nu varit i vackra Helsingborg där man kommit en bra bit på vägen när det gäller att bygga robusthet.

Vi besökte bland annat deras hamn som är den största när det gäller import av mat, det blev också besök på ICAs gigantiska lager där cirka 1800 medarbetare säkerställer att ICA-butikerna i nästan halva Sverige får sina varor.

Det är väldigt nyttigt att vara ute och se sig om, inte minst är det lärande! Mitt fokus är alltid att hitta lite goda exempel och smarta lösningar som kan användas i Kalmar och finnas med i vår framtida rapport.

På tisdag kommer det preliminära bokslutet upp till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Resultatet för 2023 landar på 1 miljard 195 miljoner. Det är sannolikt det högsta resultatet i hela Kommun-Sverige och är en engångsintäkt från försäljningen av KIFAB.

Under 2023 överfördes 1.1 miljard från Kalmar kommunbolag till Kalmar kommun. Kommunen har i sin tur upphandlat förvaltning av detta kapital från Storebrand och Öhmans. Från och med oktober har medel varje månad förts över till denna kapitalförvaltning. Hela överföringen är klar i mars 2024. Genom att sprida dessa överföringar så minskas risken för upp och nedgångar på marknaden.

Dessa medel i Generationskontot ska förvaltas långsiktigt och i framtiden när kapitalet över tid vuxit ska en mindre del av värdeökningen kunna användas för att finansiera investeringar.

Jag hoppas att vi kan vara väldigt långsiktiga i detta och skapa ett rejält kapital för de utmaningar som kommande generationer står inför. Kalmar har aldrig varit en kommun som varit särskilt rik. Nu har vi chansen att skapa en rejäl buffert inför framtiden. Då kommer vi också vara trygga den dag det inträffar rejäla kriser.

Återigen till Helsingborg.

Jag har under många år sneglat på den Duncker-stiftelse som finns där. Det är en stiftelse som bildats av familjen Duncker som skapade det som nu är Trelleborg-koncernen. Utdelningar från Trelleborg koncernen har över tid skapat ett kapital som nu är uppe i nio miljarder. Avkastningen kan Helsingborg stad använda för investeringar. Bland annat har Kulturhuset och Olympia byggts med dessa pengar. Nästa mandatperiod är planen att bygga ett stort badhus längst ut mot Öresund. Dessa investeringar behöver då inte finansieras via kommunalskatten!

Försäljningen av KIFAB ger oss denna möjlighet men försäljningen har också mer kortsiktigt hjälpt till genom att kommunkoncernen betalat av lån och vi har också försäkrat bort en del av vår pensionsskuld.

I regelverket för Generationskontot så finns beslut om att det krävs två tredjedelars majoritet i fullmäktige för att röra Generationskontot. Också det hämtat från Helsingborg.

Jag hoppas verkligen att övriga partier hedrar detta handslag. Hittills har det varit lite si och så med det. Även om man är i opposition måste man orka tänka längre än nästa års budget.

Rensat från Generationskontot så blev alltså kommunens resultat 89 miljoner. Det är mycket högre än det budgeterade minusresultatet på cirka 70 miljoner. Vi behöver alltså inte använda Resultatutjämningsreserven för 2023 vilket är mycket bra.

Det som framförallt påverkat resultatet positivt är skatteintäkterna som för 2022 blev mycket högre för hela sektorn. För Kalmar är det 32 miljoner. Värdeökningen på Generationskontots förvaltning okt-december påverkar också på sista raden med 48 miljoner. Påverkar positivt gör också den ej använda krisbufferten på 30 miljoner som lades in i budgeten för 2023. Också elstödet hjälper naturligtvis till.

Utöver resultatet på 89 miljoner föreslås en avsättning för civil beredskap på 20 miljoner.

De positiva upp-sidorna som fanns 2023 lär inte inträffa på samma sätt 2024 då vi budgeterat med minus på ca 170 miljoner. Jag är glad över att vi i goda tider byggt upp en reserv som gör att vi kan övervintra ett ”skitår” som 2024 sannolikt kommer bli för landets kommuner och regioner.