Kategoriarkiv: Allmänt

Ett riktigt bra år!

Igår kommunfullmäktige där huvudnumret var årsredovisningarna för både kommunen och de kommunala bolagen.

2018 blev ett av de bästa åren i Kalmar kommuns moderna historia.

877 bostäder färdigställdes, det är 20 färre än rekordåret 1970 då bland annat stora delar av Lindsdal byggdes.

Vi slog vårt gamla befolkningsrekord och närmar oss nu 70 000 invånare, sannolikt blir det under 2020.

Av Sveriges 21 residensstäder ligger Kalmar på 15e plats storleksmässigt. Vår ökningstakt gjorde att vi landade på 6e plats av residensstäderna. Självklart finns det inget egenvärde i att växa som kommun men vill man ha fortsatta privata och statliga investeringar till den här delen av landet så måste residensstaden växa rejält. Detta särskilt i ett läge där övriga Kalmar län fortfarande har ungefär samma befolkningsstorlek som vi hade i slutet av 1800-talet. Är det då så konstigt att staten och andra aktörer valt att lägga investeringar i andra delar av landet?

Kommunen gör ett resultat på 103 miljoner vilket gör att vi tillhör den delen av kommunsektorn som gör starkast resultat. Det är resultatnivåerna som tillsammans med avskrivningarna utgör vårt investeringsutrymme. Detta resultat innebär att vi kan göra investeringar på en bit över 300 miljoner utan att låna.

De kommunala bolagen gjorde ett resultat totalt på nästan 100 miljoner. Det är också bra!

Vi har en sysselsättningsgrad som är högre än i våra jämförelsekommuner, Halmstad, Kristianstad, Karlskrona och Växjö. Vårt ny företagande gick ned lite under 2018 efter att ha varit väldigt högt under ett antal år. Trots det är vi tvåa bland jämförelsekommunerna efter Halmstad.

Ekonomiska resultat i all ära men det är kvalitén i den kommunala verksamheten som vi lägger mest fokus på i årsredovisningen. Vi ska mäta och jämföra oss hela tiden. Inte för att skryta utan för att hitta förbättringsområdena som gör att vi hela tiden utvecklar den kommunala verksamheten. När vi började med detta arbetssätt för några år sedan var det ingen fröjd att läsa dessa analyser. Kön med bortförklaringar visste inga gränser. Nu är metodiken satt och fokus i verksamheten är inte att hitta förklaringar på dåliga resultat utan på att hitta åtgärder som gör att vi blir bättre.

Ett bra exempel på det är kontinuiteten inom hemtjänsten. Det vill säga hur många besök från olika personer får en omsorgstagare under en 14 dagars period? Från att ha varit i botten på detta område för några år sedan ligger vi nu topp 30 i landet.

I Södermöre är nöjdheten bland omsorgstagarna verkligen i Sverigetopp. För några år sedan hade just Södermöre bland landets högsta kostnader för sin äldreomsorg samtidigt som man hade väldigt låg nöjdhet. Resan som gjorts i Södermöre är helt otrolig.

I årskurs hade nio hade Kalmar de bästa meritvärden som någonsin uppmätts. Vi ligger på andra plats i landet när det gäller behöriga lärare i grundskolan.

SCBs medborgarundersökning är vi naturligtvis också med i. Kalmar var under 2018 på första plats när det gäller invånarnas syn på kommunens verksamhet. Det är ett helt otroligt betyg till medarbetare och ledare i kommunen!

Också kommunfullmäktige ska sträcka på sig. Ett sånt resultat nås bara om politiken sätter långsiktiga mål och orkar hålla i när det gäller uppföljning. Ska man köra sönder en stor organisation så ska man komma med nya tomtebloss och ändra mål och inriktning en gång i halvåret. Då får inte politiska beslut något genomslag överhuvudtaget. Du tappar kontrollen över styrning och ledning. Du tappar sannolikt också de ledare och medarbetare som verkligen behövs i en organisation.

Nu vet vi att det kommer tuffare tider för hela kommunsektorn. Detta till följd av demografi, det vill säga fler äldre och fler barn. Därtill är reinvesteringsbehovet stort av anläggningar som byggdes i början av 70-talet, det är allt från simhallar till vård och omsorgsboenden och skolor.

Kommunens tjänstepersoner håller nu på att göra olika framskrivningar och bedömningar av läget för de kommande åren. Detta som en del av höstens budgetarbete. Det kommer säkert visa på utmaningar men utgångsläget för Kalmar är ändå gott. Detta beroende på bland annat befolkningstillväxten och att vår demografi ser relativt gynnsam ut. Värre ser det ut för många mindre kommuner med minskad och åldrande befolkning.

Ikväll skulle jag talat på Valborg i Ljungbyholm. Det blev inställt på grund av eldningsförbudet. Invigningen av Kolbodas nya utegym blir dock av. Ett resultat av den mycket lyckade satsningen på bygdepeng som genomfördes under 2018.

Imorgon Första maj firande med LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson i Kalmar. Det blir kul!

Hela mitt svar om arenan

Svar på interpellation från Mika Kotanen (SD) om arenan

 För lite mindre än ett år sedan beslutade kommunfullmäktige med mycket stor majoritet att köpa Guldfågeln Arena av Kalmar FF. Ett beslut som även SD stod bakom. Det var ett klokt beslut. Kalmar kommun får genom köpet rådighet över en fin arena som kommer tjäna idrotten i Kalmar under väldigt många år framåt. Kostnaden var ungefär hälften av vad det en ny motsvarande arena skulle kosta att bygga. Genom köpet upphörde också föreningsstödet till Kalmar FF och den borgen som krävdes för att arenan skulle kunna byggas.

 I överenskommelsen ingick att Kalmar FF skulle få betala en hyra på 425 000 per år till och med år 2019. Därtill tog man ansvar för drift och skötsel, en nettokostnad på cirka en miljon kronor efter avdrag för hyresintäkter.

 Kommunen hade före köpet kostnaden för ett årligt föreningsbidrag som 2019 skulle varit 6 885 000. Gör vi en prognos på kommunens kostnad för det första året, 1 juni, så är kommunens kostnad 5 219 000 kronor. I det ingår avskrivning på 5, 1 miljoner, budgeterat yttre underhåll på 400 000 och ränta på 144 000 kronor. Med andra ord har kommunen en minskad kostnad på 1.7 miljoner. Detta med oförändrad användning av arenan. Vid en ökad nyttjandegrad så ger förvärvet av arenan en ännu tydligare uppsida. Skulle kommunfullmäktige exempelvis ta beslut om hybridgräs så kan nyttjandet fördubblas vilket skulle innebära att vi kan spara på anläggandet av nya planer.

 Mot denna bakgrund så vill jag till kommunfullmäktige framföra min ursäkt för att jag påstått att arenaköpet är ett nollsummespel. Det var det inte. Det blev en besparing för skattebetalarna.

 När kommunen tar över hela ansvaret för arenan kommer också hyresavtalet med Kalmar FF att förändras. Målbilden är då att hitta ett hyresavtal som är i paritet med jämförbara klubbar i allsvenskan. På samma sätt kommer IFK Kalmar att hanteras den dagen man vill nyttja Guldfågeln arena för matcher. Då tar vi fram ett snitt på var jämförbara klubbar betalar i damallsvenskan.

 Kalmar FF har idag en kostnad för arenan som motsvarar ca 27 procent av kommunens kostnad, hyra plus drift.

 Det kan jämföras med exempelvis issporterna i våra två ishallar. Kommunens totala årliga kostnad är 10.1 miljoner och den årliga intäkten är 637 808 kronor vilket motsvarar 6.3 procent.

 Det finns idag inte heller någon annan förening i Kalmar kommun som betalar en högre andel av kommunens kostnad i hyra än vad Kalmar FF gör.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Befolkning, LRF och Dousa

Läste en insändare från före detta M-politikern Tamas Lakatos som tyckte det var dåligt att Kalmar ökar sin befolkning. Han förde också ett väldigt märkligt resonemang om att vi importerar människor till Kalmar.

För det första så finns naturligtvis inget egenvärde i att en kommun växer men vill man ta del av privata och offentliga investeringar så är befolkningstillväxt helt avgörande. Vilken privat investerare vågar satsa pengar på en marknad där ”marknaden” i form av människor minskar? I början av min tid som kommunalråd uppvaktade jag mängder av investerare för att få dem till Kalmar. Intresset var minst sagt ljumt.

Sedan resonemanget om import av människor. Vad är det för snack? Flyktingmottagandet är idag minimalt. Är det adoption? Är det kärleksinvandring som kallas för import.

Tror inte det är någon slump att just Lakatos inte längre ”fick plats” i den moderata laguppställningen i Kalmar.

Jag tycker det är befriande att MUFs ordförande Benjamin Dousa tar bladet från munnen och säger att M aktivt bör samarbeta med SD. Tänk om man varit tydlig med det i valrörelsen!!

Då hade sannolikt både C och S ökat ännu mer i slutspurten. Jag tror inte man behöver vara någon större politisk strateg för att se att vi nu håller på att få ett block med M, KD och SD.

Var igår på årsmöte med LRF i Södermöre. Var väldigt välbesökt och en riktigt bra diskussion om både landsbygdsutveckling och de Gröna näringarna.

Just nu är 68 645 invånare i Kalmar kommun. En ökning med 130 jämfört med samma vecka förra året. Då hade vi ökat med 58. Födelseöverskottet och inrikes flytt utgör de största förändringarna. Antalet nya invånare från utlandet har minskat från 35 till 5 under årets första sex veckor.

På tisdagens planutskott fick vi en första dragning om arbetet med ny Översiktsplan. Temat för arbetet ska vara livskvalité. Arbetet som startar nu är riktigt spännande. Vi ska ta spjärn och planera för de kommande 10-15 åren i vår kommun. Mycket av arbetet ska ske digitalt men givetvis också via dialogmöten. Det som är extra intressant i ett sånt här arbete är alla prognoser som görs över exempelvis befolkning, antal fordon, klimatförändringar med mera.

Ikväll revyträning. Nu närmar sig snart premiären för Södermörerevyn den 23 mars. Blir kul!

Guldfågeln & Söderport

Precis avslutat månadens möte med kommunstyrelsen. Var väldigt mycket årsrapporter och internbudget så själva mötet tog inte så lång tid. I anslutning till sammanträdet hade vi en mycket bra utbildning i Systematiskt arbetsmiljöarbete. Riktigt bra och nyttig föredragning. Hittills har 360 chefer i kommunen genomgått utbildning i detta.

Kommunstyrelsen hanterade också bokslutet. Vi gör ett överskott på 105 miljoner. Vi har under året investerat för 644 miljoner kronor. Det är framförallt skolor, bland annat Hagby, Djurängen och Halltorp. Det är vägar och förskolor.

En väldigt omdiskuterad fråga under 2018 var köpet av Guldfågeln arena. Jag har hela tiden varit tydlig med att köpet av arenan, driftsmässigt, ej skulle överstiga de kostnader kommunen hade för det årliga föreningsbidraget till Kalmar FF. (Nollsummespel).När vi ägt arenan i ett år så ska vi redovisa exakt utfall när det gäller driftskostnaden.

Dock. En fingervisning finns ändå i bokslutet som nu presenterats.

Hela den kalkyl som gjordes för arenaköpet baserades på att det till hundra procent skulle lånefinansieras. Så blev det inte.

Av de totala investeringarna på 644 miljoner så har vi ökat upplåningen med 100 miljoner under hösten. Vi klarar därmed med råge kraven på minst 50 procent i självfinansiering när det gäller investeringar.

Arenaköpets andel av kommunens totala investeringar är cirka 38 procent. Det innebär att 38 miljoner av den nya upplåningen på 100 miljoner kan härröras till arenan. Det innebär att kommunen med egen finansiering klarade över 200 miljoner, 85 procent av investeringen.

Lånefinansieringen blev 15 procent istället för 100 procent som kalkylen baserades på. Det är bra. Vi äger nu långsiktigt en arena som kostar mindre än tidigare modell med föreningsbidrag och som idag hade kostat mer än dubbelt så mycket att bygga.

Tror dock inte att det blir några helsidor på detta…

Ikväll ska vi ha ett gemensamt uppstartsmöte på Söderport med cirka 100 personer anmälda från S, C och V. Förutom trivsel så deltar Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson. Det blir en väldigt bra kväll!

LNU, Gdansk, bokslut & Kommuninvest

Varit en väldigt intensiv tio-dagars period.

Under förra helgen fick jag och Malin styra om våra kalendrar för att åka på begravning i Gdansk. Det kändes bra att vara på plats ihop med tusentals andra. Däribland borgmästare från alla Gdansks vänorter liksom tidigare Polska presidenter och premiärministrar. Även Sveriges generalkonsul i Gdansk och Sveriges ambassadör i Warzawa var på plats i den gigantiska men svinkalla Maria Kyrkan. Där pågick mässan i flera dagar. Själva begravningsgudstjänsten pågick i nästan fyra timmar. Att Pawel Adamovichs var en uppskattad borgmästare märktes i hela Gdansk. Porträtt och ljuslyktor fanns precis överallt.

Jag är allvarligt oroad över att utvecklingen i Polen precis som i Ungern går i fel riktning. Gdansk med sin självständiga borgmästare var ett ljus för många Polacker som värdesätter jämställdhet, fri press och ett självständigt rättsväsende.

Kom hem på tisdagen och hade olika möten i Stadshuset.

På onsdagen och torsdagen var jag i Stockholm på möten med SKL och Trafikverket. På fredagen och lördagen hade vi utbildning med den nya socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Den gav energi! Vi är ett riktigt bra gäng med många nya. Det gör att vi som varit med ett tag får skärpa till oss!

På söndagen var vi bara hemma och tog det lugnt medan snön yrde. Det var mysigt. Vi är ju numera stolta hönsägare. Fantastiskt med egna ägg! Så fort vädret blir bättre så ska hönsgården färdigställas.

I måndags kommunfullmäktige där Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson medverkade. Jag är väldigt glad över att Linnéuniversitetet tar alltmer plats som motor i den regionala utvecklingen. Efter några års fokus kring byggnation är det nu återigen strålkastaren mot innehållet och vikten av att knyta ihop LNU med näringslivet och det omgivande samhället. Nu startar läkarutbildningen. I höstas startade en ingenjörsutbildning som tagits fram ihop med ett antal Kalmarföretag. Det är så vi ska jobba!

Vi har tagit en överenskommelse mellan Kalmar kommun och LNU om att utveckla de Gröna näringarna, de blå näringarna och IT. Det är där vi är starka och vi ska gräva där i står. Imorgon är det gemensamt möte mellan LNU, Kalmar kommun och Växjö kommun.

På kommunfullmäktige frågade jag om tre specifika utbildningar som ytterligare skulle bredda och stärka universitetet. Det är lantmästareutbildning, juristutbildning och civilingenjör. Rektorn svarade att man tittar på alla tre. Känns väldigt bra!

Igår presenterades det preliminära bokslutet för Kalmar kommun. 2018 var också ett väldigt bra år för Kalmar och hela kommunsektorn. Det kommer bli tuffare framåt.

Vi gjorde ett resultat på 105 miljoner vilket motsvarar 2.7 procent i överskott. Varje krona i överskott hjälper tillsammans med våra avskrivningar till med framtida stora investeringar.

För något år sedan var det tjafs om att vi ville ta en del av exploateringsintäkterna till att finansiera framtida kostnader för underhåll av vägar med mera. Det gör vi även i år där vi reserverar 50 miljoner av försäljningsintäkterna till framtida generationer av politiker och tjänstepersoner. Det handlar om moral och ansvar! Vi gör också avsättningar på nästan lika mycket till för att hantera vår pensionsskuld och arbetet med Trygghet och beredskap.

Hade vi bara velat sola oss i ett positivt resultat och struntat i framtida generationer så hade vi kunnat blåsa upp resultatet till cirka 200 miljoner. Det hade naturligtvis sett bra ut i olika mätningar som görs mellan kommunerna men det hade varit som att kissa på sig. Varmt i början och sedan kallt.

Efter fullmäktige satt jag en timme med landets nya socialminister. Det är en riktigt stor portfölj som Lena Hallengren har fått. Jag är så glad att hon fick detta ansvar. Inte bara för att jag känner henne och för att hon är från Kalmar utan för att hon kommer göra det bra!

Under gårdagen hälsade jag övriga kommuner i närområdet välkomna till Kalmar i samband med Kommuninvests medlemsdialog. Kommuninvest är nästan alla kommuner med i. Organisationen ägs av kommunerna och regionerna och står för den absoluta huvuddelen av vår upplåning. Jag kom ihåg vilket liv det var från oppositionen när jag drev att vi skulle gå med. Idag säger man inget. Villkoren är outstanding! Dessutom får ägarna återbäring.

I bokslutet som presenterades igår så uppgår återbäringen från Kommuninvest till 10 miljoner. Kalmar kommuns ränteutgifter var 6 miljoner under 2018…

Regering, Simhall och begravning i Gdansk

Äntligen ser vi nu ut att få en regering. Man riktigt kunde se befrielsen hos framförallt Annie Lööf och Jan Björklund när de hade sina pressträffar under förmiddagen.

Självklart innebär uppgörelsen mellan S, C, L och Mp kompromisser för alla partier. Så är det alltid. Det är ett styrkebesked och ett tecken på att det demokratiska systemet faktiskt fungerar. Att den ålderdomliga blockpolitiken dessutom bryts upp är riktigt bra!

Jag ser framförallt två anledningar till att detta kunde ske.

  1. Självklart valresultatet där det inte går att bilda en M-KD regering utan att ge SD inflytande i varje fråga.
  2. Retoriken och agerandet från M och KD sedan valet. De har genom SD uppgörelser runtom i landet och grov retorik tryckt C och L bort från blockpolitiken.

Vi ska bygga en ny simhall i Kalmar! Tidsplanen ligger fast, den ska stå klar 2022. Arbetet pågår med innehåll, byggnation, detaljplan och olika finansieringslösningar. Det följer den plan som finns.

Jag har sedan uttryckt en generell oro över de stora investeringar som hela kommunsektorn står inför. Det är en utmaning men sådana är till för att hanteras och det kommer också vi göra i Kalmar. Vi har relativt sett goda förutsättningar eftersom vi gått mot strömmen de senaste åren och till och med minskat vår skuldsättning.

Det blir en annorlunda helg. Istället för att vara i Skåne och jaga så åker jag och min hustru till Gdansk på fredag. Detta för att delta i begravningen av borgmästaren Pawel Adamovichs som sker nu på lördag. Jag var tagen i måndags när beskedet kom om den knivattack som han utsatts för. På eftermiddagen samma dag så avled han till följd av sina skador.

Vi träffades första gången när jag var ny som kommunalråd. Vi var då båda under 40 år och fann varandra. Efter det har vi setts många gånger i Gdansk men han var även i Kalmar tillsammans med sin familj. Bland annat under en Stadsfest då jag drog på honom en Kalmar FF tröja när han höll ett kort tal till ett helt fullt Stortorg.

Har följt rapporteringen från Gdansk de senaste dagarna och också haft kontakt med kommunen. Man är i chock. Adamovichs var precis omvald som borgmästare och hade precis påbörjat en ny mandatperiod.

Den här gången blir det inte roligt att åka till vackra Gdansk.

Dubbelrekord för Kalmar!!

Nu är man tillbaka i selen igen efter några dagars välbehövlig ledighet. Ett valår är riktigt intensivt, just därför brukar ledigheten kring jul vara extra uppskattad det året.

Har bara tagit det lugnt ihop med familjen. Långa promenader och byggnation av hönshus har det också blivit. I söndags hämtade vi de första sex hönsen som nu håller på och bli hemmastadda. Igår blev de också namngivna av övriga familjen.

I morse hade vi kommunstyrelse som gick relativt snabbt. Vi var färdiga redan på ett par timmar trots ganska många beslutsärenden. Bland annat en stor markreservation till Design on line som ska bygga ett helt nytt och stort logistikcenter i Kalmar. Känns väldigt bra!

Idag kom så äntligen också siffror som jag väntat på de senaste veckorna. Dels över befolkningen och dels över bostadsbyggandet.

Det är rekordsiffror på båda!

Aldrig någonsin tidigare har Kalmar växt mer än under 2018. Vi är nu 68 534 invånare, en ökning med 1083 personer.

Senaste gången vi ökade med över tusen personer var 2015 då vi växte med 1028.

Idag kom också siffran över bostadsbyggandet. Under 2018 har det färdigställts 877 bostäder i hela kommunen. Den absoluta huvuddelen är hyresrätter. Endast en gång tidigare i Kalmars historia har det byggts fler bostäder ett enskilt år. Det var 1970 då 897 bostäder färdigställdes i samband med att framförallt Lindsdal byggdes men också delar av Smedby.

Fantastiskt roligt och ett tecken på att Kalmar verkligen är attraktivt!

Om kommunal ekonomi & organisation

Jag tycker Peter Akinder beskriver läget för landets kommuner ganska väl i denna ledare.

Tufft år väntar för kommunerna

Den nationella M och KD budgeten som röstats igenom med hjälp av Sverigedemokraterna innebär inte bara stora skattesänkningar för oss som tjänar mest utan också mindre pengar till kommunerna. I Kalmar nöjde sig inte rest-alliansen med detta utan föreslog därutöver också sänkt kommunalskatt. Till och med Sverigedemokraterna beskrev detta som helt orealistiskt.

Sker ingen förändring av denna inriktning så kommer det bli väldigt tufft för välfärden runtom i landets kommuner. Om detta ville man dock inte prata på gårdagens kommunfullmäktige.

Jag kommer dock fortsätta prata om detta. Jag tänker inte som socialdemokratisk kommunpolitiker täcka för nedskärningar som görs på nationell nivå.

Det är heller inte helt enkelt att göra besparingar i Kalmar. Vi har jobbat så intensivt med att få ordning och reda på våra kostnader att vi nu ligger i paritet med våra ”standardkostnader”. Det innebär att kommunens kostnader ligger där de ska ligga i förhållande till vår struktur och vår demografi.

Jag är också orolig över de stora neddragningarna på klimat och miljöarbetet, arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen. Här borde man istället lägga in mer resurser för att möta problemen med både klimat och kompetensförsörjning.

Om Kalmar får utmaningar i detta så kan jag bara tänka mig hur det ser ut i de lite mindre kommunerna. Är det någon som tror att M kommer släppa igenom ett nytt utjämningssystem som flyttar resurser från rika förortskommuner till landsbygdskommuner?

Vi har i Kalmar väldigt stora investeringar framför oss. För att hantera detta på ett kostnadseffektivt sätt så samlar vi nu ihop allt byggande i en enhet. Det har tidigare varit uppdelat på flera förvaltningar i kommunen vilket fått till följd att det hela tiden uppstått diskussioner om vem det egentligen är som ”äger” och ansvarar för investeringar. Är det kommunstyrelsen där budgeten ligger eller är det Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Barn och ungdom eller Kultur och fritidskontoret? Denna otydlighet har också gjort att vi blivit otydliga mot de aktörer som vi köper tjänster av. Det här handlar helt om hur man på tjänste-person nivå organiserar arbetet för att verkställa de beslut som fullmäktige tar beslut om. Det har inte ett dugg att göra med någon form av politisk maktkoncentration som oppositionen igår hävdade. Tvärtom. Politiken får en tydligare roll!

Nu blev det en minoritets-återremiss. Det innebär att ärendet får tas upp i kommunstyrelsen igen i januari för att sedan tas som slutgiltigt beslut på fullmäktige i januari.

Idag är det full dag med möten. Lunch med nya samhällsbyggnadschefen Johan Wendell. I eftermiddag också julkaffe med alla före detta förvaltningschefer i kommunen. Brukar vara trevligt!

Imorgon ska jag till Borlänge på Trafikverkets styrelsemöte.

Märkliga tider, budget & Destination Kalmar

Det är väldigt märkliga tider just nu.

I söndags kväll var jag övertygad om att man i Stockholm äntligen löst upp regeringsfrågan med en samverkan i mitten. Jag vet att mitt parti verkligen försökt kompromissa och hitta lösningar. Så lät det också som om de övriga gjorde.

På måndagsmorgonen kom beskedet att Centern och Annie Lööf säger nej. Efter de kommentarer som kommit de senaste dagarna är jag inte säker på att Annie Lööf ens ville. Istället blev också detta en del av spelet. Det finns mycket att säga om detta men jag ska avstå. Processen mot en regeringsbildning leder knappast framåt med fler ilskna kommentarer.

Däremot kan jag konstatera att kontrasten är riktigt stor mellan den plattform som låg på bordet och den M, KD & SD budget som med stor sannolikhet går genom riksdagen ikväll.

Jag brukar sällan vara för hård i mina beteckningar men detta är en ren högerbudget.

Stora skattesänkningar för oss med höga inkomster, detta finansieras genom stora neddragningar på välfärd, klimat och bostadsbyggande.

Jag ska redogöra för konsekvenserna för Kalmar kommun på måndagens kommunfullmäktige.

Igår lämnade jag uppdraget som ordförande i Destination Kalmar. Ett uppdrag som jag haft i tio år. Efterträds nu av Lasse Johansson som kommer göra det riktigt bra.

Min resa i Destination Kalmar började 2008 när Kalmar Turist AB, Kalmar Slott AB och Destination Kalmar AB blev ett bolag. Det skedde inte helt utan tandagnisslan men var helt nödvändigt för att få en kraftsamling och tillräckliga muskler. Jag tror ingen idag ifrågasätter detta.

Under denna resa har vi gjort en storsatsning på Kalmar Slott med Barnens slott, ny restaurang, hiss, konferensrum och attraktiva utställningar. Vårt arbete lyfts fram som en nationell förebild av Statens fastighetsverk. Nu diskuterar vi en ny tio årig utvecklingsplan.

Kalmar har också landat alla idrottsloppen och Ironman. Vi har blivit Årets Sommarstad fyra år i rad och omsättningen inom besöksnäringen har rusat.

Jag kommer fortsätta jobba med Destination Kalmar men inte i rollen som ordförande.

Jag hoppas snart kunna presentera ytterligare en stor etablering i Kalmar.

Imorgon är det återigen i Stockholm och möten med SKLs samhällsbyggnadsberedning där jag haft förmånen att vara ordförande i fyra år.

Nu dags att börja rensa skrivbordet, mailen och försöka få någon form av plan inför den Jul som snart står för dörren. Det här året tror jag ledighet är mer efterlängtat än någonsin!

Videohälsning, SCB & sänkt skatt

Var i fredags på utbildning för nya ledamöter i statliga myndigheter. Var riktigt bra timmar i regeringskansliet. I januari ska jag gå Trafikverkets egen introduktion för nya ledamöter. Är en gigantisk myndighet så det krävs en del innan man är inne i hur allt fungerar.

Efter utbildningen så åkte jag till Bommersvik där vi hade möte med socialdemokratiska partistyrelsen. Långa och bra diskussioner om den komplicerade regeringsbildningsprocessen. Jag är hoppfull om att det går att hitta en väg framåt med C, L och Mp. Går inte det så är det nog nyval som gäller.

Jag har nämligen väldigt svårt att se hur Annie Lööf och Jan Björklund ska kunna släppa fram Ulf Kristersson med SD-stöd bara några veckor efter att man tryckt på nej-knappen. Röstförklaringarna i samband med omröstningen var så värderingsburna att det knappast går att ändra sig med mindre än att båda partierna byter partiledare. Det tror jag inte sker.

Fick också till en video-hälsning med Stefan Löfvén inför invigningen av Hagbyskolan. Vi sprang runt i halva konferensanläggningen innan vi hittade ett rum som var tyst och som hade tillräckligt med ljus för att kunna spela in en film. Stefan Löfvén är väldigt enkel att ha att göra med. Ibland hoppas man att denna sida också kunde komma fram i TV.

Dagens stora mätning från SCB innehåller inga stora överraskningar. S fortsätter den ökning som vi haft sedan valrörelsens slutspurt. C ligger still medan L, M och KD minskar.

Den fd alliansen har nu backat så pass mycket att S och V ensamma är större.  Jag tror det ligger en Stefan Löfven- effekt i dessa siffror.

Idag har vi haft kommunstyrelse med väldigt många ärenden. Vi höll på i över tre timmar. Det är ovanligt länge för att vara hos oss. Vi hanterade budgeten, ägardirektiven, delegationsordningar mm.

Oppositionen la också sina olika budgetförslag. SD hade inte en enda siffra trots att kommunallagen kräver att det tydligt ska framgå hur plus och minus hänger ihop. Kommunfullmäktiges presidium får i formell mening avgöra hur dessa förslag ska hanteras.

På samma sätt får vi hantera förslaget om sänkt skatt med tio öre från M, KD och L. Kommunallagen säger att skattesatsen ska fastställas före november månads utgång. Det gjordes sålunda på kommunfullmäktige i förra veckan. Då begärde ingen ens ordet när skattesatsen fastställdes. Nu med skattesatsen fastställd för nästa år så kommer yrkanden. Väldigt märkligt om man inte redan förra veckan hade någon aning om att man ville sänka skatten..

Trenden är ju annars den motsatta runtom i landet, framförallt M-styrda kommuner och regioner höjer nu skatten rejält för att möta de utmaningar man står inför. I Kalmar vill man göra tvärtom. Jag bedömer det som helt osannolikt att man lagt detta förslag i detta osäkra läge om man varit i majoritet.

Inser att skuldbördan nu ska fördelas när det gäller vem som är ansvarig för att alliansen inte finns längre. Min uppfattning är solklar. Det är KD som bör huvudansvaret. När man lättvindigt rev upp Decemberöverenskommelsen så dog alliansen. Utan den så tvingas L och C aktivt rösta emot sin egen statsministerkandidat.

Hade DÖ funnits idag så hade största block styrt och fått igenom sin budget. Alliansen hade funnits kvar med fyra partier.

För detta bär inte bara KD ansvaret. De övriga partiledarna i alliansen hade kunnat stå kvar vid December-överenskommelsen. Det orkade man inte. Istället hoppades man på att alliansen skulle bli större än de rödgröna för att därmed kunna styra efter DÖ-principen hur eller hur. Nu blev det ju inte så. Därmed blev den uppsagda Decemberöverenskommelsen också slutet för alliansen.

Fullt med många spännande möten framåt. Hoppas verkligen kunna landa någon/några riktigt bra grejer innan jul.