Lite budget, bygglov & Västra Sjön

Första mötet med kommunstyrelsen efter sommaren. Var över på lite mer än en timme. Inga kontroversiella ärenden.

Delårsuppföljningen för juni visar ett överskott på 56 miljoner. Regeringen har verkligen varit följsam i denna kris och säkerställt resurser till välfärden. Stor kontrast mot finanskrisen där det var fritt fall i kommunernas ekonomi. Ett mindre statsbidrag kom året efter. Det spelar roll vem som styr när det är kris!

Nu väntar vi på besked om förutsättningarna för 2021. Det kommer när regeringen och samarbetspartierna presenterar höstbudgeten om några veckor. Med tanke på raset i skatteintäkterna så måste de generella statsbidragen höjas med lägst 10 miljarder. Skulle också önska en särskild satsning på äldreomsorg.

Efter höstbudgeten går vi in i ett mer skarpt budgetarbete. I dessa osäkra tider är det inte så enkelt. Vår prioritering här i Kalmar är att undvika besparingar på kommunens kärnverksamhet och hålla i de investeringar som är planerade. Kommunsektorn får i dessa tider inte bidra till att förstärka lågkonjunkturen på det sätt som skedde 2008 i samband med finanskrisen.

I den bästa av världar så skulle man i dessa osäkra tider få föra över överskott från det ena året till det andra men det är inte tillåtet överhuvudtaget. På det sättet skulle man kunna jämna ut resultat över ett par år och skapa rimligare planeringsförutsättningar.

För mig är Kalmar-moderaternas nya linje i Samhällsbyggnadsnämnden häpnadsväckande. De har nu gjort till en princip att aldrig tillåta bygglov som inte till punkt och pricka stämmer överens med detaljplanen. Den möjlighet att bevilja bygglov med mindre avvikelser kommer inte nyttjas meddelar moderaterna med nya oppositionsrådet Hanne Deverén i spetsen. Rent politiskt är detta naturligtvis ingen nackdel för oss övriga.

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder beskriver det väl i ett inlägg på BG Svedjenäs blogg:

…………………………………………………………………………………………………………..

”Moderaterna, med kommunalrådet Hanne Deverén i spetsen, ger nu besked att man inte kommer att anstränga sig tillräckligt för att underlätta för företag som vill expandera och enskilda människor som vill skapa sig en framtid i Kalmar.

I konstruktiv anda, till gagn för Kalmars utveckling, försöker dagens styrande majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet vara pragmatisk och lösningsorienterad.
Beslut i byggnadsnämnder över hela Sverige, som Hanne Deverén och Anton Stampe kallar för ”godtyckliga” och ”rättsosäkra”, handlar om att i olika fall göra liten avvikelse från gällande detaljplan.
Vid vårt senaste sammanträde, i förra veckan, beviljade exempelvis samhällsbyggnadsnämnden med brett stöd bygglov för uppförandet av en padelhall i ett industriområde, etablerandet av en industrilokal vid flyget och omvandling av en scoutstuga i Hagby till bostad.
När dessa frågor behandlades röstade Moderaterna demonstrativt nej. Med sitt agerande börjar Moderaterna bli allt mer isolerat i nämnden. Det är tydligt att även de partier som man tänker sig samarbeta med efter valet inte längre delar Moderaternas inställning.
Visst är det så att samhällsbyggnadsnämnden i vissa fall fattar andra beslut än vad samhällsbyggnadskontorets mycket skickliga tjänstemän föreslår. Och visst har kommunen många gällande detaljplaner, även om flera har åtskilliga år på nacken. Men det är nämndens politiska uppgift att med balans, omdöme och noggrannhet väga samman de många olika omständigheter som finns när beslut ska fattas.
Att Moderaterna inte ser saken på det sättet blir allt tydligare. Där har det hänt något de senaste åren. Här skiljer sig Moderaterna i Kalmar från moderater i andra delar av landet.
Det är inte ett bekymmer för de tre partier som leder kommunen. Men det kan bli ett stort problem för både enskilda och Kalmars näringsliv om den attityden får gälla efter nästa val.
Peter Akinder.
……………………………………………………………………………………………..

 

Nu ska jag vara med och inviga ett nytt sjökort över Västra Sjön. Det sägs att vi inte har någon skärgård i Kalmar men det har vi visst! Problemet är att den inte är tillgänglig för nån som inte är uppfödd i en båt. Det ligger grund lite här och där. Det har segelsällskapet Vikingarna med Hasse Martinsson nu tagit tag i. Man har mätt och märkt alla grynnor och tagit fram ett sjökort. Det var 150 år sedan sist så det var verkligen dags.

Detta möjliggör och öppnar upp en stor del av Kalmars fina skärgård för fler!

I nästa vecka drar Kalmarsundsveckan igång. Denna gång på distans under torsdagen och fredagen. Det är verkligen ett bra program som tagits fram.

Gå gärna in och följ. Det ger både kunskaper och insikter!

https://kalmarenergi.se/kalmarsundsveckan/