Lokal opinion och veckans händelser

Självklart gläds man åt när det fortsätter gå bra i opinionen.

www.ostran.se har idag kommit över en opinionsmätning som mitt parti har genomfört. Den visar att vi ökat ytterligare sedan valet. Omräknat till mandat innebär det att vi skulle nå 31 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Nu ska man alltid komma ihåg att mätningar är just mätningar och att det är valresultatet som räknas.

Vi kommer fortsätta satsa på att vinna medborgarnas förtroende genom att göra Kalmar än mer attraktivt. Vi kommer inte, som en del andra, ägna all vår kraft åt att kritisera andra partier eller politiker. Detta av den enkla anledningen att det varken gynnar Kalmar eller politiken. Det verkar inte heller gå hem hos väljarna, det har väl inte minst folkpartiet i Kalmar visat.

Av de 11 senaste blogginläggen som Inger Hilmansson skrivit handlar nio om mig eller socialdemokraterna. Väljarna är uppenbarligen inte imponerade.  

Under måndagen var jag på besök i vår vänort Gdansk. Det är vår närmaste storstad bara 29 mil bort. Varje gång jag är där så har det hänt något i denna miljonstad. Infrastrukturen byggs ut och tillväxten ökar.

Vi har en årlig tradition som innebär att Kalmars lucia besöker staden och uppträder. Man var bland annat på stadshuset, en skola och på återinvigningen av Sveriges Generalkonsulat i Gdansk. Detta stängde efter starka protester från bland annat mig 2007. Nu har regeringen tagit sitt förnuft till fånga och återöppnat konsulatet. Mycket bra!

På tisdagen var det sedan ett antal interna möten följt av presskonferens på flyget om Ryan Airs flyglinje till Barcelona. Sedan jag fick vetskap om att vi fått frågan så har jag i egenskap av ledamot i Kalmar Airports styrelse (det är där beslutet tagits) vägt för och emot. För mig har fördelarna vägt över nackdelarna. 

Onsdagen ägnades åt företagsbesök på Smålands Motor som klarat SAAB-omställningen riktigt bra. 

Från lunch och hela eftermiddagen deltog jag sedan i ett samtal med bostadsminister Stefan Attefall på Landshövdingens residens. Vi gick igenom hur vi jobbar för att få rejäl fart på bostadsproduktionen i Kalmar. Vi lyfte även de brister vi sett i strandskyddsbestämmelserna och den nya plan och bygglagen. Bostadsministern var nöjd och tyckte vi arbetade på ett bra sätt. Det var kul att höra! Efter det invigde han den nya och efterlängtade Multiarenan i Lindsdal.

Idag är det bland annat styrelse med Kalmar Airport. Ikväll blir det Kalmarsalen och den Alternativa Julshowen. Ska bli kul!