Bra marknadsföring!

I Östersund pågår just nu en konferens för landets samtliga kommunala näringslivskontor. Vid sidan av värdkommunen Östersund så är det två kommuner som står med i programmet. Den ena är Kiruna som på konferensen får beskriva hur man planerar för arbetet med att flytta hela stadskärnan.  Den andra kommunen är Kalmar på temat "Kommunen som vände".
 
Kan man få bättre marknadsföring?