Gila, Slott och Kustmiljö

I onsdags morse var jag tillsammans med näringslivschefen Thomas Davidsson och oppositionsrådet Göran Häggfors på ett av de mest intressanta företagsbesöken hittills under mina snart två år som kommunalråd. Vi besökte Gila i Rockneby, träffade dess ägare och VD Curt Nordström. Företaget startade redan 1984 och arbetar med automationslösningar för bland annat maskinstyrning, värme/kyla och reningsverk. Vi fick på kort tid ganska klart för oss vilka vinster som kan hämtas hem genom optimal energieffektivisering.

Visste ni till exempel att badhuset i Borgholm är det energisnålaste i landet, besparingen är 300 000 per år. Nu ska vi följa upp detta genom att Gila och andra Kalmarföretag inom denna sektor bjuds in till ett möte.

I veckan har det också varit ett uppstartsmöte kring framtidens Kalmar slott.

Kommunen och Statens Fastighetsverk har gemensamt kommit fram till att vi behöver ha ett nytt avtal mellan oss. Det gamla avtalet har blivit inaktuellt på flera punkter. På seminariet deltog nästan hela arbetutskottet, personalen på slottet, regionförbundet, Destination Kalmar och naturligtvis flera företrädare från Statens fastighetsverk. Samtalen blev riktigt bra och visar på ett stort stöd för en kraftsamling kring Kalmar slott både som varumärke och såsom fantastisk historisk plats att vistas i och kring.

Efter urspårningen kring Salve tror jag att det bland Kalmarborna finns en tydlig längtan efter att nu fokusera på just slottet. Tillsammans med det nya konstmuseét, nystarten av Byttan och diskussionen kring hela Ölandshamnen så finns nu möjligheter att göra något riktigt spännande av hela området. Jag skulle gärna se att man knöt ihop hela området från Ölandshamnen ned till Stensö med naturliga, tillgängliga och mysiga promenadstråk.

På fredagen var jag själv, Anna Thore, Bo Lindholm och Olof Johansson inbjudna till en regeringskonferens på Rosenbad för att presentera Kalmarsundskommissionen. Miljöminister Carlgren inledde och pratade om behovet av åtgärder för att förbättra havsmiljön. I vår genomgång berättade vi om hur man lokalt kan genomföra konkreta åtgärder och insatser. Vi betonade också vikten av att arbetet bedrivs i bred samverkan med människor som bor utmed kusten.

Det är kul för Kalmar och regionen att bli uppmärksammade för de insatser som görs. Nu handlar det om att gå vidare och sätta konkreta mål för arbetet. Jag kommer under våren att bjuda in kommunerna runt Kalmarsund för att försöka få till stånd ett gemensamt mål kring utsläpp av fosfor, kväve och reduktion av exempelvis kustnära enskilda avlopp.

Jag kommer föreslå att Kalmarsundskommissionen blir en mötesplats där vi följer upp och ger råd till varandra. Kompetensen i gruppen är väldigt stor. Här finns allt från en före detta miljöminister till professorer, fiskeridirektörer och enskilda företrädare för kustmiljöföreningar. Sundet är gemensamt och då behöver vi också arbeta gemensamt. Utvecklingen måste brytas, vi måste hitta åtgärder som innebär att det både går att bada och fiska i vår egen kustmiljö. Något annat vore direkt oetiskt gentemot kommande generationer.

På miljösidan börjar jag bli ganska optimistisk kring kommunens arbete. Kraftvärmeverket i Moskogen innebär ett stort steg framåt när det gäller att minska behovet av olja. Besluten kring en satsning på biogas är nu tagna i fullmäktige, upphandlingen av  kollektivtrafiken med bland annat biogasbussar är i hamn. Arbetet för en bättre kustmiljö är ordentligt uppstartat. Klarar vi att få full fart inom alla dessa områden så känner jag verkligen att vi tar vårt ansvar. Att Kalmar dessutom kommer sättas på kartan är en ren bonus.

15 reaktion på “Gila, Slott och Kustmiljö”

 1. Angående ert besök på Gila så blir jag verkligen fundersam över hur kommunens organisation fungerar.
  Jag trodde det fanns facknämnder och tjänstemän inom kommunen som jobbade med energieffektiviseringar! Är kommunen så toppstyrd av kommunalråd och näringslivschef att vissa åtgärder måste initieras av kommunalråden.

  Det är verkligen att ge underbetyg till tjänstemännen inom förvaltningarna. Men å andra sidan vet jag ju hur tillsättningen i de politiska nämnderna och styrelserna gick till efter valet och det handlar inte om kvalifikationer utan mest om partitillhörighet.

  Angående Kalmar politikers bloggar skriver Kurt Lundgren om detta på följande länk
  http://kalmar.blogg.se/1201332167_8807208.html

 2. Thoralf!

  Du och jag har nog lite olika uppfattningar om saker och ting.
  1. Jag tycker det är naturligt och positivt att kommunalråd gör företagsbesök. Det kommer jag att fortsätta med.
  2. Vi har kommunala tjänstemän som jobbar med i princip alla frågor inom kommunen. Innebär det att politiker inte ska få tycka eller ta initiativ inom dessa områden?
  3. Tycker inte Sverigedemokraten Alfson att valresultatet ska få genomslag när nämnder och styrelser utses? Det är ganska givet i en demokrati…

  Johan Persson

 3. Gila är ett spännande företag och Curt är intensiv. Jag var där häromåret. Förmodligen fick du en lektion kring hur socialdemokraterna försvårat för småföretagen…
  😉

  Gila är insprerande och ligger verkligen i tiden. Självklart ska politiker besöka företag. Och du har fått dig en tankeställare om vad som kan göras för att minska energiförbrukningen och att företaget som kan göra detta finns i kommunen. Gå nu hem och fatta kloka beslut så dina tjänstemän får arbeta med detta och din sverigedemokratiske antagonist blir nöjd.

 4. Ett riktigt politiker svar Johan.
  Det är jättebra att heltidsanställda politiker hälsar på i verkligheten men min undran gällde om inte kommunens tjänstemän redan jobbade med energieffektiviseringar.
  För mig är det en självklarhet när det finns stora pengar att hämta hem. Självklart har jag inget emot att politiker tar initiativ men i detta fall borde redan initiativet vara taget annars har någon begått ett tjänstefel.

  Till ditt svar 3.
  Självklart tycker jag att valresultatet ska få genomslag, det är liksom det som är meningen med demokrati.
  Jag tänkte ta några exempel på vad Johan tydligen menar är demokrati.

  Miljöpartiet 3 mandat i kommunfullmäktige, ca 20-25 platser i nämnder och styrelser.
  Vänsterpartiet 3 mandat i kommunfullmäktige, ca 20-25 platser i nämnder och styrelser.
  Sverigedemokraterna 2 mandat i kommunfullmäktige, 0 platser i nämnder och styrelser.

  Är det du kallar att valresultatet skall få genomslag? Jag har personligen väldigt svårt att se demokratin bakom detta!

 5. Själv tycker jag det är bra att partier som vill diskriminera och göra skillnad av människor beroende geografisk och etnisk bakgrund inte kommer in i nämnder och dylikt. Det är bara läsa Herr Alfssons blogg för att se vilken tydlig rasism som sprids. Att påstå att SD skulle vara ett parti fullt med demokrater känns ganska naivt när Expo & Expressen nyligen avslöjade hur några offentliga företrädare för partiet stött militanta nazistiska grupper som bland annat pysslar med polismord och mord på fackföreningsmänniskor…

 6. Till hm

  > Själv tycker jag det är bra att partier som vill diskriminera och göra skillnad av människor beroende geografisk och etnisk bakgrund inte kommer in i nämnder och dylikt.”
  Rekommenadtion: Lär dig vad ordet demokrati betyder!

  > Det är bara läsa Herr Alfssons blogg för att se vilken tydlig rasism som sprids.
  Rekommenadtion: Lär dig vad ordet rasism betyder.

  > Att påstå att SD skulle vara ett parti fullt med demokrater känns ganska naivt när Expo & Expressen nyligen avslöjade hur några offentliga företrädare för partiet stött militanta nazistiska grupper som bland annat pysslar med polismord och mord på fackföreningsmänniskor…
  Rekommenadation: Om du tror på ALLT som skrivs i kvällstidningar, bör du sluta att läsa dessa. Kan aldrig vara nyttigt för din hälsa i det långa loppet!

 7. Hej

  Jag har inte hunnit svara av den enkla anledningen att jag haft fullt upp med möten av olika slag. Att miljöpartiet och vänsterpartiet har representation i nämnder beror på att vi har ett samarbete med dessa partier i en valteknisk samverkan. Hade vi inte haft det så hade de kunnat få representation ändå genom att samarbeta med varandra. Att ingen vill samarbeta med sverigedemokraterna tycker jag är bra, vi som företräder de andra partierna har helt andra uppfattningar än detta parti.

  Nu har ju ändå Sverigedemokraterna det ganska väl förspänt ändå i Kalmar. Tack vare att man kom in i kommunfullmäktige har man ju en av kommunen betald tjänst som politisk sekreterare. Därutöver partistöd, arvoden för gruppmöten och utbildningsstöd. Helt rätt tycker jag men det passar ju inte in i den bild av martyrer som Alfsson gärna vill spela på.

  Trevlig kväll!

  Johan Persson

 8. Du tog bort min kommentar/fråga?Ynkligt av dig Johan! Nu förstår jag att denna fråga angående Thomas Davidsson inte kan se dagsljus.

 9. Om man ägnar sig åt personangrepp, inte uppger sin e-post, eller har ett ovårdat språk så kommer man konsekvent att tas bort på denna blogg.

 10. Nu har vi det svart på vitt!
  Det var bra att du talade om hur verkligheten ser ut. Valresultatet är bara av sekundär betydelse, det handlar i slutändan ändå bara om kohandel mellan partierna.
  Vad det handlade om 2006 var att utestänga sverigedemokraterna från allt inflytande och möjlighet att påverka beslut i kommunen. Med dagens system av tillsättningar i nämnder och styrelser kan mindre partier stängas ute helt och hållet och det på ett helt lagenligt sätt.
  Så fort jag anmärker på något som är tvivelaktigt ur demokratisk synvinkel eller när behandlingen av oss sverigedemokrater sker på annan grund än för övriga partier så utmålas man som någon slags martyr. Jag är inte ett dugg intresserad av något martyrskap, det är istället socialdemokraterna och vänsterpartiets som genom sin förföljelse av sd skapar dessa martyrliknande situationer.

  Att vi sedan får bidrag av kommunen enligt de regler som kommunen tillämpar har inte med att göra hur platser i nämnder och styrelser tillsätts. Dessa bidrag betalas däremot ut efter antal mandat i kommunfullmäktige till skillnad mot platser i nämnder och styrelser.

  Sedan skriver Johan Persson följande.

  Att ingen vill samarbeta med sverigedemokraterna tycker jag är bra, vi som företräder de andra partierna har helt andra uppfattningar än detta parti.

  Ändå tackade Johan Persson för vårt stöd vid gårdagens kommunfullmäktigemöte angående ett borgensåtagande och förespråkade breda lösningar, märkligt!

  I och för sig är det bra att alla andra partier ?har helt andra uppfattningar? än sverigedemokraterna för det lämnar hela banan fri för oss. Detta kommer med stor sannolikhet leda till stora framgångar i kommande valrörelser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *