Kalmar – länets jordbrukskommun!

Under de senaste två åren har vi upplevt en väldigt stor investeringsvilja inom lantbruket i regionen. Under 2006 tog jag initiativ till att regelbundet ha överläggningar med företrädare för lantbruket och dess företag. Vi ses då och då, oftast på ett lantbruk. Nu senast var vi hos Anders Johansson på Stävlö. På dessa träffar går vi igenom bransch för bransch och diskuterar utvecklingen. För mig som har mjölkat kor och kört traktor under min uppväxt så är dessa genomgångar väldigt intressanta.

Kalmar är en kommun som är väldigt beroende av utvecklingen inom lantbruket. Både direkt och indirekt skapar det många arbetstillfällen. Vi har KLS, Arla och Lantmännen som alla är stora arbetsgivare. Utan den positiva utvecklingen av lantbruket i vår del av landet hade de naturligtvis inte haft en lika positiv utveckling.

Många tänker inte på Kalmar som en lantbrukskommun. Faktum är dock att Kalmar är den kommun i Kalmar län som har flest anställda inom sektorn jordbruk och skogsbruk. Totalt var antalet direkt sysselsatta 640 personer år 2007. I hela Kalmar län ökade antalet anställda med 61 personer, av detta fanns 39 i Kalmar kommun.

Här följer antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk i länets kommuner:

Kalmar 640 (+39)
Högsby 141 (- 11)
Torsås 201 (+8)
Mörbylånga 423 (+11)
Hultsfred 263 (-3)
Mönsterås 198 (+3)
Emmaboda 156 (-9)
Nybro 272 (-5)
Oskarshamn 202 (-3)
Västervik 561 (-5)
Vimmerby 339 (+11)
Borgholm 484 (+ 25)

Totalt 3880 (+61)