Positiva siffror för Kalmar

Östran redovisar idag glädjande statistik för Kalmar. Uppgifterna kommer från SCB och visar på en mycket stark utveckling på arbetsmarknaden under 2007. Totalt ökar antalet jobb med 1037 till sammanlagt 31 657 sysselsatta. Även under 2006 var ökningen av antalet jobb omkring 1000. Det är en stor skillnad mot de mörka år vi hade när bland annat Bombardier lade ned sin verksamhet, då sjönk sysselsättningen. 

Den jobbökning som nu redovisas är högst bland våra jämförelsekommuner: 

Växjö – ökning med 1043 vilket motsvarar en ökning med 2.4 procent. Totalt har Växjö ca 80 000 invånare. 
Karlskrona – ökning med 493 vilket motsvarar en ökning med 1.6 procent. Totalt har Karlskrona ca 62 000 invånare. 
Halmstad – ökning med 1287 vilket motsvarar en ökning med 2.9 procent. Totalt har Halmstad 89 700 invånare. 
Kristianstad – ökning med 379 vilket motsvarar en ökning med 1 procent. Totalt har Kristianstad 77 400 invånare. 
Kalmar – ökning med 1037 vilket motsvarar en ökning med 3.2 procent. Totalt har Kalmar cirka 61 500 invånare. 

Det är också intressant att notera hur det ser ut i övriga arbetsmarknadsregionen.
 
Torsås – ökning med 5 jobb. 
Mörbylånga – ökning med 30 jobb. 
Mönsterås – ökning med 144 jobb. 
Borgholm – ökning med 8 jobb. 
Nybro – ökning med 72 jobb.
 
Tillsammans har dessa kommuner ett par tusen fler invånare än Kalmar, jobbökningen är cirka en fjärdedel. 

Även när det gäller nyföretagandet har vi en mycket positiv utveckling. Siffrorna hämtas från Marketsafe och gäller företag som startades under 2008 och fortfarande är verksamma.

Kalmar – 312 företag, motsvarar nyföretagande på 5.2 procent i förhållande till befolkningen.
Karlskrona – 284 företag, motsvarar nyföretagande på 4.4 procent i förhållande till befolkningen.
Växjö – 377 företag, motsvarar nyföretagande på 4.5 procent i förhållande till befolkningen.
Halmstad – 472 företag, motsvarar nyföretagande på 4.7 procent i förhållande till befolkningen.

Självklart är dessa siffror väldigt positiva. Därtill kan man lägga att vi på tre år har klättrat 158 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet.

I dessa tider kan man verkligen inte slå sig till ro och luta sig mot siffrorna ovan. Det handlar nu om att göra ännu mer företagsbesök och också försöka hålla liv i den framtidstro som finns i Kalmar. Då kan vi förhoppningsvis hamna i en situation där vi kanske kan övervintra konjunkturnedgången på ett hyggligt sätt.

Hittills har det gått, det synts inte minst i arbetslöshetsstatistiken där vi tidigare brukade ligga en eller två procent över riksgenomsnittet. Nu ligger vi runt snittet. Bland jämförelsekommunerna ligger Kalmar på lägst arbetslöshet tillsammans med Halmstad.