Avgiftsfri uteservering, Påryd, Oxhagen & Magnus Krusell

Efter ett tre minuter långt sammanträde med kommunstyrelsen, extramöte pga beredningstvånget i kommunallagen, så förlängs nu de pandemiåtgärder riktat mot näringslivet som kommunen tog i december.

Det handlar om:

Fortsatt avgiftsfri parkering i tre timmar inom det gula systemet.

Avgiften för uteserveringar slopas under hela 2021. 

Avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen reduceras med ytterligare 25 procent. Vilket innebär slopad taxa med 75 procent under 2021. På motsvarande sätts hanteras avgifter för tillsyn av tobak folköl. 

Även taxan för brandtillsyn inom hotell och restaurang sätts ned med 75 procent. Det är ett nytt tillägg. 

Kommunstyrelsen tog också beslut om ett tilläggsavtal till exploateringsavtalet  för Kvarteret Bergkristallen i Oxhagen vilket innebär att Kalmarhem inte kommer nyttja den byggrätt som finns i detaljplanen för samma område. Det har varit mycket liv om detta.

Mitt fokus är utveckling och satsningar i Oxhagen. Det möjliggörs nu genom de beslut och uppdrag som är på väg fram! Kalmarhems omdiskuterade byggrätt riskerade att stå i vägen för allt detta och mycket annat positivt som händer i vår kommun.

Imorgon ska jag och Ingemar Einarsson vara med och inviga den nya ICA butiken i Påryd och det nya biblioteket. Äntligen! Detta har arbetats med i många år. Nu är det dags. Vilket lyft för Påryd!

Intresset för att engagera sig inom mitt parti ökar vilket är väldigt roligt. Inte minst omsvängningen bland moderater och kristdemokrater i synen på samarbete med SD har gjort att man många nu tar klivet och vill engagera sig. Min bedömning är att det kommer bli ännu fler framåt. Grundläggande värderingar bli allt viktigare i ett alltmer rått samtalsklimat.

Vi presenterade nyligen ytterligare en möjlighet att föra dialog med Kalmarborna. Detta genom en ny kanal på nätet som vi kallar ”Kalmar Framåt Live”. Där kommer den välkände journalisten och mu också S medlemmen Magnus Krusell att hålla i samtal om aktuella frågor. Ska bli väldigt spännande!

 

Headlines, Nyblom, Flytta hit och statlig indelning

Precis avslutat ytterligare ett digitalt företagsbesök, denna gång på Headlines med nio anställda. Ett av Kvarnholmens duktiga frisörföretag.

Klok och balanserad artikel från Mats Nyblom i dagens Barometern.

”Jag uppmanar alla politiker i Kalmar att använda en bättre ton i debatten.” (barometern.se)

Regionen och länets kommuner har gått ihop och skapat en hemsida där de som är intresserade av att flytta till vår del av landet på ett enkelt sätt kan klicka sig fram till både jobb och bostäder. Det är en uppföljare till Kalmarsundsregionen.com som hittills drivits av de södra kommunerna i Kalmar län. Jag är övertygad om att fler människor de närmaste åren kommer att söka den livskvalité som vi kan erbjuda här.

Här är länken:

Startsida | Flyttahit.nu

I veckan överlämnade Barbro Holmberg sin utredning om det civila försvarets återuppbyggnad. Många välkomna och bra förslag som jag hoppas landar i konkret verkstad de kommande åren.

Hon föreslog också en indelning av landet i sex olika civilområden. Utredningen har utgått från uppdelningen som redan idag finns kring sjukvårdsregionerna. Kalmar län bildar därför en gemensam region ihop med Östergötland och Jönköping. Även Försvarsmakten och andra delar av den statliga myndighetsvärlden väntas följa efter denna indelning för att få en hygglig enhetlig statlig regional organisation. Här börjar mina varningsklockor ringa.

När vi för några år sedan diskuterade större regioner så byggde hela diskussionen på ”flerkärnighet” vilket innebar att funktioner och uppdrag skulle spridas i den nya regionen. Detta för att få utveckling och tillväxt överallt, inte bara i någon enstaka residensstad. Denna princip var också avgörande för att överhuvudtaget få till en regionbildning i Skåne och Västra Götaland en gång i tiden.

Nu verkar nya regioner vara avlägsna men det är helt avgörande att regeringen tar ansvar för att fullfölja denna princip även när det gäller den statliga organisationen ute i landet!

Att det över tid blir en koncentration av statliga uppdrag och jobb till sex platser i landet ligger i farans riktning om inte regeringen är övertydlig och ser till att uppnå just flerkärnighet i varje region. Det skulle dessutom minska sårbarheten rejält. Hur smart är det att samla alla nyckelfunktioner på en och samma plats?

Här finns också en riktigt bra chans att sprida utveckling och tillväxt på fler platser än några få. Det skapar helt enkelt förutsättningar att förstora arbetsmarknadsregioner genom att sprida ut ett antal funktioner inom en större statlig region. Det är en chans som inte får missas!

Humlan flyger! Kalmar ökar näst mest av landets residensstäder!

Nu har SCBs siffror för befolkningsutvecklingen år 2020 kommit. Kalmar ökar relativt näst mest av alla landets residensstäder. Riket ökar med 0.5 procent.

När man studerar dessa siffror kan man inte låta bli att fundera över fördelningen av medel för infrastrukturen. Just nu läggs absolut mest resurser på platser som växer väldigt lite. Det är också i dessa regioner staten har förhandlat fram paket om både bostadsbyggande och infrastruktur. Kalmar och många andra delar av landet har inte ens fått vara med i exempelvis Sverigeförhandlingen. Trots det går det bra. Vi är humlan som flyger!

Håller denna trend i sig så är det ett annat Sverige vi ser växa fram. Urbaniseringen till de större städerna har stannat upp med Malmö som undantag.

 

 1. Uppsala, 233 839 invånare, ökar med 3072 vilket motsvarar 1.3 procent.
 2. Kalmar, 70 329 invånare, ökar med 862 vilket motsvarar 1.22 procent. 
 3. Malmö 347 949 invånare, ökar med 3783 vilket motsvarar 1.08 procent.
 4. Umeå 130 224 invånare, ökar med 1323 vilket motsvarar 1 procent.
 5. Karlstad 94 828 invånare, ökar med 930 vilket motsvarar 0.98 procent.
 6. Västerås 155 551 invånare, ökar med 1502 vilket motsvarar 0.97 procent.
 7. Halmstad 103 754 invånare, ökar med 987 vilket motsvarar 0.95 procent.
 8. Linköping 164 616 invånare, ökar med 1565 vilket motsvarar 0.95 procent.
 9. Jönköping 142 427 invånare, ökar med 1346 vilket motsvarar 0.94 procent.
 10. Nyköping 57 071 invånare, ökar med 480 vilket motsvarar 0.8 procent.
 11. Växjö 94 859 invånare, ökar med 730 vilket motsvarar 0.77 procent.
 12. Gotland 60 124 invånare, ökar med 438 vilket motsvarar 0.73 procent.
 13. Göteborg 583 056 invånare, ökar med 3 775 vilket motsvarar 0.65 procent.
 14. Luleå 78 549 invånare, ökar med 444 vilket motsvarar 0.56 procent.
 15. Gävle 102 904 invånare, ökar med 486 vilket motsvarar 0.47 procent.
 16. Örebro 156 381 invånare, ökar med 685 vilket motsvarar 0.44 procent.
 17. Östersund 63 985 invånare, ökar med 206 vilket motsvarar 0.32 procent.
 18. Falun 59 528 invånare, ökar med 122 vilket motsvarar 0.2 procent.
 19. Stockholm 975 551 invånare, ökar med 1478 vilket motsvarar 0.15 procent.
 20. Karlskrona 66 515, minskar med 107, vilket motsvarar -0.16
 21. Härnösand 25 114 invånare, minskar med 69 vilket motsvarar 0.2 procent.

SCB & kommunfullmäktige

Började morgon med ett kortare möte med Trafikverkets styrelse. Beslut om årsredovisning i denna gigantiska myndighet.

Idag kommer SCB med sin befolkningsstatistik för hela 2020. Ska bli intressant att analysera. Befolkningstillväxten spås bli mycket lägre än 2019. Hur står sig Kalmar i förhållande till andra och riket? Hur stor är ”överdödligheten” under 2020 jämfört med 2019 och tidigare år?

Vid 10.30 startar kommunfullmäktige sitt digitala möte.

Jag har fått en interpellation om bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.

Klistrar in svaret här:

Thoralf Alfsson frågar i en interpellation om hur många lediga lägenheter det idag finns i Kalmar.  

 

Interpellationen ger mig en möjlighet att till kommunfullmäktige redovisa siffror och statistik över de senaste årens mycket positiva utveckling av byggandet. Utgångspunkten för de senaste årens höga ambitioner när det gäller bostadsproduktionen har varit och är fortfarande att tillgången på bostäder inte ska vara ett hinder för Kalmars utveckling. Att bygga bort bostadsbristen har också ett annat syfte, du ska helt enkelt kunna få tag i en bostad i Kalmar även om du inte har en tjock plånbok eller kontakter. 

 

Vi har under de senaste åren byggt upp en god planberedskap i Kalmar kommun. En god planberedskap innebär att det finns planlagd mark för olika typer av bostäder runtom i kommunen. Så såg det inte för ut några år sedan. Kalmar fick ständigt kritik för dålig planberedskap och lågt bostadsbyggande. Den kritiken kom från Hyresgästföreningen som till och med tältade på Larmtorget för att det byggdes för få hyresrätter men det kom också kritik från näringslivet och oppositionen här i kommunfullmäktige.  

 

Mellan 2000-2010 växte Kalmars befolkning med 3080 personer. Under samma period byggdes 1 747 bostäder vilket motsvarar 1.7 ny invånare per nybyggd bostad.  

 

Mellan 2011-2020 växte Kalmars befolkning med 7 959 personer. Under samma period byggdes 4643 bostäder vilket också det motsvarar 1.7 invånare per nybyggd bostad.  

 

SCBs statistik över antal bostäder visar att det i Kalmar kommun (2019) fanns 35 864 bostäder fördelat på 15 580 hyresrätter (inkl specialbostäder såsom vård), 7 473 bostadsrätter och 12 811 hus med äganderätt.  

 

Vakansgraden bland hyresrätter är under en procent. I Kalmarhem var uthyrningsgraden 99.8 procent under 2020.  

I fredags var cirka 70 bostadsrätter till salu.  

 

Kalmar kommuns roll är att skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Själva byggnationen genomförs sedan av marknaden som naturligtvis gör en bedömning av marknadsläget i varje investering. Många gånger sträcker sig investeringar över flera år, från idé till färdig bostad.   

 

Under pandemi-året färdigställdes rekordmånga bostäder i Kalmar, drygt 1 200. Det är högre än befolkningstillväxten det enskilda året. Dessa bostäder kommer därför att hjälpa till att bryta den ackumulerade brist på bostäder som uppstått under många av de år som det byggts för lite i Kalmar.  

 

En annan faktor som vi och marknadens aktörer följer väldigt noga är prisutvecklingen på bostäderNär jag läser mäklarstatistiken för den senaste tolvmånaders-perioden är uppgången 9.3 procent för bostadsrätter och 10.2 procent för villor. Det är rejäla uppgångar som knappast indikerar att det byggts för mycket i Kalmar.  

 

Johan Persson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande    

 

Bra insändare, nya byar & markköp

Riktigt intensiva veckor nu. Roligt men alla digitala möten gör en faktiskt lite mossig. Gäller att ta pauser och komma ut i luften.

Det var en väldigt bra artikel som Marianne Arrias skrev i Barometern i tisdags. Vi hade kontakt innan och bestämde att vi ska ses så fort pandemin lugnat ner sig.

Vecka 6 var vi 70 452 invånare i Kalmar kommun. En ökning med 109 sedan årsskiftet. Det kan jämföras med samma period förra året då vi hade ökat med 72 personer. Antalet avlidna hittills i år är 51 personer, att jämföra med 72 samma period förra året. Antalet födda var 91 respektive 92.

Väldigt spännande att följa trender och flyttströmmar i dessa pandemi-tider. Vilka förändringar kommer ske på kort sikt och vad händer på längre sikt? I nästa vecka släpper SCB sin statistik för 2020.

Kanske ska kommunerna inte bara planera för nya stadsdelar i framtiden? Jag tycker det skulle vara spännande att planera för nya byar på landsbygd!

En av förklaringarna till att Kalmar utvecklas positivt är tillgången på mark. Generationen av politiker före oss var väldigt framsynta och såg till att köpa mark när det gavs tillfälle. På det sättet kunde Smedby, Lindsdal, Berga och Norrliden växa fram med bostäder, arbetsplatser och service. Det är ett ansvar varje generation av politiker har mot de som kommer efter. Mot den bakgrunden har vi de senaste åren arbetat aktivt med detta.

En stor skillnad mot tidigare är att den kommunala förköpsrätten nu är borta. Det innebär att kommunerna på ett mer aktivt sätt måste arbeta med dessa frågor.

Under de senaste åren har kommunen  bland annat köpt följande:

2.4 hektar i Påryd

47 hektar i Halltorp

Cirka 10 hektar i Smedby

Ett område norr om Snurrom på totalt 57 hektar är på väg att köpas.

Beslut är också på väg fram när det gäller ett område på 5 hektar i Förlösa. Likadant är det med Revsudden där kommunen köper in 266 hektar.

Vi gör dessa inköp för att ha en hygglig tillgång på mark inför framtiden. Det kan handla om områden för rekreation/friluftsliv, för byte av mark eller för att bygga på. Området i Halltorp köptes ju exempelvis in för att bygga en ny anstalt med cirka 400 platser och lika många nya jobb.

På måndag är det återigen dags för digitalt kommunfullmäktige. Det har funkat riktigt bra hos oss. Kan inte begripa varför en del församlingar envisas med att köra fysiska möten mitt i en pandemi. Läste exempelvis om region Dalarna där den styrande majoriteten envisas med stora fysiska möten. Fattar inte hur de tänker!

Läste att Kalmar Vatten nu är ledande i landet när det gäller förnyelsetakten av gamla VA-ledningar. Detta är en ekonomisk bomb i de kommuner som blundar för detta. När man väl börjar få problem är det oftast för sent och då blir det hiskeligt dyrt.

Trevlig helg!

 

 

542 miljoner till Kalmar & gemensam värdegrund

Det känns riktigt bra att vi under de senaste fyra åren lyckats landa 542 miljoner kronor i statliga investeringsstöd, näst mest i landet. Det innebär att privata såväl som offentliga fastighetsägare kunnat få stöd för att producera 1624 hyresrätter i Kalmar. För att få stödet så förbinder sig fastighetsägaren till en lägre hyra än vad det annars skulle vara för nyproducerade lägenheter.

Investeringsstödet kom i ett väldigt bra läge för Kalmar. Vi hade under många år haft en minimal produktion av just hyresrätter. Det som byggdes var till stor del bostadsrätter. Vi ska ha balans mellan villor/radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Nu är vi i ett läge där ungdomar utan kapital eller kontakter kan få tag i en lägenhet. Arbetsgivare kan rekrytera medarbetare som också kan få tag en bostad i vår kommun. Bristen på bostäder var under många år ett av Kalmars största tillväxthinder.

Investeringsstödet kostar staten runt tre miljarder år 2021. Ränteavdragen för oss som bor i egna hus kostar staten tio gånger mer och då är räntorna ändå låga för tillfället. Ändå är kritiken mot just investeringsstöden massiva från framförallt moderaterna. Om ränteavdragen säger man dock inget..

Var viktigt att under gårdagen uppmärksamma att vi nu är klara med vaccineringen av de mest sköra i Kalmar kommun, de som bor på vård- och omsorgsboenden. En milstolpe och en signal om hopp!

Noterar nu att också liberala chefredaktörer, senast i Västerbotten-Kuriren, tar ställning mot att bilda en regering med stöd av SD. Jag har genom åren varit glasklar i min uppfattning. Hellre i opposition än organiserad samverkan med Sverigedemokraterna.

Att de däremot är med i de politiska församlingarna är en helt annan sak än att aktivt regera med dem. Ska man regera ihop så måste det finnas en gemensam värdegrund om exempelvis alla människors lika värde. Det är min uppfattning och den står jag för oavsett hur en del krafter försöker normalisera och försvara detta parti.

I förra veckan kom två bra besked från regeringen. Det ena gällde en överenskommelse med SKR om nära vård. Nu kom också kommunerna med i uppgörelsen vilket är naturligt. Den ger äldreomsorgen i Kalmar ytterligare 6-7 miljoner under detta år. Också till utbildningen kom en miljard för att beta av den utbildningsskuld som uppstått under pandemin.

Omsättningsrekord & walk and talk

Under snart ett år har vi av naturliga skäl inte kunna genomföra större möten för dialog och utbyten med näringslivet i kommunen. Istället har vi fokuserat på två delar, dels att hålla liv i de digitala företagsbesöken och dels tät kontakt med de delar näringslivet som haft det extra tufft under pandemin.

Allt med det grundläggande syftet att motverka pandemins effekter lokalt. Det har resulterat i ett antal olika stödpaket som innehållit allt från Kalmar live, gratis markupplåtelse, till parkering och presentkort. Detta för att nämna några exempel. Totalt är vi upp i 55 kommunala miljoner i olika stödpaket.

Parallellt med detta har arbetet fokuserat mot framförallt äldreomsorgen. Allt för att säkerställa att vi gör allt för att skydda de mest sköra. Igår hade jag samtal med de som arbetar med vaccineringen inom kommunen. De gör ett fantastiskt jobb och använder precis allt vaccin som vi får. Om allt klaffar så får samtliga boende på Kalmars Vård- och omsorgsboenden sin andra spruta under nästa vecka. Underbart!

Imorse bjöd jag in ett antal bolag i Kalmar till ett digitalt möte för att lyssna och stämma av. Det var oerhört värdefullt och gav en mycket bredare bild än den vi läser om på nätet. En del har och känner av pandemin, andra slår omsättningsrekord och nyanställer.

Jag tycker företagen själva ska skörda och berätta om sina framgångar så jag tänker inte här redogöra för vilka bolag det är som slår rekord men det var ganska många. Och när det tredje bolaget i rad berättar om all time high under 2020 så blir man riktigt glad. Varje jobb som skapas i dessa tider är väldigt viktiga och kan kanske till en del kompensera för minskad sysselsättning i andra branscher som har det tuffare.

Just i dessa tider tror jag det är extra viktigt att också se de delar av näringslivet där man expanderar och slår rekord.

En annan trendspaning stod Håkan Hellström på Svensk fastighetsförmedling för. Hans bild är att kommuner som Kalmar kommer gynnas rejält i framtiden. Människor flyttar inte längre till en plats där de får jobb utan till en plats där man kan leva ett gott liv.

För att inte bli helt fast i dessa digitala möten så försöker jag varje dag köra walk and talk möten. Antingen via telefon eller ute. Idag ska jag visa Möreleden för Håkan Roupé som är chef för vår nya enhet för Trygghet och säkerhet. Ett bra sätt att förena nytta med nöje. Just walk and talk tror jag också har kommit för att stanna. Varför måste man sitta i ett mötesrum och gå igenom läget?

Roligt att Kalmar kommuns positiva bokslut nu också uppmärksammas i Dagens Samhälle och i Dagens Kalmar och Hela Östra Småland. 

Annie Lööf, Thoralf, föreningslivet och Lindsdals Folkets hus

Jag tror att Centern kommer vinna många liberala och moderata väljare på Annie Lööfs tydlighet när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna. Den som lever får se.

Den uteslutne Sverigedemokraten Thoralf Alfsson fortsätter att sprida sina domedagsprofetior om Kalmar. Senast i dagens Barometern. Bland annat så hävdar han att Kalmar går i Malmös och Södertäljes fotspår när det gäller invandring.

Låt oss då kontrollera dessa uppgifter.

Enligt SCB, statistiska centralbyrån så är andelen personer som är födda utomlands 14.4 procent i Kalmar. (I den siffran ingår allt från asyl, utländska studenter och kärleksinvandring). I Malmö är siffran 34.4 procent och i Södertälje 41 procent. Detta gäller 2019.

Var och en får utifrån dessa siffror bedöma om man ska lita på Thoralf Alfsson eller SCB.

Tittar vi i Kommuninvånarregistret för 2020 så har Kalmar kommun ökat sin befolkning med 887 personer. Födelseöverskottet är +199 (födda minus döda), flyttnettot från utlandet är 179 och flyttnettot från övriga Sverige är 509.

Alfsson siktar ju på att dra igång ett eget lokalt parti till valet nästa år. Livskraften för ett sådant parti är att måla Kalmars utveckling väldigt mörk och köra med personangrepp på enskilda. Vi får väl se om det projektet lyckas eller om han slutligen väljer att ställa upp för högerextrema Alternativ för Sverige.

I sin artikel har han också en harang om kommunens ekonomi som beskrivs som dopad av statliga medel. Visst har vi fått statsbidrag men det har också Sveriges övriga 289 kommuner fått. Om det vore så att landets kommuner badade i pengar så borde det väl inte finnas ett enda besparingspaket i hela kommun-Sverige…

Jag är glad att vi inte har några stora besparingar i Kalmar utan tvärtom kan göra satsningar på både välfärd och trygghet.

På tisdagens kommunstyrelse kommer det upp två ärenden. Dels ytterligare ett extra stöd till föreningslivet och dels en kommunal insats för att möjliggöra en utbyggnad av Folkets hus i Lindsdal. Den utbyggnaden är både välbehövlig och efterlängtad av framförallt Pensionärsorganisationerna i Lindsdal.

Vaccin, bokslut, soliditet, prognoser & Ung Företagsamhet

De digitala mötena avlöser varandra. Jag saknar verkligen möten med människor. Dialog, kroppsspråk, ögonkontakt. Allt det som leder ett möte framåt. Tyvärr lär vi få hålla i detta ett bra tag till. Skulle vara förvånad om det inte blir fram till sommaren.

Får många frågor om vaccinet. I Kalmar har vi byggt upp en organisation för detta. Vi har erbjudit oss att ställa upp med större kommunala lokaler när massvaccineringen väl kommer igång. Vaccinet är en oerhört stark signal om hopp just nu. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att det ska gå så snabbt som möjligt när väl större volymer kommer. Hittills har Kalmar kommun använt allt vaccin som vi fått.

Igår presenterades det preliminära bokslutet för Kalmar kommun. Det visar på ett överskott på 120.7 miljoner. Det är en bra bit över budget och förklaras till stor del av de extra statsbidrag som gått till kommunerna detta märkliga år. Pandemin och de sjunkande skatteintäkterna har ”kostat” Kalmar 83 miljoner hittills. Samtidigt har vi under 2020 fått 130 miljoner i ökade generella statsbidrag. Så såg det inte ut för några månader sedan. Då var minskningen av skatteintäkterna betydligt större. En annan bidragande orsak till överskottet är att vi under 2020 fick fler invånare än vad vi budgeterat för.

Ett högt resultat tillsammans med avskrivningar utgör basen för att finansiera kommunens investeringar. Under 2020 investerade vi för 524 miljoner. Självfinansieringsgraden på våra investeringar var under året 95 procent.

Till detta så har det gjorts ett ordentligt arbete under året med att ”utrangera” gamla anläggningstillgångar som legat och belastat resultaträkningen. Totalt har detta kostat 170 miljoner i resultatet men det innebär också att driftsbudgeten för de kommande åren förstärks med cirka 25 miljoner per år. Jag är väldigt glad över att vi gjort detta och inte lämpat över dessa kostnader på framtida generationer.

Vi har jobbat stenhårt med ekonomin under de senaste åren samtidigt som vi gjort stora satsningar på välfärden. Har man kontroll/ordning och reda i ekonomin så är det möjligt. När jag tillträdde hade kommunen en negativ soliditet inklusive pensionsskulden på -3 procent. Nu är den uppe på 22.4 procent.

Min bedömning är att vi behöver komma upp ännu högre i soliditet för att klara de utmaningar vi har framför oss. Vi har stora investeringar i simhall, reningsverk, skolor, vård och omsorgsboenden och infrastruktur. Lägg därtill klimatförändringar som kommer ställa krav på kommunerna.

Perioden 2020-2030 är en period då många av dessa investeringar ska genomföras och då måste man ständigt arbeta med ekonomin. Jag vägrar genomföra investeringar som får betalas av generationen som kommer efter oss. De kommer ha sina utmaningar!

planutskottet igår fick vi en första prognos över bostadsbyggandet 2021. Det går ner i förhållande till topp året 2020 vilket är ganska naturligt.

Så här ser fördelningen ut i prognosen:

172 villor/småhus

549 hyresrätter/bostadsrätter

93 specialbostäder i form av vård- och omsorg eller LSS. 

Jag gläder mig också åt att det blev ett rekord år för Ung Företagsamhet under 2020. Totalt hade 860 elever i Kalmar län ett UF-företag under året, 394 av dem fanns i Kalmar kommun.

 

Utsläppsrätter, USA & äldreomsorg

EUs handel med utsläppsrätter har varit utskällt av många. Nu några år efter att det införts är det tydligt att det börjar fungera och ge resultat. I Portugal återstår bara ett kolkraftverk, i Spanien försvann hälften av kolkraftverken under förra året. I Tyskland ska Vattenfalls kolkraftverk i Hamburg stängas efter bara fem år.

Tror det är viktigt att ibland peka på de framsteg som görs i klimatarbetet. Lätt att man fastnar i det negativa..

Tror inte jag är ensam om att följa den dramatiska utvecklingen i USA. Blir väldigt tydligt att det också går att dra paralleller till Sverige. SD-ledaren Åkesson tyckeräven efter stormningen av kongressen att det hade varit bättre om Donald Trump vunnit valet. Det säger en hel del!

Jag är glad över att vi under flera år prioriterat äldreomsorgen i Kalmar. Detta genom utbyggnad/upprustning av boenden men också fokus på socialt innehåll och hög andel utbildade inom verksamheten.

Tycker Centerpolitikern Bengt Thörnblad hade en bra och resonerande artikel om äldreomsorgen i Barometern idag. Delar i mångt och mycket hans analys. Han påpekar att det finns en del politiker som vill flytta fokus till förstatliganden och andra organisatoriska förändringar. Detta skulle vara ödesdigert. Det minsta äldreomsorgen behöver nu är stora omorganisationer av det slag som polisen genomgick för några år sedan.

Sätt istället fokus på resurser, bra arbetsmiljö, hög kvalité och hög andel utbildad personal.

Thörnblad tycker exempelvis att man inte ska använda undersköterskor till att städa. Det har han helt rätt i. De ska ägna sig åt omsorg! Den förändringen är redan genomförd i Kalmar.

I den senaste budgeten gjorde vi rejäla ytterligare satsningar på äldreomsorgen. Vi utökade med 5.3 miljoner för ökad andel äldre, 1.8 miljoner för sjuka som är under 65 år och 4.4 miljoner i en särskild personalsatsning (bland annat slopade delade turer).

Imorgon har vi återigen möte med samtliga gruppledare kring pandemin. På agenda finns bland annat distansundervisning, idrotten, föreningslivet & vaccin.