Över 100 förslag för Kalmar framåt & parkeringsfrågan

Nu har den lokala valrörelsen så sakta smugit igång. Har varit en annorlunda juli. Frånvaron av regn och den utbredda torkan har gjort att man inte kunnat slappna av som vanligt under juli. Många telefonsamtal och avstämningar har det blivit. Fortsatt är brandrisken mycket stor i framförallt vår del av landet.  Jag längtar verkligen efter regn nu. Inte minst för våra bönders skull.

Inom S i Kalmar har vi nu aktiviteter varje dag. Från marknader i city och Vita Sand till dörrknackningar och pressträffar. Mycket människor är med och det är positiv respons bland människor. Domedags-stämningen som en del försöker etablera känns verkligen inte igen i mötet med människor!

Under våren har vi haft en väldigt bred process inom partiet för att ta fram ett valmanifest för de kommande fyra åren. Vi har en fantastisk mandatperiod bakom oss med nytt universitet som byggs, omlokalisering av E-hälsomyndigheten, förbifart Rinkabyholm, god ekonomi, investeringar i idrottsanläggningar, rekord i bostadsbyggande, bygdepeng, fiber-beslut, förbättrad kvalité i omsorg och skola. Detta bara för att nämna något. Jag skulle vilja påstå att den gångna mandatperioden är den kanske mest framgångsrika i Kalmars moderna historia.

Att man har levererat och gjort det bra skapar en väldigt stabil grund när man ska forma ett valmanifest för den kommande mandatperioden! Men det räcker inte! Vi har över 100 förslag för att fortsätta föra Kalmar Framåt.

En del av det presenterade vi igår på en pressträff. Sedan tidigare har vi presenterat förslag när det gäller bostadsbyggande, idrott & föreningsliv och skolan. Igår gällde det näringsliv, landsbygd, infrastruktur och integration.

Alla förslag finns presenterade på vår hemsida.

https://www.kalmarframat.se/

Jag tycker regeringen verkligen har varit delaktiga och aktiva när det gäller bränder och torka. Det har varit en väldig aktivitet och statsråd som varit på tårna. Inte ens oppositionen har kunnat varit särskilt kritiska, trots att det är valår.

Läste på radio Kalmars hemsida att oppositionsrådet Christina Fosnes vill lösa parkeringsproblematiken genom att anlägga större parkeringar utanför Kalmar och sedan sätta in bussar från dessa.

Jag lägger in hela citatet som börjar med miljöpartiets Max Troendle: 

– Vi vill också ha ett så kallat park- and-ride-system där man har större parkeringar utanför centrum och att bussbiljett ingår i parkeringsbiljetten, säger Max Troendle. 

Kalmar Moderaterna är inne på samma linje. 

– Vi föreslår långtidsparkeringar utanför citykärnan och matartrafik in till handelscentrum och arbetsplatser, säger Christina Fosnes (M). 

Hade Kalmar varit en miljonstad så hade jag kunnat förstå tanken men det är ju inte Kalmar. Vi är en regionhuvudstad med väldigt stor inpendling från ett stort omland. Naturligtvis är det bra om folk åker kollektivt och det gör man också i större utsträckning men att man i en stad av Kalmar storlek skulle ställa bilen utanför staden och sätta sig på en buss är helt verklighetsfrämmande.

Det skulle dessutom sända en väldigt tydlig signal till näringslivet i form av fastighetsägare och handel om att inte investera i centrala Kalmar. Tillgängligheten skulle kraftigt begränsas för både medarbetare, kunder och besökare.

I takt med att befolkningen och antalet nya jobb växer fram så behöver vi självklart fler parkeringsplatser samtidigt som vi behöver utbyggd kollektivtrafik och bättre cykelvägar och cykelparkeringar. Det arbetet pågår för fullt! Att stoppa detta nu skulle gå emot hela det arbete som vi bedrivit de senaste åren, i nära samverkan med både handel och fastighetsägare.

 

 

 

 

Flytta hemifrån garanti i Kalmar, investeringsstöd, livskvalité, marknadshyror, SD & värderingar

Senaste dagarna har det varit fokus på dotterns konfirmation. Väldigt fin gudstjänst i Domkyrkan. 

Har precis avslutat en pressträff tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson och företrädare för SSU där vi presenterade de delar av vårt valmanifest som rör bostadsbyggandet.

Den stora nyheten är en ”Flytta hemifrån garanti” som innebär att alla personer i åldern 18-25 år som är skriven hos sina föräldrar/förälder i Kalmar kommun ska få ett första handskontrakt på en hyresrätt inom sex månader. Möjligheten att flytta hemifrån ska inte, som idag, bygga på föräldrarnas plånbok eller kontakter.

Sedan tidigare har vi bostadsgaranti för studenter.

Det här kan vi gå till val på för att vi byggt och kommer bygga så många bostäder i Kalmar.

Under denna mandatperiod kommer det byggas cirka 2 400 bostäder i Kalmar kommun. Det har aldrig tidigare byggts så mycket under en mandatperiod. Cirka 70 procent är hyresrätter.

814 av dessa bostäder är byggda eller byggs med statligt investeringsstöd som innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hålla en rimlig hyra.

Regeringen har räknat med att det ska byggas omkring 10 000 nya bostäder med investeringsstöd. I Kalmar har det 814 av dessa. Det innebär att vi plockat hem över åtta procent av det statliga stödet med 0.66 procent av landets befolkning. Därtill har vi fått byggbonus för att hålla en hög planberedskap. Totalt en bit över 200 miljoner. Hela detta stöd vill samtliga allianspartier och SD avskaffa.

Därtill vill man i varierande grad införa marknadshyror vilket kraftigt kommer öka hyrorna, enligt en rapport som analysföretaget Ramböll gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Marknadshyror kommer också över tid att få konsekvensen att vi får ännu större bostadssegregation. Människor med normala inkomster kommer inte att ha råd att bo i de centrala delarna av en stad.

Bostadspolitiken tror jag kommer bli en vattendelare i den kommande valrörelsen.

S säger absolut nej till marknadshyror och vi vill fortsätta med investeringsstöden för att främja byggandet av hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

I vårt lokala valmanifest är vi också tydliga med att det ska färdigställas lägst 500 bostäder per år i Kalmar. Hälften av dessa ska vara hyresrätter. Vi ska planlägga för minst 150 villatomter per år.

Vi ska ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Den senaste antogs 2013 och är redan genomförd till stora delar. Den nya översiktsplanen ska ha fullt fokus på ”Livskvalité”. Det är tämligen ovanligt att lägga ett sådant fokus i en översiktsplan men vår bedömning är att det är på det området Kalmar långsiktigt har sin stora konkurrensfördel.

Vi ska bygga i hela kommunen och ha planlagd mark för bostäder i alla våra tätorter. Vi ska också bygga hållbart och stimulera bostäder med noll- eller plusenergi.

Många i Kalmar tar bostadsbyggandet för givet. Vi som varje vecka möter ungdomar och andra som desperat letar efter en bostad vet att bostadsbristen fortsatt är stor. Därför måste vi fortsätta bygga. Särskilt för människor med normala inkomster.

Blev väldigt glad över Miljöaktuellts ranking där Kalmar hamnar på plats 21 av landets 290 kommuner. Ytterligare ett område där vi hamnar topp 30!

Jag kan inte låta bli att reflektera över den senaste veckan turbulens kring SD och regeringsfrågan på både lokal och nationell nivå.

För fyra år sedan var Fredrik Reinfeldt statsminister och moderatledare. Då gällde följande:

1. SD är ett parti med värderingar som gör dem omöjliga att samarbeta med på något sätt.

2. Största block ska regera landet för att inte ge SD inflytande.

Dessa principer är nu helt övergivna av Moderaterna och Kristdemokraterna. Centern och Liberalerna vet inte vilket ben de ska stå. Krisen i den så kallade alliansen verkar fundamental med dagliga anklagelser mot varandra.

För mig är SD ett rasistiskt parti som delar in människor baserat på vilket ursprung man har. Hela idén med Sverigedemokraterna är att ställa grupper mot varandra. Därtill har man Polen och Ungern som föregångsländer med inskränkt pressfrihet och även inskränkningar i domstolarnas självständighet.

Därtill har man en politik som är väldigt långt åt höger med stora skattesänkningar för oss som tjänar mycket. Dessa mer politiska sakfrågor är dock något helt annat än det principiella som handlar om människovärdet.

Om nu M och KD svängt 180 grader på fyra år. Hur tror ni det ser ut i nästa val?

Kommer SD nöja sig med ordförandeposter i riksdagens utskott eller att Björn Söder får fortsätta som vice talman? Självklart inte. De kommer inte heller under nästa mandatperiod nöja sig med att vara dörrmatta åt en M-ledd regering. Det är självklart. De kommer kräva och också få inflytande. Ulf Kristersson kan aldrig bli statsminister utan att garantera dem ett sådant inflytande.

Just nu finns därför tre grupperingar bland partierna.

1. S, V och MP. Absolut nej till SD samarbete och därför en blocköverskridande regering.

2. C och L som i dagsläget säger pass och nej till allt.

3. M, KD och SD som är beredda att bilda en Moderat-ledd regering oavsett vilket block som är störst och därmed låta SD ha veto i varje fråga.

För mig handlar detta val om mycket. Det gäller välfärdens finansiering, bostadsbyggandet, marknadshyror och klimatarbete. Men. Framförallt handlar det om värderingar och alla människors lika värde. Jag går hellre i opposition än kompromissar med dessa värderingar!

Sandvik, Funkabo, Mortorp, Ekenäs, Kolboda, Karlslunda, Skälby, Slakmöre och Tvärskog

Igår genomfördes sista kommunfullmäktige före valet. Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder så är det i september. I oktober tillträder nya kommunfullmäktige. Det var ett tämligen lugnt fullmäktige även om antalet interpellationer och frågor var väldigt många.

Idag hade vi sista arbetsutskottet på några veckor. Min kalender är dock fortfarande fylld en bit in i juli. Efter det hoppas jag på åtminstone två veckors ledighet. Ett valår är väldigt intensivt!

Idag togs beslut om ytterligare stöd via bygdepengen. Totalt har vi satt av fem miljoner kronor under 2018. Detta för att kunna stödja olika projekt i hela kommunen där föreningar/byalag med flera kommer in med ansökningar. Kravet är att satsningen ska komma många till del och att den ska vara väl förankrad i bygden. Kraven på administration/papper är enkla. Kalmar ska vara EU-byråkratins motkraft!!

Här är de ansökningar som beviljades denna gång:

* Sandviks Samfällighetsförening vill bygga en ny brygga och sätta upp mer belysning. För det beviljas man 77 000.

* Kalmar Makerspace i Funkabo beviljas 160 000 kronor för upprustning och inköp av nytt material för det mycket uppskattade projekt man driver i Funkabo.

* Mortorps intresseförening vill satsa på Mortorps småskola där man ska genomföra flera aktiviteter, anlägga en vandringsled, boulebana, mobil kiosk och anslagstavlor. För det beviljas man 218 000.

* Karlslunda(Påryd) byalag har kompletterat sin tidigare ansökan gällande vandringsled och får 50 000 kronor.

* Nya Ekenäs samfällighetsförening har också kompletterat sin tidigare ansökan för en båtbrygga och beviljas 93 000 ytterligare.

* Skälby 4H beviljas 300 000 för att bygga gärdsgårdar och vindskydd för både djur och människor.

* Kolboda Båtklubb beviljas 8 000 kronor för utsättning av sjömärken.

* Slakmöre beviljas ytterligare 17 000 i stöd för att kunna förverkliga ett utegym.

* Tvärskogs bygdegårdsförening vill rusta upp badplatsen vid Ryabacken och renovera isbanan. För det beviljas man 225 000 kronor.

* Hossmo sockens hembygdsförening vill skylta upp Kalmarsundsleden och beviljas 25 000 kronor.

Totalt har 4 av 5 miljoner beviljats i olika stöd. Nästa omgång blir i augusti. Det här är insatser som kommer underifrån och som knappast blivit gjorda om kommunen skulle administrera och genomföra alla projekt. Därför är Bygdepeng-modellen ett lysande sätt att få saker och ting gjorda i hela kommunen.

Nu är det snart planutskott. Efter det träff med en reporter, sedan HSB och i eftermiddag Kalmar HC. Imorgon ska jag till Stockholm.

Jag vill med detta passa på och önska alla en Trevlig Midsommar!

Regn, Bäst i landet & marknadshyror

Börjar bli allvarligt oroad över bristen på nederbörd. Inte för att min gräsmatta är brun utan för att det riskerar att snart få allvarlig effekter för våra gröna näringar. Vallskördarna, fodret, är beroende av lite rejäl nederbörd väldigt snart. Blev därför väldigt glad över att SMHI visade en prognos på 17 millimeter under onsdagen. Nu är prognosen uppdaterad och det är återigen 0 i nederbörd den kommande veckan.

Dessutom ökar nu risken rejält när det gäller bränder i skog och mark.

Här är dock en positiv nyhet för lantbruket.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6973921

Förr oss i Kalmar-regionen är detta inte något nytt. Här omvandlas gödsel till biogas sedan flera år tillbaka. Vi har också skapat förutsättningar för avsättning av biogasen genom krav på detta när det gäller upphandlingar av bussar. Sambandet mellan utveckling av de gröna näringarna och klimatarbetet blir tydligt i detta sammanhang. Jag kan så här i valtider inte låta bli att oppositionen i Kalmar inte tyckte politiken skulle lägga sig i detta..

Branschorganet Visita avslöjar nu att restaurangerna i Kalmar kommun har störst omsättningstillväxt i landet!

Tillväxten mellan 2016 och 2017 var 18.3 procent, snittet för riket är 3.4 procent. På tio år har omsättningen ökat med 90 procent i Kalmar. Omsättningen är nu 805 miljoner och antalet anställda är 871 personer.

Det är fantastiskt att vi blivit Årets Sommarstad fyra år i rad men dessa siffror ger också ett innehåll till denna titel!

Det är väldigt intensivt med möten just nu. Imorgon bitti åker jag till Stockholm för möten med partiet, SKL och Svenskt Vatten. Hem sent på torsdag kväll.

Läser att Hyresgästföreningen låtit konsultföretaget Ramböll ta fram en rapport om vad marknadshyror skulle innebära för ett antal svenska städer. Det är rejäla hyreshöjningar som blir verklighet om alliansen och SD får majoritet i riksdagen och inför marknadshyror. Självklart skulle det få stora effekter även i Kalmar.

Om detta kommer jag återkomma.

 

E-hälsomyndigheten, 137 jobb & 4 300 hushåll på Kalmars landsbygd

Igår invigde socialminister Annika Strandhäll E-hälsomyndigheten i Kalmar. Kändes väldigt bra och markerade på något sätt en punkt i många års arbete med att få myndigheten till Kalmar. Jag, Anders Henriksson och förre landshövdingen Stefan Carlsson jobbade intensivt på olika sätt och utifrån olika ingångar.

Motståndet var tämligen stort, inte minst från myndigheten. Kompetensen fanns absolut inte i Kalmar var budskapet.

Denna gång vann politiken över byråkratin. Omlokaliseringen har dessutom gått över förväntan. Vid pressträffen med statsminister Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi i Kalmar så utlovade man cirka 100 tjänster. Redan nu är man uppe i 137 och inom det närmaste året kommer man rekrytera ytterligare ett 30-tal medarbetare i Kalmar.

Lägg därtill de möjligheter som uppstår genom en klusterbildning kring E-hälsa som det nu jobbas med.

Ett av de bolag som är särskilt spännande inom detta område är Inera. Det ägs av Sveriges kommuner och landsting och arbetar med just E-hälsa. Idag är man fler sysselsatta än på E-hälsomyndigheten.

Sedan årsskiftet så har också kommunerna klivit in som ägare av bolaget, bland annat Kalmar. Det innebär att bolaget nu också kommer arbeta med E-hälsa inom äldreomsorgen. Här finns en fantastisk potential! Här har vi också goda möjligheter i just Kalmar. Vi har en äldreomsorg i framkant och en kommun som är villig att testa saker, vi har också ett universitet med utbildningar inom området.

Lägg därtill dagens viktiga spadtag för fiber i HELA Kalmar kommun. Vi har ingått ett unikt avtal med Telia som innebär att hela vår landsbygd kommer få fiber senast 2020. Det görs genom att kommunen bygger och äger dubbel kanalisation på totalt 23 mil runtom i hela Kalmar kommun. Telia (och även andra aktörer) får tillgång till detta och erbjuder fiber till de områden som aldrig hade fått fiber annars. Våra tätorter är redan idag utbyggda men bara 6 procent av hushållen på landsbygden.

Genom denna överenskommelse får 4 300 hushåll tillgång till fiber. De hade annars levt i digitalt utanförskap!

När vi är klara med detta om ett par år så kommer Kalmar ligga i absoluta framkanten nationellt, åtminstone om man jämför med kommuner som har landsbygd. Att erbjuda fiber i en tätbefolkad storstadskommun är inga bekymmer..

Vid sidan av att dessa hushåll får tillgång till fiber så kan det också innebära att vi kan pröva E-hälsa i hela kommunen!

Jag pratar om olika typer av larm och andra digitala lösningar som kräver fiber. På det sättet kan också denna fiber-satsning vara en del i pusslet för att skapa ett kluster kring E-hälsa och då inom både sjukvård och äldreomsorg.

Detta var ett av skälen som vi använde för att komma fram till en ny modell med Telia. De såg, precis som vi, de möjligheter som kan uppstå kring omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten.

Lite roligt att ibland kunna ge en lite större bild av bakgrund och skäl till olika processer och hur man kan nyttja en pusselbit också i en helt annan process.

Igår hade vi ett väldigt bra medlemsmöte med S i Kalmar. Mycket människor. Började med en rundvandring på LNU-bygget som just nu sysselsätter 400 personer. Därefter bra diskussion om vårt valmanifest.  Känns verkligen bra!

Vatten, Helsingborg, Duncker-stiftelsen, Rockneby, Smedby, Halltorp, Möregården & Läckeby

Har inte skrivit på ett tag nu. Förra veckan var helt hysterisk.

Körde tidigt på tisdagen till Helsingborg där Vattenstämman ägde rum. Det är ett stort evenemang som arrangeras av Svenskt Vatten där alla VA-organisationer i landet är med.

Totalt var vi över 700 på plats i Helsingborgs arena. Jag öppnande stämman med ett tal där jag pekade på de enorma investeringar vi har framför oss. Det handlar om nya reningsverk, sanering av gamla ledningar, brist på vatten, översvämningar, klimatförändringar, bostadsbyggande och klimatförändringar.

Mitt i allt detta står landets alla VA-bolag. Jag vågar påstå att de aldrig haft större och mer spännande utmaningar framför sig än nu. På själva föreningsstämman omvaldes jag som ordförande. Kul!

Hade ett trevligt samtal med min kollega i Helsingborg Peter Danielsson (M). Vi har suttit i samma beredning på SKL och min fru känner honom sedan ungdomen. En mycket bra person även om vi har olika politisk färg.

Måste erkänna att jag är lite avundsjuk på Helsingborg. Inte bara för dess närhet till kontinenten och alla vackra slott utan framförallt för att de har Duncker-Stiftelsen.

Det är en stiftelse som instiftades av fabrikörfamiljen Duncker (de ägde bland annat Tretorn). Förmögenheten har genom åren gått vidare till väldigt mycket aktier i Trelleborg som bland annat äger Trelleborg Rubore i Kalmar. När det går bra för företaget så blir det utdelning på aktier. De senaste åren har man för dessa medel byggt Dunckers kulturhus, Helsingborg arena och renoverat Olympia. Vi pratar om mer än en miljard från Duncker-stiftelsen!

Tänk att kunna göra den typen av investeringar och sedan bara stå för driftskostnaden som kommun. Herregud vilka möjligheter!

Efter Helsingborg bar det av med flyg från Ängelholm till Stockholm och möten på Sveriges kommuner och landsting där jag är ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen.

Hem sent torsdagskväll. Full fart på fredagen som inleddes med Friska Steg i Rockneby. Är en aktivitet där vi bjuder in företag, tar en promenad runt samhället och dricker en kopp kaffe. En annorlunda dialogform som är lysande. Bra mycket bättre än frukostmöten med bacon!

Under fredagen blev det också budgetmöte med gymnasieförbundet och verksamhetsbesök på nya Halltorpsskolan och på Möregården i Hagby. Är väldigt imponerad av båda dessa besök!

Kvällen avslutades i Smedby där S-föreningen hade aktiviteter utanför ICA. Hela lördagen var det Lindsdalsdagen med debatter och samtal.

Under hela veckan var jag genomförkyld och hade nästan ingen röst. Därav ingen uppdatering av denna blogg. Var helt enkelt totalslut i skallen.

Under gårdagen hade vi allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. Eftersom det var på förslag från oppositionsrådet Christina Fosnes så tänkte vi nog alla att man hade någonting på gång från oppositionen. Något utspel eller något besked. Så var det dock inte. Istället passade vi från majoriteten på att ge ett mycket tydligt besked i regeringsfrågan.

En tröttsam diskussion tyckte oppositionen. Det förstår jag att de tycker av två enkla skäl:

1. De kan inte ge ett trovärdigt besked om vem de ska regera med.

2. De är inte överens om vad de ska göra om de får makten.

Idag har arbetsutskottet haft möte med bland annat delårsbokslutet som visar att vi ligger i princip på budget med ca 70 miljoner i överskott. Brukar alltid vara ett visst mått av försiktighet före sommaren..

Vi tog också beslut om stöd till Servicepunkter i Läckeby, Påryd och Halltorp. Det är ett stöd på max 100 000 per år som kan gå ut till livsmedelsbutikerna i dessa orter för att öka servicen på vår landsbygd. Modellen är hämtad från Västervik där det fungerat väldigt bra. Utan service, butik och skola på en ort så blir det bekymmer. Så ska det inte vara i Kalmar!

Bostäder, miljö, etableringar & regeringsfrågan

Vilket fantastiskt väder vi haft de senaste veckorna. Hoppas det håller i sig så att vi får en riktigt bra sommar. På nätterna får det dock gärna komma lite regn. Vore välgörande för de viktiga Gröna näringarna och för alla pollen-allergiker!

Körde förbi vårt nya bostadsområde Snurrom, det kommer upp nya bostäder i princip varje månad. Likadant på fler ställen runtom i vår kommun.

Bostadsbristen är fortsatt stor och just bostadstillgången tror jag också kommer bli ett viktigt konkurrensmedel mellan olika växande kommuner i framtiden.

Om man vet att det är möjligt att få en bra bostad till rimliga priser så blir man också attraktiv som boende-plats.

Träffade på en pappa i förra veckan. Han jobbade själv i byggsektorn och utgick från Linköping. Båda barnen pluggade i Kalmar på grund av att man här fick tag i en bostad. Han trodde också att de skulle bli kvar efter avslutade studier eftersom arbetsmarknaden numera också är positiv i Kalmar.

Hade vi inte byggt så mycket så är jag övertygad om att just bostadsbristen hade varit den stora valfrågan i Kalmar.

Här är en länk till en film om vårt årliga miljöbokslut. Det händer otroligt mycket inom hållbarhetsområdet i Kalmar. Och mer är på gång. Jag är inne i riktigt spännande samtal om en större satsning för att minska kväve och fosfor i Östersjön. Landas detta så kommer det göra stor skillnad.

Jag håller på med flera spännande samtal om satsningar och etableringar. Har dock lärt mig att aldrig säga ett knyst förrän det är klart. Jag märker dock själv att det är denna typ av strategiska etableringar som jag verkligen går igång på och faktiskt också lägger mer och mer tid på.

Ett exempel på en sådan etablering som numera är igång är Modigs nya fabrik norr om Kalmar. Känns helt fantastiskt att få landa och etablera en helt ny och högteknologisk industri i vår kommun! Det breddar arbetsmarknaden ytterligare och ger oss fler ben att stå på.

Ett antal sådana samtal pågår nu parallellt. Min ingång är naturligtvis att landa allt så fort som möjligt men jag har också lärt mig att det tar tid.

Efter gårdagens debattartikel från Sverigedemokraterna i Dagens Industri blir det alltmer tydligt att vi har tre block i Svensk politik.

Ett med M, Kd och SD.

Ett bestående av C och L.

Och ett med S, V och MP.

Min gissning är att vi kommer få en väldigt besvärlig regeringsbildning efter valet. Både M och S kommer sannolikt göra anspråk på att få bilda regering. Bollen kommer rulla till C och L som då kommer avgöra om vi ska få en ren höger-regering med stöd av SD eller om ett ny konstellation växer fram med S, C och L.

En sådan regering vore det bästa för Sverige och den skulle vara starkare än den ser ut. Ska man fälla förslag från en sådan regering så måste nämligen Vänsterpartiet förenas med M och SD. Det kommer ej ske.

Hur eller hur så måste Sverige ha en stark regering. Under nästa mandatperiod finns väldigt stora utmaningar både med samhällsekonomin och omvärldsläget.

 

Arenan, förskolan, Da Vinci och företagsmätning

Så kom äntligen beslutet att inte heller Högsta förvaltningsdomstolen tar upp Gunnar Rydströms/Jonas Löhnns överklagande av arenan. Gick lite fortare än vad jag trodde.

Nu får vi rådighet över en arena för 50-70 år framåt till en kostnad som sedan flera år redan finns i kommunens budget. Idag motsvarar 7 miljoner 0.18 procent av kommunens budget. I takt med att skatteintäkterna ökar och antalet invånare blir fler så kommer andelen successivt att sjunka.

På arenan kommer både dam- och herrfotboll att spelas. Det kommer bli en ökad användning och inbegripa även ungdomsfotboll den dag då vi går över till hybridgräs.

Precis haft debatt i radio Kalmar kring förskolan och Kalmars expansion. Vi ska ha en bra förskola i Kalmar. Det har vi haft och det ska vi fortsätta ha! Det kommer kräva resurser under nästa mandatperiod. För mig och mitt parti så är det inga svårigheter att göra den prioriteringen av ett mycket enkelt skäl. Vi utlovar inte stora skattesänkningar varken på lokal eller nationell nivå.

Både L och M var med i diskussionen och lovade tämligen runt. Det gör man i princip på alla områden där det uppstår en diskussion i Kalmar. Samtidigt ska man sänka skatten på både nationell och lokal nivå. Det går inte ihop.  På något sätt!

I veckan kom SKL med sin Servicemätning där man frågat 25 000 företagare som haft kontakt med en kommun under året. Man plockar helt enkelt ut uppgifter från varje kommun. Sedan ställer man frågor om hur servicen varit. Det är en bra och kvalitativ undersökning som har fokus på den enskilde företagarna och den enskilda kommunen.

Vi hamnar på fjärde plats i kategorin kommuner med över 40 000 invånare. Nöjdheten är 76 på en 100-gradig skala. Bäst betyg får vi när det gäller bemötande. Riktigt bra!

I eftermiddag är det invigning av utställningen om Leonardo Da Vinci på Kalmar slott. Det är en världsutställning som slottschefen Mimmi Mannheimer efter flera års tjat och uppvaktande fått till oss i Kalmar. Det är faktiskt riktigt stort. Jag tror Kalmar Slott kommer slå alla tiders besöksrekord i år!

Topp 30, branden, Trygghetsgaranti, Peter Hultqvist & Samuel Fröler

Imorse hälsade jag och kommundirektören Annette Andersson välkomna till Topp 100. Det är ett möte där vi bjuder in alla företagare i Kalmar för information och mingel. Även denna gång var det väldigt välbesökt, nästan 200 företagare.

Det började för fem år sedan och fick namnet Topp 100 för att vi då hade som mål att bli bland de 100 bästa kommunerna när det gäller företagsklimat.

När jag tillträdde som kommunalråd låg vi på plats 229 av 290 kommuner. Nu är vi på plats 75 i Svenskt Näringslivs ranking och ännu högre i SKLs företagsrankingar. Tycker därför vi det är dags att skrota begreppet Topp 100 och istället satsa på Topp 30!

I måndags hade vi kommunfullmäktige. I princip alla beslutsärenden rörde årsredovisningen för 2017.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt så blev 2017 ett av de absolut bästa åren i Kalmar kommuns moderna historia. Hade inte jag begärt ordet så tror jag inte det blivit någon diskussion alls kring årsredovisningen.

Man kan ju inte begära att oppositionen ska hylla majoriteten ett valår…

Hur eller hur så gick jag igenom några av nyckeltalen och tackade alla medarbetare för ett gott jobb. Jag passade också på att säga Tack till hela kommunfullmäktige.

Blev väldigt glad över att Omsorgsnämnden nu äntligen tagit beslutet om Trygghetsgaranti som innebär att människor över 85 år ska få tillgång till Vård och omsorgsboende utan biståndsbedömning. Jag tror att det kommer leda till rejält minskad oro hos både äldre och anhöriga. Vi har ju gått mot strömmen i Kalmar och rejält byggt ut antalet platser och satsat på nya vård- och omsorgsboenden. Så ser det inte ut i stora delar av landet. Där är platsbristen akut och väntetiderna väldigt långa. Har väldigt svårt att begripa hur man kan hamna i en sådan situation. Är ju knappast någon överraskning att antalet äldre blir fler..

Branden i måndags var omskakande. Allt gick så oerhört snabbt. 20.45 var den politiska ledningen inne på Brandstationen och fick en genomgång av läget. Ett tag visste vi inte om vi skulle kunna ha skolor mm igång under tisdagen.

Nu fick man ju som tur var hejd på det och avspärrningarna kunde minskas rejält. Alla som arbetade med branden gjorde ett fantastiskt arbete och förtjänar verkligen ett Tack. Sedan finns det alltid detaljer kring information och dylikt som kan förbättras. Det får man lära av! Jag har varit med om ett antal händelser som blivit skarpa. Skillnaden den här gången var att allt gick så oerhört snabbt.

I onsdags var jag på en väldigt bra Totalförsvarsdag i Oskarshamn. En heldag med omvärldsanalyser och tal av bland annat försvarsminister Peter Hultqvist. Han är lysande! Tryggt och metodiskt gick han igenom läget och pekade ut vägen framåt. En fröjd för Sverige att vi har en sådan försvarsminister.

Men, så har han också en bakgrund som kommunalråd. Är ofta en väldigt bra skola för ministrar! Man får hantera stora och små problem, man lär sig ledarskap och framförallt så är det fokus på att få något gjort i vardagen.

Med det sagt. Jag vill inte och ska inte till Stockholm. Jag är alldeles för förälskad i Kalmar och i ett normalt liv!!

Ikväll och på söndag kväll kör vi de sista föreställningarna med Södermörerevyn i Bjursnäs bygdegård. Det finns lite biljetter kvar till både föreställningarna som börjar klockan 18. Har varit fantastiskt roligt att få göra något helt annat tillsammans med ett fantastiskt gäng av proffsiga människor. Publikens gensvar har också varit riktigt härligt att få uppleva. Har ju aldrig varit med om att få stående ovationer på några politiska möten direkt…

På måndag blir det Valborg i Smedby och sedan 1 maj med skådespelaren Samuel Fröler som gör debut som 1 maj talare. Ska bli väldigt kul att höra honom. Vi ses på Staggs skolgård kl 13!

Ha en trevlig helg. Det ska jag ha!

 

Årsredovisning, finansnetto, resultat, skatt och Falkenbergsskolan

Har precis fått Kalmar kommuns årsredovisning. Riktigt bra och intressant läsning om man vill ha en god och översiktlig bild av kommunens verksamhet. Innehåller både genomgång av verksamheten och siffror. På måndag är det kommunfullmäktiges tur att godkänna och diskutera årsredovisningen. Blir säkert en bra diskussion.

Sveriges kommuner och landsting har också en öppen databas som heter Kolada.se där man kan göra egna sökningar om allt mellan himmel och jord.

Nu börjar siffrorna för 2017 komma in i just Kolada och jag roade mig därför med att jämföra resultatet för Kalmar och våra jämförelsekommuner de senaste tre åren. Trots att Kalmar inte har någon stor förmögenhet som kan pumpas in i resultatet så har vi bäst resultat. Det är faktiskt riktigt bra!

Slår man ihop resultatet för 2015, 2016 och 2017 så ser det ut på följande sätt:

Kalmar 10.3 procent i överskott.

Halmstad 9.1 procent i överskott.

Karlskrona 7.5 procent i överskott.

Kristianstad 5.3 procent i överskott.

Växjö 8.6 procent i överskott.

Då kan man ju fråga sig varför en kommun ska gå med överskott? Jo, överskottet tillsammans med avskrivningarna anger hur mycket man kan investera utan att låna. De senaste åren har vi genomfört väldigt stora investeringar i Kalmar utan att låna till dem. Det kommer vi sannolikt att behöva göra framåt men för varje år man slipper det så innebär mer pengar över till personal och verksamhet.

Här kommer också en redovisning av det som kallas finansnettot för jämförelsekommunerna. Det är gamla pengar som finns på banken och som har byggts upp genom årtionden. Avkastningen från detta kan användas rakt in i driften och blir på så sätt en del av finansieringen av verksamheten.

Sammanlagt finansnetto för åren 2015, 2016 och 2017, i procent av kommunens verksamhet:

Halmstad 7.8 procent

Kalmar 1.3 procent

Karlskrona 2.6 procent

Kristianstad 2. 0 procent

Växjö 11.2 procent.

Utan dessa ”gamla” pengar hade en kommun som Växjö gått med ett rejält underskott. Halmstad hade klarat sig med nöd och näppe. Kalmar, Karlskrona och Kristianstad hade klarat överskott men det hade varit lite lägre.

Här ligger huvudförklaringen till olika skattesatser mellan olika kommuner. Hade Kalmar haft samma finansnetto som Växjö så hade det inte varit några problem att sänka skatten utan att verksamheten hade påverkats.

Under 2017 uppgick Växjös finansnetto till 1897 kronor per invånare. I Kalmar var finansnettot 256 kronor per invånare vilket ger cirka 17 miljoner. Skulle Kalmar ha samma finansnetto så hade vi haft 117 miljoner mer att röra oss med. Det motsvarar nästan 1 krona i kommunalskatt vilket inte är lite.

Fördelen med att ha en blogg är att man på detta sätt kan redovisa lite längre och ge lite mer sammanhang än vad som kanske redovisas och beskrivs på några få rader i tidningar eller debatter.

Idag har jag också gjort ett besök på Falkenbergsskolan och samtalat med den energiske och duktige rektorn Per-Ola Jacobson. Det grepp som han och skolan har tagit kring att minska användningen av alkohol och narkotika är jag väldigt imponerad av! Där har vi sannolikt en modell som kan användas av fler framåt.