Nybloggat om lite av varje

Jag har varit aktiv i ett antal valrörelser men aldrig upplevt att vi varit så många som är aktiva, kämpar och sliter. Igår, en söndag, så var vi omkring 50 personer som var igång. Allt från valstugan till dörrknackning, telefonkampanj och omaffischering.

För några veckor sedan var jag lite dyster över det nationella opinionsläget. Nu känner jag att det händer saker och det syns också i de senaste mätningarna!

Jag har också testat en liten ny grej i den här valrörelsen och det är att jag åker runt med Kalmar Framåt skyltar till folk som vill ha den i trädgården. Det har blivit en kul och positiv grej.

Jag noterar också att Barometerns ledarsida (M) gått upp i valrörelseform. Det brukar man göra när det är valår. Senast idag sågades det mesta av utvecklingen i Kalmar. Jag är inte förvånad, nu ska M-väljarna förmås att inte rösta rött i kommunvalet. Det lär komma fler artiklar på detta tema de kommande tio dagarna. Faktamässigt har de dock inte mycket att komma med och inte med ett ord nämner man oppositionen i Kalmar som inte är överens om VAD man ska göra eller med VEM man ska göra det med.

I över ett års tid har jag försökt få besked från oppositionsrådet Christina Fosnes (M) om huruvida man kan tänka sig att regera med stöd av Sverigedemokraterna. I debatterna i kommunfullmäktige har hon varit lika hal som de ålar jag förr fiskade på östra Öland.

I radio Kalmar fick hon också frågan om SD samarbete och svarade så här:

”Om jag ska vara riktigt ärlig så har jag faktiskt inte funderat riktigt över detta.”

Detta trots att frågan ställts i ett års tid. Antingen så har Christina Fosnes väldigt lång betänketid eller också så vill hon besvara denna fråga först efter valet. Ni får väl själva fundera över vad som är mest sannolikt.

Det går ju också intensiva rykten om att de ledande M och SD företrädarna redan har träffats och sonderat läget. Det förnekas givetvis av de inblandade.

En annan sak som verkligen har överraskat mig i denna valrörelse är Björn Brändewalls (L) inställning till liberalisering av cannabis. Sedan detta blev känt har också liberalernas politiska sekreterare givit sig in i debatten om fördelar och nackdelar kring detta. De riktar kritik mot mig för att jag säger blankt nej. Jag har genom åren träffat åtskilliga personer som fastnat i tungt missbruk och just börjat med att röka cannabis. Så länge jag lever kommer jag vara emot en liberalisering av knark.

Denna debatt rasar också utan några större diskussioner i media. Björn Brändewall är faktiskt inte vem som helst. Han är idag vice ordförande i Barn och ungdomsnämnden i Kalmar. Vid ett maktskifte så blir han sannolikt ordförande. Ni kan ju tänka er vilket rabalder det hade blivit om den nuvarande ordföranden i Barn och ungdomsnämnden Lasse Johansson hade förespråkat legalisering av cannabis och dessutom blivit uppbackad min politiska sekreterare/ombudsmannen Linus Hellman. Jag tror både S kansliet och stadshuset hade varit belägrat av media!

I veckan kom det fram att Sverigedemokraterna vill avskaffa rösträtten för människor med dubbelt medborgarskap. Det skulle innebära att bland annat min kollega Dzenita Abaza skulle bli av med sin rösträtt. Sannolikt får man väl heller inte ställa upp i val om man inte har rösträtt. Omkring 8 procent i Sverige har dubbelt medborgarskap. Omräknat till Kalmar så är det upp emot 4 000 Kalmarbor som skulle bli av med sin rösträtt om SD kommer till makten.

Nu måste väl ändå människor förstå att det är allvar! Att det faktiskt handlar om att värna vår demokrati!

Konkret plan för Kalmarsund & vattnet

Vid en presskonferens vid fiskeläget i Hagby presenterade jag, Anna Thore och Steve Sjögren följande konkreta plan för Kalmarsund och vattenförsörjningen. Det är några av över 100 punkter för Kalmar Fortsatt framåt.

BLÅ LÖFTEN FRÅN RÖTT!

 

·         Vi ska ta vår del för att Kalmarsund ska bli rent! Kalmar ska som första kommun anta handlingsplan som gör att vi klarar vår andel i enlighet med Baltic Sea Action plan.

·         Detta är en förutsättning för ökad livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad.

·         Fokus vatten! Kalmar ska inrätta en särskild nämnd som bara fokuserar på åtgärder inom vatten och klimat!

·         Vi ska bygga Sveriges bästa reningsverk!

·         Stödja biogasproduktionen genom biogaståg till Linköping!

·         Utbytestakten på det kommunala VA-nätet ska ej överstiga 100 år.

·         Utbyggnaden av kommunalt avlopp ska fortsätta.

·         I samverkan med andra aktörer pröva storskaliga musselodlingar.

·         För att långsiktigt säkra dricksvattenproduktion och minska sårbarheten är vår inriktning att vatten bör produceras på tre olika sätt.

·         Matsvinnet i kommunens verksamheter ska minska och vi ska fortsätta öka andelen närproducerad/ekologisk mat.

·         I samverkan med markägare öka insatserna för att få vattnet att stanna i landskapet. Det är win win för lantbruket och miljön.

 

 Sommarens värme har påmint oss om både tilltagande klimatförändringar och hur viktig kusten är, både för oss som bor här och för våra besökare. Östersjöns övergödning är allvarlig. I Kalmar har vi länge gemensamt kämpat för ett friskare Kalmarsund. Arbetet inom Kalmarsundskommissionen där ideella, experter och det offentliga går samman i offensivt kustmiljöarbete är nationellt känt och lyfts fram som en föregångsmodell. Nu vill vi lägga i nästa växel!

 

 För att ytan ska kunna glittra blått och det åter ska nappa på kroken behöver vi göra mer. Vi ska bli den första kommunen som tar fram en handlingsplan för att ta vår del av kväve och fosfor. Det handlar om åtgärder på land genom exempelvis våtmarker. Det handlar om att ytterligare stimulera biogas som skapas genom gödsel. Vi vill också se separering av kväve och fosfor i processen.

 

Att ta vår andel av minskat näringsläckage till havet är möjligt genom aktiva åtgärder när det gäller kväve. När det gäller fosfor så är det endast möjligt om vi återför näring från havet. Detta gör vi i musselodlingar som blir till foder och fungerar både som klimat- och övergödningssänka. Detta blir ännu mer intressant i foderbristen spår.

 

Vi kommer aktivt söka samarbeten med aktörer utanför kommunen för att anlägga storskaliga musselodlingar som inte nödvändigtvis behöver ligga i Kalmar kommun. Regeringen har också sett till att förutsättningarna aldrig varit så goda som nu för att göra verkstad i kustmiljöarbetet!

 

Vi vill bygga Sveriges bästa reningsverk ur näringssynpunkt! Kalmar har idag ingen dricksvattenbrist. För att långsiktigt säkra vattenproduktionen och minska sårbarheten vill vi se ett dricksvatten som produceras utifrån tre källor; grundvatten, renat avloppsvatten och vatten från Kalmarsund. Vi vill därutöver satsa på att återanvända dagvatten för bevattning. Utbytestakten i de kommunala ledningsnäten ska ej överstiga 100 år. Kalmar kommun ska leda Sveriges utveckling för renare vatten!

 

I Kalmar är vi duktiga på biogas. Detta ger trippelvinst; det är bra för klimatet, det stärker lantbruket och det ger mindre övergödning när gödsel kan rötas och användas bättre på åkern. För detta krävs efterfrågan på biogasen. Det vill vi skapa genom att i upphandlingen av nya tåg till Stångådalsbanan ställa krav på biogas.

 

Vi behöver minska matsvinnet i våra kommunala verksamheter och vi ska fortsätta arbetet med att öka andelen närproducerad/ekologiska livsmedel.

Mr Ironman Tomas Gustafsson fick gata

Pressmeddelande

För tio år sedan tog kommunfullmäktige i Kalmar beslutet att namnge gator till levande personer. Detta för att rikta kommunens tack till en person som gjort stora insatser för Kalmar. Och idag förärades ”järnmannen” Tomas Gustafsson med en egen gata.

– Vi gör detta för att vi vill hylla människor medan de lever och idag vill vi rikta strålkastarna på Tomas Gustafsson, mannen som är anledningen till att vi är samlade här idag för att uppleva målgången i Ironman, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) från Ironmans upplopp och målfålla. 

Under de senaste åren har flera personer hyllats på detta sätt med egen gata. Bland dessa återfinns Nanne Bergstrand, Robert Gustafsson, Vicky von der Lancken, Skotte Linde och Cidden Andersson för att nämna några.
– Bakgrunden till att kommunen valt att namne gator till levande personer är att man i Sverige och i Kalmar är generellt dåliga på att visa uppskattning, säga tack och bra jobbat. Det har vi velat ändra på, förklarar Johan Persson.

Motiveringen till Tomas Gustafssons gata lyder:

”1994 genomfördes den första fullskaliga Thriathlon tävlingen i Kalmar. 64 deltagare stod på startlinjen. Ur denna start för 24 år sedan växte sakteliga en dröm om att göra något riktigt stort i Kalmar. Med stort mod och stort engagemang från många förverkligades drömmen 2012 då Kalmars första Ironman genomfördes. Sedan dess har tävlingen vid två tillfällen röstats fram som Sveriges bästa idrottsevenemang. De tävlande själva har utsett Ironman i Kalmar till det bästa av alla världens 41 Ironman. Under veckan skrevs ett nytt avtal på fem år. Under hela denna resa har många personer lagt sin hjärta och sin själ. En av de personer som kanske mest personifierat denna framgång är Järnmannen själv, Tomas Gustafsson som vi idag vill hylla genom att uppkalla en gata i Kalmar i hans namn.”

– Vi är stolta över dig. Vilken fantastisk insats du har gjort för Kalmar, avslutar Johan Persson.

En riktigt bra dag!!

För några år sedan var jag i Klagenfurt som ligger i Österrike. Där skrev jag under ett avtal som innebar att Kalmar skulle bli värdstad för Ironman.

Det som började 1994 med 64 deltagare hade nu vuxit rejält. I delegationen ingick Urban Strömberg, Thomas Gustafsson och näringslivschefen Thomas Davidsson. Vi var väldigt spända över hur det skulle tas emot i Kalmar men ännu mer nervösa över åtagandet. Kalmar var på den tiden inte särskilt vana vid denna typ av arrangemang.

Idag har vi haft presskonferens och meddelat att vi skrivit ett nytt 5-års avtal kring Ironman. De inblandade klubbarna skriver ett avtal och kommunen genom Destination Kalmar skriver ett. Föreningarna får mer resurser i detta avtal och kommunens insats blir densamma som tidigare. Känns riktigt kul att få leverera en julklapp redan i augusti!!

Ironman i Kalmar har blivit en formidabel succé, inte minst för folkhälsan i vår region. Ur detta har det fötts ett enormt intresse för att träna och att röra på sig. Ur detta har det också växt fram ett antal löplopp och Hansa Bygg Grand Prix i cykling.

Sedan 2012 har Ironman i Kalmar vid två tillfällen utsetts till Sveriges bästa sportevenemang. Detta i konkurrens med exempelvis Vasaloppet. 

Under förra året utsåg deltagarna Ironman i Kalmar till den bästa Ironman-tävlingen i världen. Totalt är det 41 lopp. Detta är faktiskt helt otroligt!

Årets Ironman lockar 2880 deltagare från 46 länder. Till det ska läggas en fulltecknad Mini tri med 1500 deltagare. Turistekonomiskt ger evenemanget 41 miljoner och då bara mätt på de aktuella dagarna. Det är i underkant.

Just detta att teckna långsiktiga avtal är väldigt viktigt. Nu har vi klart med Ironman på fem år, Krusenstiernska teatern har vi nu på sex år och Hansa Bygg Grand Prix i cykling på ytterligare tre år. För mig har just långsiktigheten varit väldigt viktigt. Det ger grund för att företag vågar ta långsiktiga investeringsbeslut. Oavsett om det handlar om att köpa in en scen eller bygga fler hotellrum.

Jag noterar att Jonas Löhnn nu återigen styr miljöpartiet i Kalmar. Blir intressant att följa.

Jag noterar också att Östran idag kommer med en helt unik nyhet. Nämligen att vi är den enda universitetsstaden som lyckats med konststycket att bygga bort bostadsbristen för studenter. Oj, vilken marknadsföring mot landets alla ungdomar som funderar över vilken stad man ska plugga i.

Vi kommer dock att behöva bygga ännu mer för studenter och ungdomar. Vid årsskiftet startar läkarutbildningen i Kalmar och i startgroparna ligger också ingenjörsutbildningar.

Därtill går vi socialdemokrater till val på en flytta hemifrån garanti för alla Kalmar ungdomar mellan 18-25 som vill ha en egen lägenhet. Att bygga bort bostadsbristen är väldigt mycket en fråga om jämlikhet. Det ska inte vara plånbokens tjocklek eller kontakter som ska avgöra om du får tag i en bostad.

Äldreomsorg a la S eller SD

Ska ikväll på valupptakt med Kommunal.

Tänkte då gå igenom den stora skiljelinjen i Svensk politik.

Nej, det handlar inte om migration eller kriminalitet som SD och M försöker göra det till. Det handlar istället om vi överhuvudtaget ska ha kvar en gemensamt finansierad välfärd av hög kvalité.

S går till val på att öka statsbidragen med minst 20 miljarder nästa mandatperiod. Jag tror att mer behövs med tanke på att antalet barn och äldre ökar så mycket de kommande åren.

Vi går också till val på heltider i omsorgen, att 90 procent av tjänsterna inom omsorgen ska vara tills vidare tjänster, minimera delade turer och helst avskaffa dem helt. Avskaffade minutscheman inom hemtjänsten, investeringsstöd för att bygga nya vård och omsorgsboenden och mycket mer.

SD som i retoriken hävdar att de värnar landets äldreomsorg går till val på 36 miljarder i skattesänkningar. Det ska bland annat finansieras med 13 miljarder i minskade statsbidrag till kommunerna.

Man vill också helt avskaffa arbetsmarknadspolitiken vilket skulle vara en katastrof för den enskilde men också innebära att kommunerna får ta hela ansvaret för att utbilda och matcha mot jobb. Självklart kommer det att leda till kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd (är idag sjunkande i Kalmar).

Man vill också avskaffa etableringsersättningen till nyanlända vilket idag kostar fem miljarder. Blir ju en direkt kostnad för kommunernas försörjningsstöd om man nu inte tycker folk ska svälta.

Därtill vill man avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Däremot ska självklart arbetsgivarna även framåt få dra av avgiften för medlemskap i Svenskt Näringsliv…

På klimatområdet vill man som en ren konsumentupplysning ”bara” spara 30 procent.

Därtill ett självklart ja till obegränsade vinster i välfärden.

Här finns den stora skiljelinjen i Svensk politik.

Tyvärr handlar väldigt lite av den politiska debatten om detta. I alla fall hittills..

Över 100 förslag för Kalmar framåt & parkeringsfrågan

Nu har den lokala valrörelsen så sakta smugit igång. Har varit en annorlunda juli. Frånvaron av regn och den utbredda torkan har gjort att man inte kunnat slappna av som vanligt under juli. Många telefonsamtal och avstämningar har det blivit. Fortsatt är brandrisken mycket stor i framförallt vår del av landet.  Jag längtar verkligen efter regn nu. Inte minst för våra bönders skull.

Inom S i Kalmar har vi nu aktiviteter varje dag. Från marknader i city och Vita Sand till dörrknackningar och pressträffar. Mycket människor är med och det är positiv respons bland människor. Domedags-stämningen som en del försöker etablera känns verkligen inte igen i mötet med människor!

Under våren har vi haft en väldigt bred process inom partiet för att ta fram ett valmanifest för de kommande fyra åren. Vi har en fantastisk mandatperiod bakom oss med nytt universitet som byggs, omlokalisering av E-hälsomyndigheten, förbifart Rinkabyholm, god ekonomi, investeringar i idrottsanläggningar, rekord i bostadsbyggande, bygdepeng, fiber-beslut, förbättrad kvalité i omsorg och skola. Detta bara för att nämna något. Jag skulle vilja påstå att den gångna mandatperioden är den kanske mest framgångsrika i Kalmars moderna historia.

Att man har levererat och gjort det bra skapar en väldigt stabil grund när man ska forma ett valmanifest för den kommande mandatperioden! Men det räcker inte! Vi har över 100 förslag för att fortsätta föra Kalmar Framåt.

En del av det presenterade vi igår på en pressträff. Sedan tidigare har vi presenterat förslag när det gäller bostadsbyggande, idrott & föreningsliv och skolan. Igår gällde det näringsliv, landsbygd, infrastruktur och integration.

Alla förslag finns presenterade på vår hemsida.

https://www.kalmarframat.se/

Jag tycker regeringen verkligen har varit delaktiga och aktiva när det gäller bränder och torka. Det har varit en väldig aktivitet och statsråd som varit på tårna. Inte ens oppositionen har kunnat varit särskilt kritiska, trots att det är valår.

Läste på radio Kalmars hemsida att oppositionsrådet Christina Fosnes vill lösa parkeringsproblematiken genom att anlägga större parkeringar utanför Kalmar och sedan sätta in bussar från dessa.

Jag lägger in hela citatet som börjar med miljöpartiets Max Troendle: 

– Vi vill också ha ett så kallat park- and-ride-system där man har större parkeringar utanför centrum och att bussbiljett ingår i parkeringsbiljetten, säger Max Troendle. 

Kalmar Moderaterna är inne på samma linje. 

– Vi föreslår långtidsparkeringar utanför citykärnan och matartrafik in till handelscentrum och arbetsplatser, säger Christina Fosnes (M). 

Hade Kalmar varit en miljonstad så hade jag kunnat förstå tanken men det är ju inte Kalmar. Vi är en regionhuvudstad med väldigt stor inpendling från ett stort omland. Naturligtvis är det bra om folk åker kollektivt och det gör man också i större utsträckning men att man i en stad av Kalmar storlek skulle ställa bilen utanför staden och sätta sig på en buss är helt verklighetsfrämmande.

Det skulle dessutom sända en väldigt tydlig signal till näringslivet i form av fastighetsägare och handel om att inte investera i centrala Kalmar. Tillgängligheten skulle kraftigt begränsas för både medarbetare, kunder och besökare.

I takt med att befolkningen och antalet nya jobb växer fram så behöver vi självklart fler parkeringsplatser samtidigt som vi behöver utbyggd kollektivtrafik och bättre cykelvägar och cykelparkeringar. Det arbetet pågår för fullt! Att stoppa detta nu skulle gå emot hela det arbete som vi bedrivit de senaste åren, i nära samverkan med både handel och fastighetsägare.

 

 

 

 

Flytta hemifrån garanti i Kalmar, investeringsstöd, livskvalité, marknadshyror, SD & värderingar

Senaste dagarna har det varit fokus på dotterns konfirmation. Väldigt fin gudstjänst i Domkyrkan. 

Har precis avslutat en pressträff tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson och företrädare för SSU där vi presenterade de delar av vårt valmanifest som rör bostadsbyggandet.

Den stora nyheten är en ”Flytta hemifrån garanti” som innebär att alla personer i åldern 18-25 år som är skriven hos sina föräldrar/förälder i Kalmar kommun ska få ett första handskontrakt på en hyresrätt inom sex månader. Möjligheten att flytta hemifrån ska inte, som idag, bygga på föräldrarnas plånbok eller kontakter.

Sedan tidigare har vi bostadsgaranti för studenter.

Det här kan vi gå till val på för att vi byggt och kommer bygga så många bostäder i Kalmar.

Under denna mandatperiod kommer det byggas cirka 2 400 bostäder i Kalmar kommun. Det har aldrig tidigare byggts så mycket under en mandatperiod. Cirka 70 procent är hyresrätter.

814 av dessa bostäder är byggda eller byggs med statligt investeringsstöd som innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hålla en rimlig hyra.

Regeringen har räknat med att det ska byggas omkring 10 000 nya bostäder med investeringsstöd. I Kalmar har det 814 av dessa. Det innebär att vi plockat hem över åtta procent av det statliga stödet med 0.66 procent av landets befolkning. Därtill har vi fått byggbonus för att hålla en hög planberedskap. Totalt en bit över 200 miljoner. Hela detta stöd vill samtliga allianspartier och SD avskaffa.

Därtill vill man i varierande grad införa marknadshyror vilket kraftigt kommer öka hyrorna, enligt en rapport som analysföretaget Ramböll gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Marknadshyror kommer också över tid att få konsekvensen att vi får ännu större bostadssegregation. Människor med normala inkomster kommer inte att ha råd att bo i de centrala delarna av en stad.

Bostadspolitiken tror jag kommer bli en vattendelare i den kommande valrörelsen.

S säger absolut nej till marknadshyror och vi vill fortsätta med investeringsstöden för att främja byggandet av hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

I vårt lokala valmanifest är vi också tydliga med att det ska färdigställas lägst 500 bostäder per år i Kalmar. Hälften av dessa ska vara hyresrätter. Vi ska planlägga för minst 150 villatomter per år.

Vi ska ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Den senaste antogs 2013 och är redan genomförd till stora delar. Den nya översiktsplanen ska ha fullt fokus på ”Livskvalité”. Det är tämligen ovanligt att lägga ett sådant fokus i en översiktsplan men vår bedömning är att det är på det området Kalmar långsiktigt har sin stora konkurrensfördel.

Vi ska bygga i hela kommunen och ha planlagd mark för bostäder i alla våra tätorter. Vi ska också bygga hållbart och stimulera bostäder med noll- eller plusenergi.

Många i Kalmar tar bostadsbyggandet för givet. Vi som varje vecka möter ungdomar och andra som desperat letar efter en bostad vet att bostadsbristen fortsatt är stor. Därför måste vi fortsätta bygga. Särskilt för människor med normala inkomster.

Blev väldigt glad över Miljöaktuellts ranking där Kalmar hamnar på plats 21 av landets 290 kommuner. Ytterligare ett område där vi hamnar topp 30!

Jag kan inte låta bli att reflektera över den senaste veckan turbulens kring SD och regeringsfrågan på både lokal och nationell nivå.

För fyra år sedan var Fredrik Reinfeldt statsminister och moderatledare. Då gällde följande:

1. SD är ett parti med värderingar som gör dem omöjliga att samarbeta med på något sätt.

2. Största block ska regera landet för att inte ge SD inflytande.

Dessa principer är nu helt övergivna av Moderaterna och Kristdemokraterna. Centern och Liberalerna vet inte vilket ben de ska stå. Krisen i den så kallade alliansen verkar fundamental med dagliga anklagelser mot varandra.

För mig är SD ett rasistiskt parti som delar in människor baserat på vilket ursprung man har. Hela idén med Sverigedemokraterna är att ställa grupper mot varandra. Därtill har man Polen och Ungern som föregångsländer med inskränkt pressfrihet och även inskränkningar i domstolarnas självständighet.

Därtill har man en politik som är väldigt långt åt höger med stora skattesänkningar för oss som tjänar mycket. Dessa mer politiska sakfrågor är dock något helt annat än det principiella som handlar om människovärdet.

Om nu M och KD svängt 180 grader på fyra år. Hur tror ni det ser ut i nästa val?

Kommer SD nöja sig med ordförandeposter i riksdagens utskott eller att Björn Söder får fortsätta som vice talman? Självklart inte. De kommer inte heller under nästa mandatperiod nöja sig med att vara dörrmatta åt en M-ledd regering. Det är självklart. De kommer kräva och också få inflytande. Ulf Kristersson kan aldrig bli statsminister utan att garantera dem ett sådant inflytande.

Just nu finns därför tre grupperingar bland partierna.

1. S, V och MP. Absolut nej till SD samarbete och därför en blocköverskridande regering.

2. C och L som i dagsläget säger pass och nej till allt.

3. M, KD och SD som är beredda att bilda en Moderat-ledd regering oavsett vilket block som är störst och därmed låta SD ha veto i varje fråga.

För mig handlar detta val om mycket. Det gäller välfärdens finansiering, bostadsbyggandet, marknadshyror och klimatarbete. Men. Framförallt handlar det om värderingar och alla människors lika värde. Jag går hellre i opposition än kompromissar med dessa värderingar!

Sandvik, Funkabo, Mortorp, Ekenäs, Kolboda, Karlslunda, Skälby, Slakmöre och Tvärskog

Igår genomfördes sista kommunfullmäktige före valet. Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder så är det i september. I oktober tillträder nya kommunfullmäktige. Det var ett tämligen lugnt fullmäktige även om antalet interpellationer och frågor var väldigt många.

Idag hade vi sista arbetsutskottet på några veckor. Min kalender är dock fortfarande fylld en bit in i juli. Efter det hoppas jag på åtminstone två veckors ledighet. Ett valår är väldigt intensivt!

Idag togs beslut om ytterligare stöd via bygdepengen. Totalt har vi satt av fem miljoner kronor under 2018. Detta för att kunna stödja olika projekt i hela kommunen där föreningar/byalag med flera kommer in med ansökningar. Kravet är att satsningen ska komma många till del och att den ska vara väl förankrad i bygden. Kraven på administration/papper är enkla. Kalmar ska vara EU-byråkratins motkraft!!

Här är de ansökningar som beviljades denna gång:

* Sandviks Samfällighetsförening vill bygga en ny brygga och sätta upp mer belysning. För det beviljas man 77 000.

* Kalmar Makerspace i Funkabo beviljas 160 000 kronor för upprustning och inköp av nytt material för det mycket uppskattade projekt man driver i Funkabo.

* Mortorps intresseförening vill satsa på Mortorps småskola där man ska genomföra flera aktiviteter, anlägga en vandringsled, boulebana, mobil kiosk och anslagstavlor. För det beviljas man 218 000.

* Karlslunda(Påryd) byalag har kompletterat sin tidigare ansökan gällande vandringsled och får 50 000 kronor.

* Nya Ekenäs samfällighetsförening har också kompletterat sin tidigare ansökan för en båtbrygga och beviljas 93 000 ytterligare.

* Skälby 4H beviljas 300 000 för att bygga gärdsgårdar och vindskydd för både djur och människor.

* Kolboda Båtklubb beviljas 8 000 kronor för utsättning av sjömärken.

* Slakmöre beviljas ytterligare 17 000 i stöd för att kunna förverkliga ett utegym.

* Tvärskogs bygdegårdsförening vill rusta upp badplatsen vid Ryabacken och renovera isbanan. För det beviljas man 225 000 kronor.

* Hossmo sockens hembygdsförening vill skylta upp Kalmarsundsleden och beviljas 25 000 kronor.

Totalt har 4 av 5 miljoner beviljats i olika stöd. Nästa omgång blir i augusti. Det här är insatser som kommer underifrån och som knappast blivit gjorda om kommunen skulle administrera och genomföra alla projekt. Därför är Bygdepeng-modellen ett lysande sätt att få saker och ting gjorda i hela kommunen.

Nu är det snart planutskott. Efter det träff med en reporter, sedan HSB och i eftermiddag Kalmar HC. Imorgon ska jag till Stockholm.

Jag vill med detta passa på och önska alla en Trevlig Midsommar!

Regn, Bäst i landet & marknadshyror

Börjar bli allvarligt oroad över bristen på nederbörd. Inte för att min gräsmatta är brun utan för att det riskerar att snart få allvarlig effekter för våra gröna näringar. Vallskördarna, fodret, är beroende av lite rejäl nederbörd väldigt snart. Blev därför väldigt glad över att SMHI visade en prognos på 17 millimeter under onsdagen. Nu är prognosen uppdaterad och det är återigen 0 i nederbörd den kommande veckan.

Dessutom ökar nu risken rejält när det gäller bränder i skog och mark.

Här är dock en positiv nyhet för lantbruket.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6973921

Förr oss i Kalmar-regionen är detta inte något nytt. Här omvandlas gödsel till biogas sedan flera år tillbaka. Vi har också skapat förutsättningar för avsättning av biogasen genom krav på detta när det gäller upphandlingar av bussar. Sambandet mellan utveckling av de gröna näringarna och klimatarbetet blir tydligt i detta sammanhang. Jag kan så här i valtider inte låta bli att oppositionen i Kalmar inte tyckte politiken skulle lägga sig i detta..

Branschorganet Visita avslöjar nu att restaurangerna i Kalmar kommun har störst omsättningstillväxt i landet!

Tillväxten mellan 2016 och 2017 var 18.3 procent, snittet för riket är 3.4 procent. På tio år har omsättningen ökat med 90 procent i Kalmar. Omsättningen är nu 805 miljoner och antalet anställda är 871 personer.

Det är fantastiskt att vi blivit Årets Sommarstad fyra år i rad men dessa siffror ger också ett innehåll till denna titel!

Det är väldigt intensivt med möten just nu. Imorgon bitti åker jag till Stockholm för möten med partiet, SKL och Svenskt Vatten. Hem sent på torsdag kväll.

Läser att Hyresgästföreningen låtit konsultföretaget Ramböll ta fram en rapport om vad marknadshyror skulle innebära för ett antal svenska städer. Det är rejäla hyreshöjningar som blir verklighet om alliansen och SD får majoritet i riksdagen och inför marknadshyror. Självklart skulle det få stora effekter även i Kalmar.

Om detta kommer jag återkomma.

 

E-hälsomyndigheten, 137 jobb & 4 300 hushåll på Kalmars landsbygd

Igår invigde socialminister Annika Strandhäll E-hälsomyndigheten i Kalmar. Kändes väldigt bra och markerade på något sätt en punkt i många års arbete med att få myndigheten till Kalmar. Jag, Anders Henriksson och förre landshövdingen Stefan Carlsson jobbade intensivt på olika sätt och utifrån olika ingångar.

Motståndet var tämligen stort, inte minst från myndigheten. Kompetensen fanns absolut inte i Kalmar var budskapet.

Denna gång vann politiken över byråkratin. Omlokaliseringen har dessutom gått över förväntan. Vid pressträffen med statsminister Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi i Kalmar så utlovade man cirka 100 tjänster. Redan nu är man uppe i 137 och inom det närmaste året kommer man rekrytera ytterligare ett 30-tal medarbetare i Kalmar.

Lägg därtill de möjligheter som uppstår genom en klusterbildning kring E-hälsa som det nu jobbas med.

Ett av de bolag som är särskilt spännande inom detta område är Inera. Det ägs av Sveriges kommuner och landsting och arbetar med just E-hälsa. Idag är man fler sysselsatta än på E-hälsomyndigheten.

Sedan årsskiftet så har också kommunerna klivit in som ägare av bolaget, bland annat Kalmar. Det innebär att bolaget nu också kommer arbeta med E-hälsa inom äldreomsorgen. Här finns en fantastisk potential! Här har vi också goda möjligheter i just Kalmar. Vi har en äldreomsorg i framkant och en kommun som är villig att testa saker, vi har också ett universitet med utbildningar inom området.

Lägg därtill dagens viktiga spadtag för fiber i HELA Kalmar kommun. Vi har ingått ett unikt avtal med Telia som innebär att hela vår landsbygd kommer få fiber senast 2020. Det görs genom att kommunen bygger och äger dubbel kanalisation på totalt 23 mil runtom i hela Kalmar kommun. Telia (och även andra aktörer) får tillgång till detta och erbjuder fiber till de områden som aldrig hade fått fiber annars. Våra tätorter är redan idag utbyggda men bara 6 procent av hushållen på landsbygden.

Genom denna överenskommelse får 4 300 hushåll tillgång till fiber. De hade annars levt i digitalt utanförskap!

När vi är klara med detta om ett par år så kommer Kalmar ligga i absoluta framkanten nationellt, åtminstone om man jämför med kommuner som har landsbygd. Att erbjuda fiber i en tätbefolkad storstadskommun är inga bekymmer..

Vid sidan av att dessa hushåll får tillgång till fiber så kan det också innebära att vi kan pröva E-hälsa i hela kommunen!

Jag pratar om olika typer av larm och andra digitala lösningar som kräver fiber. På det sättet kan också denna fiber-satsning vara en del i pusslet för att skapa ett kluster kring E-hälsa och då inom både sjukvård och äldreomsorg.

Detta var ett av skälen som vi använde för att komma fram till en ny modell med Telia. De såg, precis som vi, de möjligheter som kan uppstå kring omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten.

Lite roligt att ibland kunna ge en lite större bild av bakgrund och skäl till olika processer och hur man kan nyttja en pusselbit också i en helt annan process.

Igår hade vi ett väldigt bra medlemsmöte med S i Kalmar. Mycket människor. Började med en rundvandring på LNU-bygget som just nu sysselsätter 400 personer. Därefter bra diskussion om vårt valmanifest.  Känns verkligen bra!