70 000 Kalmarbor! Här är min analys.

2002 var jag relativt nybliven Kalmarbo. Det året passerade vi 60 000 invånare. Jag kom ihåg att min företrädare Kjell Henriksson gladde sig mycket åt detta. Han hade i många år kämpat med industrinedläggningar och strukturomvandling.

Nu 18 år senare så passerar vi nästa milstolpe, 70 000 invånare.

Jag har skrivit det många gånger innan men det tål att upprepas. Det finns inget egenvärde i att växa! Befolkningstillväxt är dock avgörande om vi ska hålla igång både privata och offentliga investeringar. Det hade vi stora bekymmer med när jag började som kommunalråd. Jag åkte till Stockholm och uppvaktade byggbolag och fastighetsbolag och försökte få dem intresserade av att investera och satsa i Kalmar. Nu är många av dem på plats och det är drivet av flera saker.

IKEAs etablering var en sådan nyckel. Det lade grunden för Hansa City och flera hundra jobb. Alla dessa etableringar innebar att framförallt ungdomsarbetslösheten gick ned rejält i Kalmar. Från att ha legat högst i arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner så har vi stadigt legat lägst under senare år.

Bildandet av Linnéuniversitetet och övergången från högskoleort till en universitetsstad är en annan helt avgörande fråga.

Övertagandet av Kalmar Öland Airport var också strategiskt viktigt. Det blev fler avgångar och konkurrens på trafiken till Stockholm. Kalmar blev mer tillgängligt.

Vår satsning på att hela kommunen ska vara med i utvecklingen har också bidragit. Två gånger har vi blivit Årets Landsbygdskommun under de senaste 14 åren.

Kalmar har blivit en av landets bästa evenemangsstäder med allt från Ironman till teatern i Krusenstiernska. Det händer grejer i vår kommun. Det i sig skapar trivsel bland alla oss som bor här.

Satsningen på livskvalité genom hög kvalité i skola, förskola, äldreomsorg och kommunal service är också en avgörande nyckel.

Att kommunens invånare känner stolthet över Kalmar och i väldigt stor utsträckning rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit eller besöka vårt Kalmar är en annan komponent. Ingen reklamkampanj i världen kan ersätta detta.

Jag tror också att de satsningar som vi gjort på badbryggor, promenadstråk och öppningarna mot vattnet har gjort att många känner att det är i Kalmar man kan leva det goda livet. Lägg därtill vårt föreningsliv som genom åren fått ökat stöd och moderna anläggningar.

Vi har gått från botten till toppen när det gäller att producera bostäder. Under många år var denna fråga det mest avgörande tillväxthindret för vårt näringsliv.

Vi ska heller inte underskatta signalvärdet i att det faktiskt gick att omlokalisera en riktig vass myndighet från Stockholm till Kalmar. En omlokalisering som många dömde ut men som blev en succé och ett mönster för andra omlokaliseringar. All kompetens finns faktiskt inte i våra storstäder!

Det här är bara ett axplock av händelser som tillsammans med andra faktorer har gjort det möjligt att vi på relativt kort tid passerat 70 000 invånare. Nu gläds vi ett par dagar sedan laddar vi om för nya utmaningar!

Framtiden formar vi själva! Jag är övertygad, inte minst mot bakgrund av pandemin, att kommuner som Kalmar med ett stort mått av livskvalité, är i vinnarhålet när människor funderar över var de ska leva sina liv!