Hoppfull om Kommunutredningen

Idag överlämnar Kommunutredningens ordförande Niklas Karlsson sitt slutbetänkande till civilminister Lena Micko. Det ska bli väldigt spännande att läsa. Vet av egen erfarenhet att parlamentariska kommittéer av detta slag levererar slutbetänkanden som innehåller oerhört mycket fakta. Det är statistik över i princip allting blandat med analyser och slutsatser.

När jag var ordförande i Parlamentariska landsbygdskommittén fick man som ordförande dessa analyser och skrivningar varje fredag, respons skulle lämnas till kansliet på måndagen. Inte sällan var det ett par hundra sidor. När man sedan hade möten med kommittén och närmade sig leverans så skulle detta baxas ihop politiskt. Var inte helt enkelt men det går. Det är just detta som ger just Parlamentariska kommittér och utredningar sin tyngd. Det är också därför det också blir mer verkstad av just dessa utredningar än andra.

Av det jag hittills kunnat läsa så landar Kommunutredningen i väldigt många konkreta förslag som rör allt från avskrivning av studielån i vissa kommuner till att stimulera kommunsammanslagningar med morötter istället för piskor.

De konkreta förslagen är både bra och nödvändiga men analyserna bakom förslagen kommer vara minst lika viktiga. Det ger verktyg för varje enskild kommun att titta på sig själva i ett sammanhang. Den senaste utredningen som gjordes på kommunnivå var Långtidsutredningen men det är flera år sedan och siffrorna är idag helt inaktuella.

Jag hoppas på en konstruktiv debatt och diskussion kring de olika förslagen. Det sämsta vore om politiken och Kommun-Sverige stoppar huvudet i sanden av partipolitiska skäl och låtsas som att det inte finns utmaningar. Den risken är tyvärr stor i den politiska miljö vi idag upplever.

Nu blir det företagsbesök på Syab. Ett fantastiskt bolag som säkrar kompetensförsörjningen av chaufförer till många bolag i vår region.