Vimpeltorpet, ingenjörer, bygdepeng och befolkning

Nu är det verkligen full fart!

igår kväll var vi så mycket folk på dörrknackningen att vi fick täcka nya områden. Jag hamnade i Vimpeltorpet där det var riktigt bra samtal med människor. Om de inte är utomordentliga skådespelare så tyder det på ett tämligen högt stöd för det vi gjort i Kalmar och vad vi vill framåt!

Jag fick besked om att 18 elever nu börjat på den ingenjörsutbildning som Linnéuniversitetet startade i våras. En utbildning som är framtagen i nära samverkan med det lokala näringslivet i Kalmar. Riktigt bra start på en resa!

På tisdag tar arbetsutskottet upp ansökningarna till Bygdepeng. Vi avsatte fem miljoner för detta. Det har blivit en verklig succé! Stora och små projekt i hela kommunen. Underifrån och bred förankring. Allt från utegym, belysning till bryggor. Jag är ganska övertygad om att många av dessa projekt aldrig blivit av om de skulle prioriteras och genomföras i kommunal regi. Det hade med mycket stor sannolikhet också blivit både tre och fyra gånger dyrare!

På tisdag blir det beslut om:

* 300 000 till Hossmo BK för uppförande av en padelbana. 

* Hjälmö samfällighetsrenovering beviljas 85 000 för upprustning av hamnen. 

* Kolboda samfällighet anlägger utegym och parkering för 273 000. 

* Lindsdals IF bygger ett aktivitetscenter för 290 000. 

* Norrlidens bastuförening tillgänglighetsanpassar för 30 000. 

* Ljungby hembygdsförening ordnar föreläsningar för 11 500. 

* Ljungby Röda Kors krets ordnar hjärtstartare för 55 000. 

I veckan fick vi befolkningssiffror som visar att vi nu passerat 68 000 invånare. En ökning med nästan 1 000 personer jämfört med samma vecka förra året.

Jag har skrivit det tidigare. Det finns inget egenintresse i sig att vi blir fler men om vi vill fortsätta med stora kommunala och privata investeringar så befolkningstillväxt en nyckel!

Ikväll fortsätter vi med dörrknackning runtom i Södermöre.