Fler villatomter behövs

I statistiken över befolkningsförändringar under 2007 så kan man utläsa att Hagby/Halltorp och Ryssby socken ökar i befolkning ganska kraftigt. Tillsammans med de centrala delarna av Kalmar kommun så ökar man mest. Detta är ett uttryck för det som jag har hävdat väldigt länge, nämligen att många barnfamiljer vill bo i hela vår vackra kommun. Mot den bakgrunden beslutade kommunfullmäktige i juni förra året att det skulle tas fram 500 villatomter under åren 2008, 2009 och 2010. Det arbetet har nu startat.

Vid sidan av de områden som redan är planlagda och därmed byggklara, jag tänker till exempel på Mörenäs och Östra Vimpeltorpet, så pågår nu ett arbete inom följande områden: 

– Drag 45 nya tomter. 
– Revsudden, ändring av områdesbestämmelserna för att möjliggöra nya avstyckningar för villatomter. 
– Lotsgården, ändring av områdesbestämmelser för att möjliggöra större byggrätter och därmed fler helårsboende. 
– Läckeby, ny plan för 30 tomter, därutöver arbetar Smålandsvillan med 17 tomter. 
– Smedby, ändring av planen för Jakobsberg som möjliggör många nya villatomter. 
– Hossmo kyrkby 10 nya tomter. 
– Ljungbyholm, två planer för sammnlagt 25 tomter. 
– Karlsnäs, ändring av planen för att ge större byggrätter och därmed fler helårsboende. 

I Trekanten har dessutom kommunen köpt in mer mark för att kunna möta efterfrågan på villatomter.

Därutöver kommer jag under tisdagens sammanträde med arbetsutskottet föreslå att vi ger mark- och planeringsenheten på kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett program för Ljungbyholm inklusive Kranklösaholm och ett program för området Vita Sand/Sandvik. Dessa båda uppdrag är nya och innebär att man med det som underlag kan gå vidare i arbetet med att få fram fler villatomter och mer permanentboende i områdena.  

Under måndagskvällen är det kommunfullmäktige med bland annat beslut om samarbetsavtalet mellan kommunen och Kärnhem rörande World Trade center. Spännande!

En reaktion på “Fler villatomter behövs”

  1. Det är bra att någon lyssnar på oss i Södermöre.
    Kommundelen visade kraftiga röda siffror när nämnden bildades och dess ständiga diskussionsämne var: Vilken skola blir vi tvungna att lägga ner !
    För ett par år sedan vände trenden och det var överfullt i alla förskolor.
    MEN Johan, vägarna !! En stor del av vägarna är i rena 1800 talsskicket och pga.gles bebyggelse är det mörkt som i en smed..v på vintern. Om vi ska klara att uppfylla de trygghetsvillkor för barn och gamla som gäller i tätorten måste det investeras stort även i väg och belysningsnätet. Att cykla på de gamla grusvägarna är förenat med ständiga punkteringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *